Nordisk Open Access-plattform

28 mar 2014 • < 1 min

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden....

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden. Plattformen innehåller i dagsläget 3 000 publikationer.

 Alla publikationer som ges ut och finansieras av ministerrådets sekretariat och institutioner framöver ska vara Open Access, det vill säga tillgängliga för gratis nedladdning.

Plattformen innehåller publikationer som ges ut av Nordiska ministerrådet, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordiska högskolan för hälsovetenskap, Nordicom, Nordregio och Nordens välfärdscenter. Varje institution ansvarar för sitt eget innehåll,

Från Nordiska ministerrådets sida menar man att man genom detta initiativ kan tillgängliggöra bredden av den kunskap som tas fram via de projekt och institutioner som rådet är engagerat i och därmed bidra till ett starkare fundament för fortsatt innovation, både inom och utanför det nordiska samarbetet.

Via plattformen  kan publikationer sökas på svenska, norska och engelska. Plattformen drivs av Uppsala universitetsbibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min