Nordisk Open Access-plattform

28 mar 2014 • < 1 min

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden....

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden. Plattformen innehåller i dagsläget 3 000 publikationer.

 Alla publikationer som ges ut och finansieras av ministerrådets sekretariat och institutioner framöver ska vara Open Access, det vill säga tillgängliga för gratis nedladdning.

Plattformen innehåller publikationer som ges ut av Nordiska ministerrådet, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordiska högskolan för hälsovetenskap, Nordicom, Nordregio och Nordens välfärdscenter. Varje institution ansvarar för sitt eget innehåll,

Från Nordiska ministerrådets sida menar man att man genom detta initiativ kan tillgängliggöra bredden av den kunskap som tas fram via de projekt och institutioner som rådet är engagerat i och därmed bidra till ett starkare fundament för fortsatt innovation, både inom och utanför det nordiska samarbetet.

Via plattformen  kan publikationer sökas på svenska, norska och engelska. Plattformen drivs av Uppsala universitetsbibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min