Grafik: Så mycket satsas på fortbildning

4 maj 2017 • 2 min

Alla måste ta ansvar för det livslånga lärandet: du själv, din arbetsgivare och samhället runt omkring. IFLA:s uppdaterade riktlinjer för professionell utveckling kräver att du fyller dina kunskapsluckor och bevakar omvärlden.

Grafik: Sandra Johnson
Grafik: Sandra Johnson

Ambitionen är hög i den internationella biblioteksorganisationen IFLA:s uppdaterade riktlinjer för professionell utveckling. Utgångspunkten är en informationsbransch som förändras i hög hastighet och  en kår som står mitt i flödet. Här ställs krav på individerna att utvärdera sina brister och åtgärda dem, på arbetsgivarna att satsa på att utveckla hela sin personal och inte bara några, på organisationer och lärosäten att utveckla och uppdatera sina utbildningar.

Riktlinjerna är utformade för en bransch som befinner sig under press, säger Jana Varlejs, professor emeritus vid Rutgers University i New Jersey som har lett arbetet i CPDWL, IFLA:s kompetensutvecklingssektion.

– Tekniken utvecklas och förändrar vårt sätt att söka information. Många har en otillräcklig finansiering. Vi ser ökade hot mot yttrandefriheten och samtidigt har politikerna svårigheter att se och förstå hur biblioteken kan bidra i samhället, säger Jana Varlejs.

– Så om bibliotekarierna ska kunna möta nuets och framtidens utmaningar kan de inte bara uppdatera sitt traditionella yrkeskunnande. De måste också utveckla förmågan att visa varför de behövs och stå upp för medborgarnas rätt till starka bibliotek och informationstjänster, säger hon.

I konkreta siffror föreslår IFLA 2 procent av personalbudgeten som ett lämpligt minimimått på fortbildningsinsatserna och att den yrkesmässiga utvecklingen bör få ta 10 procent av de anställdas arbetstid.

– Riktlinjerna kommer säkert att uppfattas som överambitiösa eller svåra att genomföra av somliga, men jag tror att man kan komma långt med samarbete och delad kunskap. Bara det att man funderar över vad som är möjligt kan göra att man plötsligt står redo för start.

Är det inte svårt att göra en plan för alla överallt när förutsättningarna är så olika?

– Det är bättre att fråga var man ska börja och vem man kan få hjälp av. Eftersom jag vet att Sverige kan stå som förebild på många sätt är jag rätt säker på att svenska bibliotekarier har praktiska exempel att dela med andra som vill försöka bygga vidare på deras ramverk.

Men tittar man på investeringarna i föregångslandet Sverige ser det dystert ut. Folkbiblioteken lägger i snitt 0,79 procent av sin personalbudget på fortbildning.

Fotnot: Ordförandeskapet i CPDWL delas av Helsingborgs bibliotekschef Catharina Isberg och Ewa Stenberg på Malmö högskolas bibliotek. De tar gärna emot frågor om riktlinjerna. 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min