”Låt nåd gå före rätt”

22 apr 2016 • 3 min

Det var då. ”Tonåringarna” blev en ny målgrupp för folkbiblioteken på femtiotalet. En orolig och bullrig grupp som ansågs störa...

bbl 100Det var då. ”Tonåringarna” blev en ny målgrupp för folkbiblioteken på femtiotalet. En orolig och bullrig grupp som ansågs störa friden. Biblioteksbladet publicerar 1960 New York Public Librarys ungdomsbibliotekaries metod: att behandla dem som folk.

Det finns många medeltida recept på sådana delikatesser som stuvad hare, vilka – rimligt nog – börjar med en uppmaning till kocken: ”Fånga haren först”. Eftersom det villebråd vi jagar är tonåringen, måste min första uppmaning bli ”Ta först fatt på tonåringen”. /…/

Organisationen av en verksamhet för tonåringar är lyckosam i samma mån som den är vänlig, klok, tålmodig, artig och förstående. Jag skall inte här tala i allmänna vändningar utan ska bli så detaljerad, att ni kommer att tycka att jag är alltför petig. Alla tonåringar – oavsett hurudan deras läsförmåga är – känner sig ofta illa till mods i en vuxen omgivning. De är rädda för nya situationer, därför att de inte vet hur de ska handla. De är inte med nödvändighet av naturen högljudda eller ohövliga och destruktiva, men de kan bli sådana genom självupptagenhet eller osäkerhet. De är pinsamt medvetna om de vuxnas attityder. De måste lära sig så många saker, som vi vuxna har kunnat så länge, att vi tar för givet att alla kan dem.

det var daTonåringars misstänksamhet ökas ofta genom en snårskog av regler och bestämmelser, som de inte förstår. Ingenting bidrar mer till att hålla dem ifrån varje slag av bibliotek än tron att reglerna betyder mer för bibliotekarien än vad låntagarna gör.

I sak betyder detta att vi bibliotekarier måste låta nåd gå före rätt, när vi tillämpar våra reglementen. Om tonåringar behandlas som vuxna, så uppträder de som vuxna. Några nödvändiga varningar är: Uppträd inte beskyddande mot dem, gräla inte på dem, som om de var barn! Förläna dem den värdighet som de eftertraktar genom att behandla dem med värdighet, förklara regler klart och enkelt, tala om för dem orsaken till existerande bestämmelser och uppmana dem att komma med förslag, överväg varje problem rörande inskrivning, plikt och förlorade böcker med uppmärksam artighet! Vi bibliotekarier tar så ofta för givet, att låntagaren har fel, särskilt om han är under 18 år. Varför straffa låntagare för deras ålder och storlek? Tonåringar uppfattar snabbt en sådan doktrinär mentalitet. Deras enda motåtgärd är först att störa lugnet i biblioteket och sedan undvika platsen för alltid. Härmed menas inte att vi skall avstå från alla regler, bara att vi ska handha dem på ett humant sätt. Ett alltför strikt och obönhörligt fasthållande vid lagens bokstav leder till själslig och moralisk lättja. (…)

Fjorton-, femton- och sextonåringar har som vi sett en benägenhet att uppträda i flock därför att de känner sig osäkra när de är ensamma. De är bullersamma därför att de inte känner sig riktigt hemmastadda. De har inte sina röster under kontroll på samma sätt som senare. De är inte alltid medvetna om sin egen styrka, när de flyttar möbler eller handskas vårdslöst med böcker. Om sådana grupper samlas för att fnittra och prata, vad ska bibliotekarien då göra? Behandla dem som fridstörare och köra ut dem från biblioteket?

Om han gör det erkänner han sitt nederlag i det mest elementära i mänskliga relationer. (…) Han har inte förstått, att den enda lösningen är att bli bekant med var och en av dessa tonåringar som individ. Han måste ta reda på vad de önskar, se vad de behöver, handskas med dem på ett tålmodigt, artigt och bestämt, men alltid lugnt och konsekvent sätt. Tonåringar är tillgängliga för förslag men sällan för befallningar. (…) Om detta förefaller vara ett mjäkigt sätt att närma sig så kom ihåg att nyckelorden är bestämt, lugnt och konsekvent.

Text: Margaret C. Scoggin, 1959

Översättning: Bianca Bianchini, 1960

Publicerades i Biblioteksbladet 1960.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min