Nytt avtal klart för e-böcker

20 sep 2018 • 2 min

Det multinationella bolaget Overdrive vann upphandlingen för e-böcker på biblioteken. SKL Kommentus säger att utlåningsmodellen inte kommer att påverkas.

Tanken bakom e-boksupphandlingen var att priserna skulle sjunka. Men ingen kan säga att de gör det. Foto: Getty.
Tanken bakom e-boksupphandlingen var att priserna skulle sjunka. Men ingen kan säga att de gör det. Foto: Getty.

Utlåningsmodellen kommer inte att förändras för de bibliotek som nu får amerikanska Overdrive incorporated som e-boksleverantör. Det blir fortsatt en ”accessmodell”, där man betalar per utlån. Det berättar Christian Nilsson, upphandlare på SKL Kommentus.

Även priserna för e-böckerna kommer att vara ungefär desamma.

– För att klara budgeten kommer vissa bibliotek liksom förut att behöva ha spärrar för antal utlån av vissa e-böcker. Det finns med i avtalet att man kan välja att ha sådana spärrar, sade han.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie på Stockholm stadsbibliotek, vet ännu inte helt vad bytet av leverantör kommer att innebära i praktiken. Men han är glad över att det nu finns ett avtal. Och han välkomnar konkurrensen.

– Axiell media har tidigare haft mer eller mindre egenrätt på distributionen av e-böcker till svenska bibliotek. Det betyder att de har kunnat sätta priser och villkor utifrån sin horisont, något biblioteken inte alltid tyckt har varit helt rättvist och bra. En fungerande marknad kräver flera aktörer.

Än så länge är det inte offentligt vilken titellista som Overdrive vunnit med. Christian Nilsson på SKL berättar att katalogen är ungefär lika omfattande som Axiells, men att innehållet är annorlunda. Exakt hur vill han inte kommentera.

Eva Houltzén, vd på Axiell media, beklagar att det inte fanns några kvalitetskriterier med i upphandlingen.

– Vår erfarenhet efter att ha jobbat i tjugo år med biblioteken är att bredden är väldigt viktig. Det är inte säkert att den lista som har lägst pris rimmar med kriterier på kvalitet, säger hon.

Axiell Media har fortsatt en nära dialog med förlag och bibliotek, och finns det ett intresse för ett lågt prissatt paket så kan också de leverera ett sådant, menar Eva Houltzén. Men det skulle innebära att de dyrare titlarna från förlagen uteblir, vilket kan få långsiktiga konsekvenser.

– Kommer ett sådant utbud att ge biblioteket det de behöver för att nå sina mål, för att serva medborgarna brett och jämlikt så att alla som går till biblioteket har en god tillgång till litteratur? Eller kommer det vara så att mindre bibliotek inte kommer att kunna selektera in bättre titlar?

Daniel Forsman på Stockholms stadsbibliotek är på det klara med att Overdrives katalog kan sakna viktiga böcker. I så fall får man ta ställning till hur man ska förvärva dem, säger han.

– Det kan innebära att man skaffar flera e-boksleverantörer. Inom forskningsbiblioteken är det ganska vanligt att man har flera olika leverantörer med olika modeller.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min