Nordisk Open Access-plattform

28 mar 2014 • < 1 min

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden....

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden. Plattformen innehåller i dagsläget 3 000 publikationer.

 Alla publikationer som ges ut och finansieras av ministerrådets sekretariat och institutioner framöver ska vara Open Access, det vill säga tillgängliga för gratis nedladdning.

Plattformen innehåller publikationer som ges ut av Nordiska ministerrådet, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordiska högskolan för hälsovetenskap, Nordicom, Nordregio och Nordens välfärdscenter. Varje institution ansvarar för sitt eget innehåll,

Från Nordiska ministerrådets sida menar man att man genom detta initiativ kan tillgängliggöra bredden av den kunskap som tas fram via de projekt och institutioner som rådet är engagerat i och därmed bidra till ett starkare fundament för fortsatt innovation, både inom och utanför det nordiska samarbetet.

Via plattformen  kan publikationer sökas på svenska, norska och engelska. Plattformen drivs av Uppsala universitetsbibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min