Get Online!

28 mar 2012 • 3 min

Ingen kan ha missat att vi är mitt inne i en europeisk kampanj – den här veckan är utropad som...

Ingen kan ha missat att vi är mitt inne i en europeisk kampanj – den här veckan är utropad som Get Online Week i hela Europa. Målet är att få ytterligare 200 000 européer att upptäcka internet under veckan och därmed öka den digitala delaktigheten. I Sverige är ambitionen att 2 000 nya personer ska gå online under veckan.

Get Online Week arrangeras av Telecentre-Europe AISBL, som stöds av Europeiska kommissionen och en rad internationella organisationer, däribland Liberty Global, European Broadcasting Union och Telecentre.org. Kampanjen för samman 5 000 telecenter i 50 länder, främst i Europa. I år stödjer kampanjen teman kring lärande över generationsgränser, ungdomars anställningsbarhet, aktivt åldrande, samhällsengagemang samt kvinnor & IT.

I Sverige drivs Get Online Week av nätverket Digidel 2013 och stöds bland annat av regeringen och Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

Under veckan sjuder det av digital aktivitet runt om i landet där 60 av Digidels partners bjuder in till ”surfa-loss-aktiviteter”. I Sverige är målet att fler än 2 000 nya personer ska gå online under Get Online-veckan. I Östergötland pågår över 200 aktiviteter – alltifrån föreläsningar till handledningar och tävlingar. Biblioteken i Falköping, Götene, Karlsborg, Kungälv, Skara och Tidaholm har även de massor av aktiviteter och i Örnsköldsvik ger t ex Swedbank, Försäkringskassan, Nordea, Skatteverket och Landstinget korta föredrag för nybörjare i samarbete med bibliotek och studieförbund. I Stockholm gästade It- och Energiminister Anna-Karin Hatt Kungsholmens bibliotek på onsdagsförmiddagen och mötte bl a deltagare i den Dataverkstad som drivs av biblioteket och föreningen SeniorNet. Deltog  gjorde också Inga Lundén, stadsbibliotekarie i Stockholm, tillika ordförande för Svensk Biblioteksförening – en av de deltagande organisationerna i Digidel.

Digidel 2013 har på kort tid vuxit till ett stort nätverk med över 240 partners. Kampanjen drivs av offentliga, ideella och kommersiella aktörer, så som bibliotek, folkbildning, handikappförbund, företag, myndigheter, kommuner och landsting. Enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet 2011” står 1,3 miljoner vuxna personer utanför Internet i Sverige. Det vill partners och eldsjälar i kampanjen Digidel 2013 ändra på. Det gemensamma målet är att få 500 000 fler ut på Internet innan år 2013 är slut.

Svensk Biblioteksförening deltar i kampanjen genom att på olika sätt arbeta för att stödja sina institutionella medlemmar/bibliotek med att integrera arbetet med att öka den digitala delaktigheten i den ordinarie biblioteksverksamheten.

På Biblioteksdagarna i maj kommer t ex Gunilla Südow, bibliotekarie och projektledare, Härryda kommun och Viktor Sarge, utvecklingsledare, Region Halland dela med sig av sina erfarenheter från projekt av hur man kan väcka lust och ge möjlighet att använda ny teknik, såväl inom bibliotekets fysiska och digitala väggar som utanför dem (seminarium 8B: Vi väckte lusten till teknik, onsdag 9 maj kl 9.30).

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min