Universitets- och högskolebibliotekens framtida roll

18 jun 2013 • < 1 min

En ögonblicksbild, en temperaturtagning. Så definierar Jakob Harnesk EBSCO:s undersökning ”White Papers on The Future of the Academic Supply Chain”, sammanlagt...

En ögonblicksbild, en temperaturtagning. Så definierar Jakob Harnesk EBSCO:s undersökning ”White Papers on The Future of the Academic Supply Chain”, sammanlagt fem rapporter som är ett resultat av intervjuer med 97 ”branschföreträdare”, bibliotekarier, förläggare, agenter, konsortierepresentanter och andra inom informationsindustrin inom vilken EBSCO är en av aktörerna som arbetar med informationslösningar.  

I den första rapporten, The Future Role of the Academic Library, återfinns frågan om de akademiska biblioteken kommer att finnas kvar inom de kommande tre till fem åren. Det dominerande svaret är ja, samtidigt som de intervjuade förutser eller snarare konstaterar förändringar i bibliotekens roll och uppgifter.

Samlingarna kommer att minska i volym och betydelse, tillgängligheten blir det viktigaste. Biblioteket kommer att bli platser för utbildning, grupparbeten och individuella studier. Informanterna tror på en utveckling av sin egen kompetens inom sådant som bibliometriska analyser och Open Access. Svar som känns igen från andra diskussioner om lärosätesbibliotekens framtid.

– Nej, resultatet är inte förvånande, säger Jakob Harnesk, nordisk försäljningschef vid EBSCO och med erfarenhet från en rad olika positioner i biblioteksvärlden, och understryker vidare att förändringen av biblioteken pågår och att ”onlineifieringen” långt ifrån är färdig”. 

– Hittills har det handlat mycket om att digitalisera böcker och tidskrifter, framöver kommer vi att se ännu mer av att knyta samman innehållet med tekniken: sökverktyg, länkningstjänster och databaser.

Han menar att forskningsbibliotekens olika IT-system inte alltid ”pratat med” varandra, vilket medfört onödigt dubbelarbete. 

Läs mer BBL nr 5

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min