Forskningsbiblioteken och det utvidgade ansvaret

31 mar 2014 • 2 min

Ska universitets- och högskolebibliotek verkligen erbjuda litteratur på ”lättläst svenska”? Ja, åtminstone enligt den nya bibliotekslagen, där bibliotekens uppdrag att...

Ska universitets- och högskolebibliotek verkligen erbjuda litteratur på ”lättläst svenska”? Ja, åtminstone enligt den nya bibliotekslagen, där bibliotekens uppdrag att ägna särskilt uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas till hela det allmänna biblioteksväsendet. Därmed omfattas alltså också forskningsbiblioteken av detta utvidgade och lagstadgade ansvar. 
De prioriterade grupperna är ”personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter”. Det innebär bland annat, enligt § 5 i den sedan årsskiftet gällande bibliotekslagen att samtliga bibliotek ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på relevanta språk och på lättläst svenska.”

Samtidigt betonas högskolebibliotekens specifika roll i § 12, där det heter att ”dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan”. Så varför då formuleringen om ”lättläst svenska”? Det visar sig svårt att mer exakt härleda varifrån just denna detalj kommer. Ingenstans i propositioner eller remisser märks någon lobbyverksamhet eller intressegrupp som krävt att också universitet och högskolor ska tillhandahålla ”lättläst” litteratur.

Bland bibliotekarier vid universitet och högskolor har det inte heller väckt någon större uppmärksamhet, eftersom man inte självklart lagt märke till uttrycket ”lättläst” eller ens läst den nya bibliotekslagen. En som dock har reagerat är Catta Torhell, överbibliotekarie vid Linnéuniversitetet, detta efter att en av lärarna vid bibliotekarieutbildningen hörde av sig, då läraren och studenter ville veta mera om vad just detta egentligen betydde. Catta Torhell berättar att hennes allra första reaktion var att frågan byggde på något slags missuppfattning, eftersom det framstod som så apart att tänka sig ”lättläst svenska” inom högre utbildning och forskning.

– Vi kan ju inte reducera den akademiska verksamheten genom den sortens anpassning av texter, den delen av lagen är helt enkelt inte tillämplig inom universitet och högskolor. Det är svårt att förstå varför formuleringen alls finns med. Kanske har det fått passera för att det är något som låter bra…?

Vidare fastslår § 5 i den nya bibliotekslagen att alla bibliotek har ansvar för att personer med funktionsnedsättning ”utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuds litteratur och tekniska hjälpmedel”.

Den delen av lagtexten är till skillnad från ”lättläst svenska” inte något främmande för högskolesektorn, tvärtom.

Detta är med lagstöd och skydd av diskrimineringslagen snarare redan tillgodosett. Dessutom råder konsensus kring hög ambitionsnivå ifråga om att studenter och personal ska erbjudas litteratur och hjälpmedel efter behov.

– Universitet och högskolor arbetar mycket med att stödja studenter och personal med olika funktionshinder. Det är en självklar och etablerad service, säger Mats Herder, överbibliotekarie vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Foto från KTHs bibliotek, Åsa Ekström.

Läs mer BBL nr 3

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Läsning i fokus på årets bokmässa

Hur kan biblioteken bli en farligare plats? De är en av frågorna som ställs på höstens bokmässa som med lästält, drakar och dragqueens och kändisar som läser sagor vill locka barn och unga till mässan.

8 jun 2023 • 2 min

Nyheter

Prisas för sin innovativa kraft

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

8 jun 2023 • < 1 min

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min