RDA i årets Collijn-uppsats

12 nov 2014 • < 1 min

Att Resource Description and Access (RDA) är ett hett ämne inom forskningsbiblioteksvärlden nationellt som internationellt styrks också av det faktum...

Att Resource Description and Access (RDA) är ett hett ämne inom forskningsbiblioteksvärlden nationellt som internationellt styrks också av det faktum att Svensk biblioteksförenings jury för Collijnpriset i år valt att uppmärksamma en magisteruppsats som handlar just om denna nya katalogiseringsmetod. För uppsatsen ”Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem”, fick Henrik Wallheim motta Collijnpriset 2014 vid prisceremonin på Stockholms stadsbibliotek i oktober.

Collijnpriset 2014 för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap har lagts fram vid Uppsala universitet:

Juryns motivering:

I sin uppsats tar författaren sig an ett synnerligen aktuellt, spännande och framtidsorienterande ämne. Ett vidgat utbud av och större komplexitet i olika typer av biblioteksresurser har medfört en nödvändig utveckling av katalogiseringsmetoder och bibliografiska beskrivningar. I uppsatsen presenteras ett relativt komplicerat ämne på ett strukturerat och begripligt sätt. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt använt aktuell forskning. Dessutom får uppsatsen en ytterligare dimension genom att författaren går utanför biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet och använder metoder från litteraturvetenskapen för att visa på svårigheten i att få teori och praktik att gå ihop. Juryn är övertygad om att uppsatsen fyller ett stort behov hos praktiserande bibliotekarier och den är ett starkt bidrag till fortsatt forskning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min