Frivilliga krafter för digital delaktighet utreds

4 apr 2013 • < 1 min

I januari fick Linnéuniversitet ett uppdrag från regeringen att studera hur frivilliga initiativ bidrar till att öka den digitala delaktigheten....

I januari fick Linnéuniversitet ett uppdrag från regeringen att studera hur frivilliga initiativ bidrar till att öka den digitala delaktigheten. Uppdraget ska rapporteras senast den sista juni i år.

Regeringen konstaterar i uppdraget till Linnéuniversitetet att det finns anledning att utreda behovet av och möjligheterna att stödja insatser för att öka digital delaktighet som görs av organisationer, nyckelaktörer, eldsjälar och entusiaster runt om i landet. I uppdraget ingår bland annat att beskriva vilka aktörer som arbetar med frågorna, hur de gör det, vad som är framgångsfaktorer och att ge förslag på eventuella åtgärder som kan bidra till att nå de målgrupper som idag inte nås av olika insatser.

Uppdraget till Linnéuniversitet ingår som ett led i regeringens it-strategi, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, är att öka det digitala innanförskapet. Regeringens ambition är att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. För att man fullt ut ska kunna delta i samhället och ta del av exempelvis information, utbildning, samhällstjänster, sociala nätverk och underhållning krävs det i allt högre grad digital kompetens och digital delaktighet.

Ungefär 1,2 miljoner svenskar är inte digitalt delaktiga.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min