Handfasta råd om minoritetsspråk

16 aug 2019 • 2 min

Det är otydligt exakt vad biblioteken förväntas göra kring minoritetsspråk. KB har därför tagit fram en verktygslåda till hjälp i arbetet.

Elisabet Rundqvist

Biblioteken är generellt dåliga på att synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, trots att bibliotekslagen och andra lagar kräver det. Detta konstaterade Kungliga Biblioteket, KB, förra året i en lägesrapport inom ramarna för den nationella biblioteksstrategins arbete.

Men det är inte glasklart vad som egentligen förväntas av biblioteken, konstaterar Elisabet Rundqvist, utvecklare på KB.

– Det är ett svårt område, själva lagstiftningen är inte särskilt lättillgänglig och ute på många bibliotek finns en osäkerhet kring vad som förväntas av dem, säger hon.

Lägesbeskrivningen har därför följts upp med den färska rapporten ”Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken” som reder ut innebörden av bibliotekslagens fluffiga formuleringar om att minoritetsspråken ska ägnas ”särskild uppmärksamhet” samt vilken betydelse andra lagar har på bibliotekens verksamhet.

Rapporten innehåller också en verktygslåda med konkreta råd om hur arbetet med minoritetsspråken kan stärkas. Viktigast, anser Elisabet Rundqvist, är att se sig om ordentligt i lokalsamhället.

– Om det finns en förening, en förskola eller ett äldreboende med språkinriktning så kan man ha ett ordentligt samråd. Då får man veta från dem det gäller vad de egentligen behöver, säger hon.

Ett annat råd är att inte göra för mycket planer och dra upp för många riktlinjer före ett sådant samråd.

– Det är bättre att ha samrådet tidigt i processen och ställa öppna frågor. Behoven skiljer sig beroende på vilken av minoriteterna man pratar med.

I slutet av oktober arrangerar KB en konferensdag, Träffpunkt biblioteksplaner där de regionala biblioteksplanerna är i fokus. Elisabet Rundqvist och hennes kolleger är därför i färd med att gå igenom samtliga regionala biblioteksplaner.[fakta id=”20300″]

– Vi har läst många, men inte alla, och vi ser en förbättring. Beskrivningarna är mer insiktsfulla och inte så mekaniska och instrumentella.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min