Handfasta råd om minoritetsspråk

16 aug 2019 • 2 min

Det är otydligt exakt vad biblioteken förväntas göra kring minoritetsspråk. KB har därför tagit fram en verktygslåda till hjälp i arbetet.

Elisabet Rundqvist

Biblioteken är generellt dåliga på att synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, trots att bibliotekslagen och andra lagar kräver det. Detta konstaterade Kungliga Biblioteket, KB, förra året i en lägesrapport inom ramarna för den nationella biblioteksstrategins arbete.

Men det är inte glasklart vad som egentligen förväntas av biblioteken, konstaterar Elisabet Rundqvist, utvecklare på KB.

– Det är ett svårt område, själva lagstiftningen är inte särskilt lättillgänglig och ute på många bibliotek finns en osäkerhet kring vad som förväntas av dem, säger hon.

Lägesbeskrivningen har därför följts upp med den färska rapporten ”Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken” som reder ut innebörden av bibliotekslagens fluffiga formuleringar om att minoritetsspråken ska ägnas ”särskild uppmärksamhet” samt vilken betydelse andra lagar har på bibliotekens verksamhet.

Rapporten innehåller också en verktygslåda med konkreta råd om hur arbetet med minoritetsspråken kan stärkas. Viktigast, anser Elisabet Rundqvist, är att se sig om ordentligt i lokalsamhället.

– Om det finns en förening, en förskola eller ett äldreboende med språkinriktning så kan man ha ett ordentligt samråd. Då får man veta från dem det gäller vad de egentligen behöver, säger hon.

Ett annat råd är att inte göra för mycket planer och dra upp för många riktlinjer före ett sådant samråd.

– Det är bättre att ha samrådet tidigt i processen och ställa öppna frågor. Behoven skiljer sig beroende på vilken av minoriteterna man pratar med.

I slutet av oktober arrangerar KB en konferensdag, Träffpunkt biblioteksplaner där de regionala biblioteksplanerna är i fokus. Elisabet Rundqvist och hennes kolleger är därför i färd med att gå igenom samtliga regionala biblioteksplaner.[fakta id=”20300″]

– Vi har läst många, men inte alla, och vi ser en förbättring. Beskrivningarna är mer insiktsfulla och inte så mekaniska och instrumentella.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min