Ministern kritisk till SD:s biblioteksplaner

31 maj 2019 • 3 min

Sverigedemokraterna i Sölvesborg vill begränsa utbudet av litteratur som inte är svensk. Det handlar om ett tystande av människor, hävdar kulturminister Amanda Lind. SD:s kommunalråd avfärdar kritiken som oseriös och vill ha en ursäkt från regeringshåll.

Bort med formuleringar i den framtida biblioteksplanen om att tillhandahålla böcker på andra språk än svenska. Och samma sak med bibliotekets samarbete med skolornas modersmålslärare: stryk det.

Detta är två uppmärksammade förslag från Sverigedemokraternas kommunalråd Louise Erixon i Sölvesborg, SD-ledaren Jimmie Åkessons hemstad där SD och Moderaterna ingick en historisk allians i höstas.

Ett tredje förslag är att skolbiblioteken inte ska tillhandahålla litteratur på alla elevers modersmål utan att ambitionen ska inskränkas till en vagare formulering om böcker på andra språk än svenska.

Kulturminister Amanda Lind är kritisk till SD:s förslag i Sölvesborg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kulturminister Amanda Lind (MP) är starkt kritisk till SD-förslagen, förklarar hon för Biblioteksbladet i en skriftlig kommentar:

”Vi har sett hur människor förvägrats sina språk förr, och det slutar alltid i att de tystas. Och tystnar människor tystnar demokratin.”

Amanda Lind framhåller att barns möjlighet att lära sig ett nytt språk, exempelvis svenska, inte begränsas utan tvärtom stärks av tillgången till det egna modersmålet.

”Från mitt håll kommer jag ständigt försvara barns rätt till sina språk och till läsning, oavsett om barnen pratar svenska, meänkieli, arabiska, spanska eller samiska”, skriver kulturministern.

Louise Erixon tillbakavisar Amanda Linds kritiska omdömen.

”Det är synnerligen oseriöst av en kulturminister att inte först läsa förslagen innan hon kritiserar, för om hon hade gjort det så hade hon också noterat att Sölvesborg även fortsättningsvis ska erbjuda litteratur på andra språk. Dock med en berättigad behovsanalys först”, skriver hon i en kommentar till Biblioteksbladet. Hon fortsätter:

”Jag förväntar mig mer än halmgubbar av de högsta makthavarna på området och tycker faktiskt att hon borde be om ursäkt.”

Kritiken mot SD:s planer är även skarp från flera andra håll. Grethe Rottböll, ordförande för Sveriges Författarförbund, säger till Biblioteksbladet att hon anser att SD:s strävan strider mot bibliotekslagen.

– Vi har ännu inte sagt något offentligt om saken, men skulle detta leda till ett beslut så skulle vi förstås uppmärksamma det, för det vore helt orimligt. Biblioteken ska var tillgängliga för alla och anpassade för allas behov.

I Dagens Nyheter beskrivs SD:s intentioner som ett ”inskränkande tänkande snarare än ett utvecklande och inkluderande”, som inte lever upp till bibliotekslagens krav, av Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder:

­– Vi vet sedan tidigare att SD har en syn på biblioteken och dess samhällsuppdrag som är apart och vill inte att biblioteken ska vara till för alla. Det är bibliotekslagens portalparagraf. Bibliotek är för alla, säger hon till DN.

I DN:s artikel avfärdar Sölvesborgs kommunalråd Louise Erixon denna kritik som ”tramsig”.

– Då får de också motivera för barn som har modersmål som de över huvud taget inte vill, eller kan prata, men har föräldrar från länder vars språk man inte använder, varför litteratur ska köpas in på de språken? Varför ska kommunala skattepengar läggas på att köpa in media som bara kommer stå i en hylla och inte användas? säger hon till DN.

Kolumnisten Csaba Bene Perlenberg skriver i Kvällsposten att förslaget är kontraproduktivt om dess syfte är att stärka språkförståelsen för elever med annan än svensk bakgrund. I sann SD-anda hindras integration och exkluderar personer med annat modersmål än svenska.”

Eva Nordmark, ordförande för TCO och tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, gör på Twitter en parallell mellan brännandet av ”otysk” litteratur i nazisternas Tyskland och SD:s planer i Sölvesborg. Och Alex Voronov, ledarskribent på Eskilstuna-Kuriren, beskriver i ett inlägg förslagen som utslag av nationalistisk kulturpolitik och respektlöshet mot professionen.

Förslagen i Sölvesborg ligger i linje med idéer som SD tidigare fört fram i andra delar av landet.

I februari vände sig SD i Lerum mot en formulering i biblioteksplanen för 2019–2022 om att utbudet ska spegla samhällets kulturella och språkliga mångfald.

SD i Kalmar län krävde härom året att formuleringarna ”främja flerspråkig service” och ”verka för att litteratur på flera språk genom aktuella översättningsprogram och nedladdningar” skulle strykas ur den regionala biblioteksplanen.

Tidigt 2017 yrkade SD i Västervik på att formuleringar med begreppen ”nyanlända”, ”asylsökande” och ”nysvenskar” skulle strykas ur biblioteksplanen.

Vid samma tid krävde SD i Oskarshamn att biblioteksplanens mål om att ha tolkar närvarande vid publika evenemang skulle strykas samt tog ställning mot biblioteksplanens formuleringar om litteratur på nyanländas modersmål.

 

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min