Nytt verk om Finlands nationalbibliotek

29 maj 2012 • 2 min

Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek och en av de största fristående institutionerna vid Helsingfors universitet. Ett nytt...

Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek och en av de största fristående institutionerna vid Helsingfors universitet. Ett nytt verk tecknar dess historia fram till våra dagar.

Det grundades 1640 som bibliotek för Åbo akademi. 1828 flyttade biblioteket tillsammans med universitetet sin verksamhet till Helsingfors och 2006 skedde namnbytet till Nationalbiblioteket. Biblioteket har alltid varit det ledande vetenskapliga biblioteket i Finland och från och med 1800-talet samtidigt ett nationalbibliotek för alla böcker och alla andra trycksaker som utgetts i Finland.
Bibliotekets ärorika historia fram till våra dagar skildras i ett nytt verk:

Kunskapens rike – en port till Nationalbibliotekets historia och nutid
Det är den första sammanfattande skildringen av bibliotekets historia, från dess anspråkslösa början till den digitala tidsålderns organisation som producerar tjänster för hela landets biblioteksnät och en stor allmänhet.

Verket behandlar både stora utvecklingslinjer och vardagens arbete, samlingarnas tillkomst och deras användning, övriga händelser och vändpunkter, byggnader, donatorer och många färgstarka personligheter. Universitetets allmänna historia och vetenskapernas historia samt den internationella bok- och bibliotekshistorien placerar in biblioteket i större sammanhang.

Kända specialsamlingar, som den Nordenskiöldska samlingen, Monrepos-biblioteket från 1700-talet eller det ute i världen högt värdesatta Slaviska biblioteket samt många andra fynd ur samlingarna presenteras som delar av bibliotekets stora helhet, likaså dess miljöer och arkitektur.

Verket är frukten av ett projekt som har pågått åren 2008–2011, under ledning av en styrgrupp med överbibliotekarien Kai Ekholm som ordförande. Bokens författare,
Rainer Knapas är konst- och kulturhistoriker, som tidigare bl.a. deltagit i utgivningen av Helsingfors universitets historia samt i Nationalbibliotekets utställnings- och publikationsverksamhet. Markus Itkonen står för den rikt illustrerade bokens grafiska utförande.
Boken utkommer samtidigt i översättning till finska på Finska Litteratursällskapets förlag.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min