Ministern vill se massprotester

6 apr 2016 • 5 min

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ser fram emot den nationella biblioteksstrategin. Men redan nu vill hon ha folkets hjälp...

Alice Bah Kunhke. Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Alice Bah Kunhke. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ser fram emot den nationella biblioteksstrategin. Men redan nu vill hon ha folkets hjälp att stoppa stängningarna.

Alice Bah Kuhnkes arbetsrum på Kulturdepartementet på Drottninggatan i Stockholm är inte fyllt av böcker. I stället pryds det av stora konstverk, som med jämna mellanrum byts ut, och möbler av svensk design. Men biblioteken ligger henne varmt om hjärtat och deras framtid är en av hennes mest angelägna frågor, bedyrar hon.

– Jag blir ibland ifrågasatt varför jag fokuserar så på detta. Vi miljöpartister har alltid fått höra att vi ”pratar om bibliotek när världen brinner”. Och ja – det är precis det vi gör. För då behövs de!

Motståndet hon pratar om kommer från kommunpolitiker som är pressade att prioritera för att få ihop sina budgetar. Alice Bah Kuhnke förstår det men säger att hon inte tror att det alla gånger är rätt prioriterat när kommuner skär ned på biblioteksverksamhet. För det handlar om prioriteringar, menar hon. Resurserna finns för att vi i Sverige ska kunna ha jämlika bibliotek över hela landet.
faktaruta

– Jag brukar säga till kommunpolitikerna att det ni håller på att diskutera är om ni ska avveckla dåtiden, samtiden och framtiden! Visa mig vilka andra verktyg ni har för att ge era kommuninvånare det biblioteken ger dem – en arena, ett forum, en kanal för demokratiseringsprocesser.

Det är ett och ett halvt år sedan Alice Bah Kuhnke tillträdde som kultur- och demokratiminister. Under den tiden har hon besökt bibliotek runtom i Sverige och i andra länder. Hon har invigningstalat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och gett i uppdrag till Kungliga biblioteket att ta fram ett förslag på en nationell biblioteksstrategi. Under 2015 avsattes fem miljoner kronor till detta, och till och med 2018 beräknas anslaget öka med 6 miljoner kronor per år. En nationell strategi har efterfrågats under många år av bland andra Svensk biblioteksförening.

Även om biblioteken lyder under det kommunala självstyret så är de också en nationell angelägenhet, och det är hennes jobb att våga säga det, förklarar Alice Bah Kuhnke.

Hon har en stark tilltro till den kommande nationella strategin, och det märks att hon är stolt över att ha fattat beslut om att ta fram ett förslag på en sådan. Redan efter första frågan kommer hon in på den för att sedan återkomma till den, och vikten av den, flera gånger under intervjun. Alice Bah Kuhnkes förhoppning är att strategin ska konkretisera bibliotekslagen och bli ett verktyg som hon kan använda för att få kommunpolitiker att i större utsträckning prioritera biblioteken. 2019 ska förslaget till strategin vara klart men hon tänker inte luta sig tillbaka till dess.

– Jag sitter ju inte och väntar med att diskutera bibliotekens roll till 2019, tvärtom. De är uppe i vart och vartannat regeringssammanträde. Hur bildar vi ett folk? Vilka verktyg är viktiga? Vad har vi för arenor?

Samtidigt som Alice Bah Kuhnke framhåller att hon tycker att biblioteken är viktiga – och till och med kommer att vara allt mer betydelsefulla i en föränderlig samtid – pekar utvecklingen på motsatsen. De senaste tio åren har över 200 biblioteksfilialer lagts ned, landets bibliotek får allt kortare öppettider, bemanningen minskar och flera bibliotek har problem med hot och våld. Skillnaderna i bemanning, öppettider, lokaler och utbud mellan olika bibliotek är stora. Vad kan då regeringen göra för att vända den utvecklingen?

– Till att börja med har jag ju bibliotekslagen. Men den är inte så detaljerad, därför behövs strategin. Jag kan lyfta diskussionen och debatten om vikten av att prioritera biblio-teken. Jag måste helt enkelt locka kommunpolitikerna att prioritera biblioteken med de medel jag har. Finansiering är det tydligaste lockbetet, kommunerna är ju hårt utsatta.

Alice Bah Kuhnke pratar högt och snabbt, gestikulerar stort och rör sig i fåtöljen. Hon återkommer gång på gång till hur angelägna biblioteken är. Hon berättar om bibliotekspersonal hon har träffat och om bibliotek hon har besökt. Och om den gemensamma arbetsgrupp för Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet som bland annat diskuterar skolbiblioteken. Men allt är inte upp till henne och andra politiker menar hon, och efterlyser större engagemang utanför de politiska rummen.

– Alla vi politiker påverkas ju av vad våra potentiella väljare vill. Besparingar som drabbar bibliotek har vi sett under många år. Det har larmats, men det har inte väckt det engagemang jag önskar. Med tanke på vilket hot mot demokratin det är när ett bibliotek läggs ned så önskar jag att det väckte massprotester.

De största utmaningarna är, enligt kultur- och demokratiministern, diskussioner om nedläggningar och privatiseringar av bibliotek, skolbibliotekens haltande roll, stora skillnader mellan biblioteken och att förhålla sig till en föränderlig värld med människor på flykt där biblioteken spelar en viktig roll för deras mottagande. Alice Bah Kuhnke pratar om ett polariserat samhälle där medie- och informationskunskap är ett av de viktigaste verktygen för att motverka det – och då är folkbibliotekens roll central.

– När vi i dag tydligt ser hur framför allt unga rör sig allt mer i forum och sociala medier där deras egna världsbilder bekräftas är biblioteken jätteviktiga. Där finns kunskap om informationssökning, källkritik och allt sådant. Men det behövs även bemannade bibliotek med utbildad personal.

ruta 2Tillgång till e-böcker och digitaliseringen i stort är av betydelse, förklarar Alice Bah Kuhnke. Genom digitaliseringen blir det enklare med samarbeten, vilket är ett måste för att alla ska få samma tillgång till bibliotek.

En annan utmaning för biblioteken är att minska den digitala klyftan i samhället. Hur de ska klara det samtidigt som biblioteken blir färre och sämre bemannade hoppas hon att den nationella strategin ska kunna ge vägledning i. Tillgången till kultur, kunskap och information får aldrig styras av var i landet man bor eller vem ens föräldrar är, framhåller Alice Bah Kuhnke och påminner om sitt mantra ”mer kultur till fler i hela landet”.     

Även om biblioteken har sina utmaningar så är Alice Bah Kuhnke på flera sätt imponerad av deras verksamheter, säger hon, och tar det senaste årets ökade flyktingmottagande som exempel. Biblioteken har en viktig roll i etableringen av nyanlända, anser hon, och menar att de därför bör få en del av de tio miljarder kronor som Regeringen har skjutit till för att kommunerna ska kunna hantera detta.

– Jag har sett hur bibliotek har samarbetat på alla möjliga sätt med kommunen, andra bibliotek och flyktingboenden för att möta och hjälpa dem som kommer hit och hitta hur biblioteken kan vara en plats för dem. Biblioteken har länge arbetat på samma sätt, att vara en plats för alla, men samtidigt kan de ju inte vara socialkontor.

Hon förklarar:

– Det var ju inte så att det i alla rubriker stod ”Bibliotek rusta er!” men bibliotekarier som, i egenskap av aktiva medborgare, tog del av nyhetsflödet förstod att det här handlade om dem också. Det är stort och säger en hel del om bibliotekens potential. Och det gäller inte bara flyktingmottagande, bibliotek har länge arbetat på samma sätt med till exempel hemlösa.

Hur ser du på bibliotekens framtid?

– Jag ser att den ska ljusna! Det finns mörka moln som har tornat upp sig under många år, det är en lång dags färd mot natt, men den ska ljusna. Vi behöver biblioteken mer än någonsin.

Hur ska den göra det?

– Det handlar om prioriteringar från regeringsnivå och kommunalnivå. Resurserna finns, politik är prioriteringar. Att prioritera i dessa mörka tider är en grannlaga uppgift, men vi behöver förstå vad vi riskerar att prioritera bort. Jag ser ljus.

Text: Sally Henriksson

LÄS MER: Tema: Kriget om kunskapen

LÄS MER: Redaktionsbloggen

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min