Månadens uppsats

20 aug 2014 • < 1 min

Kan fängelsebibliotek användas för att bättre förbereda fångar inför livet utanför murarna? Eller skulle det innebära att biblioteket förlorar en...

Kan fängelsebibliotek användas för att bättre förbereda fångar inför livet utanför murarna? Eller skulle det innebära att biblioteket förlorar en del av positionen som en plats där fången kan få samma bemötande som ute i samhället?

I masteruppsatsen ”Att komma ut till ingenting. Informationspraktiker hos frigivna interner” ,ABM Uppsala universitet, belyser Fiona Rohlfs fängelset som en plats där information är en bristvara.

Restriktioner är en del av straffet, dessutom kan det upplevas som plågsamt att bli påmind om vanligt liv i ett samhälle den som är fånge inte är en del av. Uppsatsen påtalar vidare frånvaron av information före och under den komplicerade process det innebär att bli frigiven.

De intervjuade beskriver personligt och reflekterande hur illa förberedda de är på vad som väntar i det omgivande samhället och sina upplevelser av att inte längre ha den ofria, men tydliga och invanda identiteten ”fånge”.

Bilden från anstalten Beateberg i Trångsund. Foto: Åsa Ekström

Läs mer i kommande BBL

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min