Nytt verk om Finlands nationalbibliotek

29 maj 2012 • 2 min

Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek och en av de största fristående institutionerna vid Helsingfors universitet. Ett nytt...

Nationalbiblioteket är Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek och en av de största fristående institutionerna vid Helsingfors universitet. Ett nytt verk tecknar dess historia fram till våra dagar.

Det grundades 1640 som bibliotek för Åbo akademi. 1828 flyttade biblioteket tillsammans med universitetet sin verksamhet till Helsingfors och 2006 skedde namnbytet till Nationalbiblioteket. Biblioteket har alltid varit det ledande vetenskapliga biblioteket i Finland och från och med 1800-talet samtidigt ett nationalbibliotek för alla böcker och alla andra trycksaker som utgetts i Finland.
Bibliotekets ärorika historia fram till våra dagar skildras i ett nytt verk:

Kunskapens rike – en port till Nationalbibliotekets historia och nutid
Det är den första sammanfattande skildringen av bibliotekets historia, från dess anspråkslösa början till den digitala tidsålderns organisation som producerar tjänster för hela landets biblioteksnät och en stor allmänhet.

Verket behandlar både stora utvecklingslinjer och vardagens arbete, samlingarnas tillkomst och deras användning, övriga händelser och vändpunkter, byggnader, donatorer och många färgstarka personligheter. Universitetets allmänna historia och vetenskapernas historia samt den internationella bok- och bibliotekshistorien placerar in biblioteket i större sammanhang.

Kända specialsamlingar, som den Nordenskiöldska samlingen, Monrepos-biblioteket från 1700-talet eller det ute i världen högt värdesatta Slaviska biblioteket samt många andra fynd ur samlingarna presenteras som delar av bibliotekets stora helhet, likaså dess miljöer och arkitektur.

Verket är frukten av ett projekt som har pågått åren 2008–2011, under ledning av en styrgrupp med överbibliotekarien Kai Ekholm som ordförande. Bokens författare,
Rainer Knapas är konst- och kulturhistoriker, som tidigare bl.a. deltagit i utgivningen av Helsingfors universitets historia samt i Nationalbibliotekets utställnings- och publikationsverksamhet. Markus Itkonen står för den rikt illustrerade bokens grafiska utförande.
Boken utkommer samtidigt i översättning till finska på Finska Litteratursällskapets förlag.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min