På gång: Checklista för it-integritet

9 aug 2016 • < 1 min

Håll ut. En checklista för bibliotekens internetsäkerhet är på väg från Kungliga biblioteket. Just nu testas den av tre pilotanvändare...

Foto: AJC1
Foto: AJC1

Håll ut. En checklista för bibliotekens internetsäkerhet är på väg från Kungliga biblioteket. Just nu testas den av tre pilotanvändare för att i nästa steg kunna fungera som verktyg för flera.

Några saker som KB anser att alla bibliotek bör göra är att:

  • Minimera risken för att digital information från tidigare användare är tillgänglig.
  • Använda nedlåsningsverktyg och verktyg för rensning av datorer.
  • Minimera åtkomst till loggar.
  • Minimera ”över-axeln” åtkomst till information.
  • Minimera spridningen av information om användare.
  • Plocka bort onödiga spårningstjänster.

Tanken är att bibliotekspersonal ska kunna gå igenom checklistan med sina internetleverantörer för att skapa en säkrare miljö åt sina användare.

– Biblioteken har legat långt framme med integritetsfrågor när det gäller fysiska lån. Nu måste vi flytta över det till det digitala, säger Peter Krantz, CIO på Kungliga bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min