Grafik: Så mycket satsas på fortbildning

4 maj 2017 • 2 min

Alla måste ta ansvar för det livslånga lärandet: du själv, din arbetsgivare och samhället runt omkring. IFLA:s uppdaterade riktlinjer för professionell utveckling kräver att du fyller dina kunskapsluckor och bevakar omvärlden.

Grafik: Sandra Johnson
Grafik: Sandra Johnson

Ambitionen är hög i den internationella biblioteksorganisationen IFLA:s uppdaterade riktlinjer för professionell utveckling. Utgångspunkten är en informationsbransch som förändras i hög hastighet och  en kår som står mitt i flödet. Här ställs krav på individerna att utvärdera sina brister och åtgärda dem, på arbetsgivarna att satsa på att utveckla hela sin personal och inte bara några, på organisationer och lärosäten att utveckla och uppdatera sina utbildningar.

Riktlinjerna är utformade för en bransch som befinner sig under press, säger Jana Varlejs, professor emeritus vid Rutgers University i New Jersey som har lett arbetet i CPDWL, IFLA:s kompetensutvecklingssektion.

– Tekniken utvecklas och förändrar vårt sätt att söka information. Många har en otillräcklig finansiering. Vi ser ökade hot mot yttrandefriheten och samtidigt har politikerna svårigheter att se och förstå hur biblioteken kan bidra i samhället, säger Jana Varlejs.

– Så om bibliotekarierna ska kunna möta nuets och framtidens utmaningar kan de inte bara uppdatera sitt traditionella yrkeskunnande. De måste också utveckla förmågan att visa varför de behövs och stå upp för medborgarnas rätt till starka bibliotek och informationstjänster, säger hon.

I konkreta siffror föreslår IFLA 2 procent av personalbudgeten som ett lämpligt minimimått på fortbildningsinsatserna och att den yrkesmässiga utvecklingen bör få ta 10 procent av de anställdas arbetstid.

– Riktlinjerna kommer säkert att uppfattas som överambitiösa eller svåra att genomföra av somliga, men jag tror att man kan komma långt med samarbete och delad kunskap. Bara det att man funderar över vad som är möjligt kan göra att man plötsligt står redo för start.

Är det inte svårt att göra en plan för alla överallt när förutsättningarna är så olika?

– Det är bättre att fråga var man ska börja och vem man kan få hjälp av. Eftersom jag vet att Sverige kan stå som förebild på många sätt är jag rätt säker på att svenska bibliotekarier har praktiska exempel att dela med andra som vill försöka bygga vidare på deras ramverk.

Men tittar man på investeringarna i föregångslandet Sverige ser det dystert ut. Folkbiblioteken lägger i snitt 0,79 procent av sin personalbudget på fortbildning.

Fotnot: Ordförandeskapet i CPDWL delas av Helsingborgs bibliotekschef Catharina Isberg och Ewa Stenberg på Malmö högskolas bibliotek. De tar gärna emot frågor om riktlinjerna. 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min