Nordisk Open Access-plattform

28 mar 2014 • < 1 min

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden....

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden. Plattformen innehåller i dagsläget 3 000 publikationer.

 Alla publikationer som ges ut och finansieras av ministerrådets sekretariat och institutioner framöver ska vara Open Access, det vill säga tillgängliga för gratis nedladdning.

Plattformen innehåller publikationer som ges ut av Nordiska ministerrådet, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordiska högskolan för hälsovetenskap, Nordicom, Nordregio och Nordens välfärdscenter. Varje institution ansvarar för sitt eget innehåll,

Från Nordiska ministerrådets sida menar man att man genom detta initiativ kan tillgängliggöra bredden av den kunskap som tas fram via de projekt och institutioner som rådet är engagerat i och därmed bidra till ett starkare fundament för fortsatt innovation, både inom och utanför det nordiska samarbetet.

Via plattformen  kan publikationer sökas på svenska, norska och engelska. Plattformen drivs av Uppsala universitetsbibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min