Forskningsbiblioteken och det utvidgade ansvaret

31 mar 2014 • 2 min

Ska universitets- och högskolebibliotek verkligen erbjuda litteratur på ”lättläst svenska”? Ja, åtminstone enligt den nya bibliotekslagen, där bibliotekens uppdrag att...

Ska universitets- och högskolebibliotek verkligen erbjuda litteratur på ”lättläst svenska”? Ja, åtminstone enligt den nya bibliotekslagen, där bibliotekens uppdrag att ägna särskilt uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas till hela det allmänna biblioteksväsendet. Därmed omfattas alltså också forskningsbiblioteken av detta utvidgade och lagstadgade ansvar. 
De prioriterade grupperna är ”personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter”. Det innebär bland annat, enligt § 5 i den sedan årsskiftet gällande bibliotekslagen att samtliga bibliotek ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på relevanta språk och på lättläst svenska.”

Samtidigt betonas högskolebibliotekens specifika roll i § 12, där det heter att ”dessa bibliotek ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan”. Så varför då formuleringen om ”lättläst svenska”? Det visar sig svårt att mer exakt härleda varifrån just denna detalj kommer. Ingenstans i propositioner eller remisser märks någon lobbyverksamhet eller intressegrupp som krävt att också universitet och högskolor ska tillhandahålla ”lättläst” litteratur.

Bland bibliotekarier vid universitet och högskolor har det inte heller väckt någon större uppmärksamhet, eftersom man inte självklart lagt märke till uttrycket ”lättläst” eller ens läst den nya bibliotekslagen. En som dock har reagerat är Catta Torhell, överbibliotekarie vid Linnéuniversitetet, detta efter att en av lärarna vid bibliotekarieutbildningen hörde av sig, då läraren och studenter ville veta mera om vad just detta egentligen betydde. Catta Torhell berättar att hennes allra första reaktion var att frågan byggde på något slags missuppfattning, eftersom det framstod som så apart att tänka sig ”lättläst svenska” inom högre utbildning och forskning.

– Vi kan ju inte reducera den akademiska verksamheten genom den sortens anpassning av texter, den delen av lagen är helt enkelt inte tillämplig inom universitet och högskolor. Det är svårt att förstå varför formuleringen alls finns med. Kanske har det fått passera för att det är något som låter bra…?

Vidare fastslår § 5 i den nya bibliotekslagen att alla bibliotek har ansvar för att personer med funktionsnedsättning ”utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuds litteratur och tekniska hjälpmedel”.

Den delen av lagtexten är till skillnad från ”lättläst svenska” inte något främmande för högskolesektorn, tvärtom.

Detta är med lagstöd och skydd av diskrimineringslagen snarare redan tillgodosett. Dessutom råder konsensus kring hög ambitionsnivå ifråga om att studenter och personal ska erbjudas litteratur och hjälpmedel efter behov.

– Universitet och högskolor arbetar mycket med att stödja studenter och personal med olika funktionshinder. Det är en självklar och etablerad service, säger Mats Herder, överbibliotekarie vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Foto från KTHs bibliotek, Åsa Ekström.

Läs mer BBL nr 3

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min