Universitets- och högskolebibliotekens framtida roll

18 jun 2013 • < 1 min

En ögonblicksbild, en temperaturtagning. Så definierar Jakob Harnesk EBSCO:s undersökning ”White Papers on The Future of the Academic Supply Chain”, sammanlagt...

En ögonblicksbild, en temperaturtagning. Så definierar Jakob Harnesk EBSCO:s undersökning ”White Papers on The Future of the Academic Supply Chain”, sammanlagt fem rapporter som är ett resultat av intervjuer med 97 ”branschföreträdare”, bibliotekarier, förläggare, agenter, konsortierepresentanter och andra inom informationsindustrin inom vilken EBSCO är en av aktörerna som arbetar med informationslösningar.  

I den första rapporten, The Future Role of the Academic Library, återfinns frågan om de akademiska biblioteken kommer att finnas kvar inom de kommande tre till fem åren. Det dominerande svaret är ja, samtidigt som de intervjuade förutser eller snarare konstaterar förändringar i bibliotekens roll och uppgifter.

Samlingarna kommer att minska i volym och betydelse, tillgängligheten blir det viktigaste. Biblioteket kommer att bli platser för utbildning, grupparbeten och individuella studier. Informanterna tror på en utveckling av sin egen kompetens inom sådant som bibliometriska analyser och Open Access. Svar som känns igen från andra diskussioner om lärosätesbibliotekens framtid.

– Nej, resultatet är inte förvånande, säger Jakob Harnesk, nordisk försäljningschef vid EBSCO och med erfarenhet från en rad olika positioner i biblioteksvärlden, och understryker vidare att förändringen av biblioteken pågår och att ”onlineifieringen” långt ifrån är färdig”. 

– Hittills har det handlat mycket om att digitalisera böcker och tidskrifter, framöver kommer vi att se ännu mer av att knyta samman innehållet med tekniken: sökverktyg, länkningstjänster och databaser.

Han menar att forskningsbibliotekens olika IT-system inte alltid ”pratat med” varandra, vilket medfört onödigt dubbelarbete. 

Läs mer BBL nr 5

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min