Forskningsbiblioteken och det utvidgade ansvaret

31 mar 2014 • 2 min

Ska universitets- och högskolebibliotek verkligen erbjuda litteratur på ”lättläst svenska”? Ja, åtminstone enligt den nya bibliotekslagen, där bibliotekens uppdrag att...

Ska universitets- och högskolebibliotek verkligen erbjuda litteratur på ”lättläst svenska”? Ja, åtminstone enligt den nya bibliotekslagen, där bibliotekens uppdrag att ägna särskilt uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas till hela det allmänna biblioteksväsendet. Därmed omfattas alltså också forskningsbiblioteken av detta utvidgade och lagstadgade ansvar. 
De prioriterade grupperna är ”personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter”. Det innebär bland annat, enligt § 5 i den sedan årsskiftet gällande bibliotekslagen att samtliga bibliotek ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på relevanta språk och på lättläst svenska.”

Samtidigt betonas högskolebibliotekens specifika roll i § 12, där det heter att ”dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan”. Så varför då formuleringen om ”lättläst svenska”? Det visar sig svårt att mer exakt härleda varifrån just denna detalj kommer. Ingenstans i propositioner eller remisser märks någon lobbyverksamhet eller intressegrupp som krävt att också universitet och högskolor ska tillhandahålla ”lättläst” litteratur.

Bland bibliotekarier vid universitet och högskolor har det inte heller väckt någon större uppmärksamhet, eftersom man inte självklart lagt märke till uttrycket ”lättläst” eller ens läst den nya bibliotekslagen. En som dock har reagerat är Catta Torhell, överbibliotekarie vid Linnéuniversitetet, detta efter att en av lärarna vid bibliotekarieutbildningen hörde av sig, då läraren och studenter ville veta mera om vad just detta egentligen betydde. Catta Torhell berättar att hennes allra första reaktion var att frågan byggde på något slags missuppfattning, eftersom det framstod som så apart att tänka sig ”lättläst svenska” inom högre utbildning och forskning.

– Vi kan ju inte reducera den akademiska verksamheten genom den sortens anpassning av texter, den delen av lagen är helt enkelt inte tillämplig inom universitet och högskolor. Det är svårt att förstå varför formuleringen alls finns med. Kanske har det fått passera för att det är något som låter bra…?

Vidare fastslår § 5 i den nya bibliotekslagen att alla bibliotek har ansvar för att personer med funktionsnedsättning ”utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuds litteratur och tekniska hjälpmedel”.

Den delen av lagtexten är till skillnad från ”lättläst svenska” inte något främmande för högskolesektorn, tvärtom.

Detta är med lagstöd och skydd av diskrimineringslagen snarare redan tillgodosett. Dessutom råder konsensus kring hög ambitionsnivå ifråga om att studenter och personal ska erbjudas litteratur och hjälpmedel efter behov.

– Universitet och högskolor arbetar mycket med att stödja studenter och personal med olika funktionshinder. Det är en självklar och etablerad service, säger Mats Herder, överbibliotekarie vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Foto från KTHs bibliotek, Åsa Ekström.

Läs mer BBL nr 3

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min