Frivilliga krafter för digital delaktighet utreds

4 apr 2013 • < 1 min

I januari fick Linnéuniversitet ett uppdrag från regeringen att studera hur frivilliga initiativ bidrar till att öka den digitala delaktigheten....

I januari fick Linnéuniversitet ett uppdrag från regeringen att studera hur frivilliga initiativ bidrar till att öka den digitala delaktigheten. Uppdraget ska rapporteras senast den sista juni i år.

Regeringen konstaterar i uppdraget till Linnéuniversitetet att det finns anledning att utreda behovet av och möjligheterna att stödja insatser för att öka digital delaktighet som görs av organisationer, nyckelaktörer, eldsjälar och entusiaster runt om i landet. I uppdraget ingår bland annat att beskriva vilka aktörer som arbetar med frågorna, hur de gör det, vad som är framgångsfaktorer och att ge förslag på eventuella åtgärder som kan bidra till att nå de målgrupper som idag inte nås av olika insatser.

Uppdraget till Linnéuniversitet ingår som ett led i regeringens it-strategi, It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, är att öka det digitala innanförskapet. Regeringens ambition är att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. För att man fullt ut ska kunna delta i samhället och ta del av exempelvis information, utbildning, samhällstjänster, sociala nätverk och underhållning krävs det i allt högre grad digital kompetens och digital delaktighet.

Ungefär 1,2 miljoner svenskar är inte digitalt delaktiga.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min