Handfasta råd om minoritetsspråk

16 aug 2019 • 2 min

Det är otydligt exakt vad biblioteken förväntas göra kring minoritetsspråk. KB har därför tagit fram en verktygslåda till hjälp i arbetet.

Elisabet Rundqvist

Biblioteken är generellt dåliga på att synliggöra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, trots att bibliotekslagen och andra lagar kräver det. Detta konstaterade Kungliga Biblioteket, KB, förra året i en lägesrapport inom ramarna för den nationella biblioteksstrategins arbete.

Men det är inte glasklart vad som egentligen förväntas av biblioteken, konstaterar Elisabet Rundqvist, utvecklare på KB.

– Det är ett svårt område, själva lagstiftningen är inte särskilt lättillgänglig och ute på många bibliotek finns en osäkerhet kring vad som förväntas av dem, säger hon.

Lägesbeskrivningen har därför följts upp med den färska rapporten ”Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken” som reder ut innebörden av bibliotekslagens fluffiga formuleringar om att minoritetsspråken ska ägnas ”särskild uppmärksamhet” samt vilken betydelse andra lagar har på bibliotekens verksamhet.

Rapporten innehåller också en verktygslåda med konkreta råd om hur arbetet med minoritetsspråken kan stärkas. Viktigast, anser Elisabet Rundqvist, är att se sig om ordentligt i lokalsamhället.

– Om det finns en förening, en förskola eller ett äldreboende med språkinriktning så kan man ha ett ordentligt samråd. Då får man veta från dem det gäller vad de egentligen behöver, säger hon.

Ett annat råd är att inte göra för mycket planer och dra upp för många riktlinjer före ett sådant samråd.

– Det är bättre att ha samrådet tidigt i processen och ställa öppna frågor. Behoven skiljer sig beroende på vilken av minoriteterna man pratar med.

I slutet av oktober arrangerar KB en konferensdag, Träffpunkt biblioteksplaner där de regionala biblioteksplanerna är i fokus. Elisabet Rundqvist och hennes kolleger är därför i färd med att gå igenom samtliga regionala biblioteksplaner.[fakta id=”20300″]

– Vi har läst många, men inte alla, och vi ser en förbättring. Beskrivningarna är mer insiktsfulla och inte så mekaniska och instrumentella.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min