Månadens uppsats

20 aug 2014 • < 1 min

Kan fängelsebibliotek användas för att bättre förbereda fångar inför livet utanför murarna? Eller skulle det innebära att biblioteket förlorar en...

Kan fängelsebibliotek användas för att bättre förbereda fångar inför livet utanför murarna? Eller skulle det innebära att biblioteket förlorar en del av positionen som en plats där fången kan få samma bemötande som ute i samhället?

I masteruppsatsen ”Att komma ut till ingenting. Informationspraktiker hos frigivna interner” ,ABM Uppsala universitet, belyser Fiona Rohlfs fängelset som en plats där information är en bristvara.

Restriktioner är en del av straffet, dessutom kan det upplevas som plågsamt att bli påmind om vanligt liv i ett samhälle den som är fånge inte är en del av. Uppsatsen påtalar vidare frånvaron av information före och under den komplicerade process det innebär att bli frigiven.

De intervjuade beskriver personligt och reflekterande hur illa förberedda de är på vad som väntar i det omgivande samhället och sina upplevelser av att inte längre ha den ofria, men tydliga och invanda identiteten ”fånge”.

Bilden från anstalten Beateberg i Trångsund. Foto: Åsa Ekström

Läs mer i kommande BBL

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min