RDA i årets Collijn-uppsats

12 nov 2014 • < 1 min

Att Resource Description and Access (RDA) är ett hett ämne inom forskningsbiblioteksvärlden nationellt som internationellt styrks också av det faktum...

Att Resource Description and Access (RDA) är ett hett ämne inom forskningsbiblioteksvärlden nationellt som internationellt styrks också av det faktum att Svensk biblioteksförenings jury för Collijnpriset i år valt att uppmärksamma en magisteruppsats som handlar just om denna nya katalogiseringsmetod. För uppsatsen ”Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem”, fick Henrik Wallheim motta Collijnpriset 2014 vid prisceremonin på Stockholms stadsbibliotek i oktober.

Collijnpriset 2014 för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap har lagts fram vid Uppsala universitet:

Juryns motivering:

I sin uppsats tar författaren sig an ett synnerligen aktuellt, spännande och framtidsorienterande ämne. Ett vidgat utbud av och större komplexitet i olika typer av biblioteksresurser har medfört en nödvändig utveckling av katalogiseringsmetoder och bibliografiska beskrivningar. I uppsatsen presenteras ett relativt komplicerat ämne på ett strukturerat och begripligt sätt. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt använt aktuell forskning. Dessutom får uppsatsen en ytterligare dimension genom att författaren går utanför biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet och använder metoder från litteraturvetenskapen för att visa på svårigheten i att få teori och praktik att gå ihop. Juryn är övertygad om att uppsatsen fyller ett stort behov hos praktiserande bibliotekarier och den är ett starkt bidrag till fortsatt forskning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min