Framtiden är redan här...

17 maj 2013 • 2 min

Kring 500 deltagare besökte sammanlagt årets Biblioteksdagar i Örebro. De deltog i de runt femtio olika föreläsningar, seminarier, After speech...

Kring 500 deltagare besökte sammanlagt årets Biblioteksdagar i Örebro. De deltog i de runt femtio olika föreläsningar, seminarier, After speech och studiebesök som anordnades, njöt av det vackra vädret och en fin festkväll på universitetsbiblioteket. Bland storföreläsarna tycks Kristian Lundberg ha uppskattats alldeles särskilt – han sjöng filialernas lov och kärleksbombade bibliotekariekollektivet i sin framställning om hur biblioteket kan göra skillnad mellan liv och katastrof. Biblioteksdagarna avrundades med en framtidsspaning.

I panelen Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Lisbeth Forslund, bibliotekschef på Gävle bibliotek samt Lars Burman, relativt nytillträdd överbibliotekarie för Uppsala universitet.

Men innan man ser framåt kan det vara lämpligt att göra en statusuppdatering på nuet.

– Vi lever i de uppbrutna gränsernas epok, menade Lars Burman och syftade på att allt det som finns i processerna kring det fysiska och det digitala håller på att flyta ihop.

Gunilla Herdenberg pekade på ett nu – med en litteraturutredning, ny bibliotekslag och ständiga samtal kring minskad läsning och läsförståelse – där det talas väldigt mycket om bibliotek och bibliotekens roll, .

– Det har nog aldrig handlat om så mycket bibliotekspolitik som det gör nu. Bara på de två senaste åren har det hänt väldigt mycket på en övergripande nationell biblioteksnivå.

I Lisbeth Forsbergs beskrivning av läget finns också de många diskussionerna kring läsning men även kring värden som demokrati och yttrandefrihet.

Att biblioteken måste flytta fram sina positioner ifråga om synlighet verkade alla vara överens om. Verkar man i allmänhetens tjänst ska man bidra till att samhället utvecklas på ett bra sätt, menar Gunilla Herdenberg.

Två viktiga frågor för framtiden sammanfattade hon till att handla om dels den digitala världen, dels vikten av att koncentrera resurserna.

Biblioteken ska synas och vara en respekterad hjälte och då bör deras ställning arbetas in i samhället, anser Lars Burman som följdriktigt listade bibliotekens synlighet som en viktig fråga för framtiden.

 Lisbeth Forslund citerade en av Biblioteksdagarnas storföreläsare, Anna Ekström från Skolverket, när hon skulle välja en framtidsfråga för biblioteken:

– Att verka utjämnande för livschanser.

Många tänkte nog också i det sammanhanget på en annan storföreläsare: Kristian Lundberg. Biblioteket som en länk till något annat – ett beslut om att bli en läsande (och skrivande) människa.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min