Inget bibliotekslyft men ett läslyft

27 sep 2012 • < 1 min

När Litteraturutredningen idag lägger fram sitt betänkande ”Läsandets kultur” föreslår man ”Ett läslyft för Sverige” som ska syfta till att...

När Litteraturutredningen idag lägger fram sitt betänkande ”Läsandets kultur” föreslår man ”Ett läslyft för Sverige” som ska syfta till att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, år 2018 ska ha god läsförmåga och tillgång till litteratur. En rad insatser föreslås för att nå målen, bland annat bemannade skolbibliotek.

Biblioteken spelar en aktiv roll i det läslyft som Litteraturutredningen föreslår:

Folkbiblioteken spelar en viktig roll i den läsombudsverksamhet för förskolan som föreslås där Skolverket får i uppdrag att initiera en försöksverksamhet just i samarbete med folkbiblioteken.

Bemannade skolbibliotek står högt på Litteraturutredningens agenda. Här föreslår man att det införs bestämmelser som anger att huvudmännen ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som ett stöd i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.

När det gäller e-boksområdet konstaterar man att bibliotekens möjligheter att låna ut e-böcker är en är en viktig och omdebatterad fråga. Här föreslår man att folkbiblioteken i samarbete med SKL går samman och bildar en resurstark part i förhandlingarna med förlagen. Vidare att Kungliga biblioteket får i uppdrag att tillhandahålla e-litteratur via LIBRIS.

Överhuvudtaget är läsfrämjande insatser en viktig punkt i Litteraturutredningens betänkande. Litteratur och läsfrämjande ska ingå i de kulturplaner som tas fram inom ramen för kultursamverkansmodellen och statliga medel till landstingen ska anslås till detta. Ett annat förslag är att 30 miljoner avsätts specifikt till folkbildningens läsfrämjande verksamhet.

Bakgrunden till förslaget om ett Läslyft är den oroväckande utvecklingen när det framför allt gäller de ungas läsförförmåga men även det faktum att det finns stora skillnader mellan olika grupper.

För att garantera effekterna av ett Läslyft föreslås regeringen tillsätta en parlamentarisk beredning som kan följa arbetet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min