Över 20 miljoner kronor till läsfrämjande

23 feb 2015 • < 1 min

Under 2014 ökade Kulturrådet kraftig satsningen på läsfrämjande. Sammanlagt delades det ut 20 703 000 kronor i bidrag, att jämföra...

Under 2014 ökade Kulturrådet kraftig satsningen på läsfrämjande. Sammanlagt delades det ut 20 703 000 kronor i bidrag, att jämföra med föregående år då summan låg på 10 837 000 kronor.

Det framgår av Kulturrådet årsredovisning som i dag överlämnades till regeringen.

Vid fördelningen av bidrag har Kulturrådet prioriterat ”projekt av nationellt strategiskt intresse”, vilket i första hand handlar om digitala satsningar och projekt utanför skolans område. Att en så pass kraftigt ökad mängd ansökningar inkommit visar enligt Kulturrådet på ett stort behov av resurser.

Under 2014 inkom 207 ansökningar om läsfrämjandebidrag, och av dem beviljades 104 ansökningar. Knappt hälften av ansökningarna fick alltså nej.

Kulturrådet rapporterar att myndigheten hållit många möten med relevanta aktörer och noterar ett ”starkt stöd från biblioteksföreträdare och organisationer.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min