Universitets- och högskolebibliotekens framtida roll

18 jun 2013 • < 1 min

En ögonblicksbild, en temperaturtagning. Så definierar Jakob Harnesk EBSCO:s undersökning ”White Papers on The Future of the Academic Supply Chain”, sammanlagt...

En ögonblicksbild, en temperaturtagning. Så definierar Jakob Harnesk EBSCO:s undersökning ”White Papers on The Future of the Academic Supply Chain”, sammanlagt fem rapporter som är ett resultat av intervjuer med 97 ”branschföreträdare”, bibliotekarier, förläggare, agenter, konsortierepresentanter och andra inom informationsindustrin inom vilken EBSCO är en av aktörerna som arbetar med informationslösningar.  

I den första rapporten, The Future Role of the Academic Library, återfinns frågan om de akademiska biblioteken kommer att finnas kvar inom de kommande tre till fem åren. Det dominerande svaret är ja, samtidigt som de intervjuade förutser eller snarare konstaterar förändringar i bibliotekens roll och uppgifter.

Samlingarna kommer att minska i volym och betydelse, tillgängligheten blir det viktigaste. Biblioteket kommer att bli platser för utbildning, grupparbeten och individuella studier. Informanterna tror på en utveckling av sin egen kompetens inom sådant som bibliometriska analyser och Open Access. Svar som känns igen från andra diskussioner om lärosätesbibliotekens framtid.

– Nej, resultatet är inte förvånande, säger Jakob Harnesk, nordisk försäljningschef vid EBSCO och med erfarenhet från en rad olika positioner i biblioteksvärlden, och understryker vidare att förändringen av biblioteken pågår och att ”onlineifieringen” långt ifrån är färdig”. 

– Hittills har det handlat mycket om att digitalisera böcker och tidskrifter, framöver kommer vi att se ännu mer av att knyta samman innehållet med tekniken: sökverktyg, länkningstjänster och databaser.

Han menar att forskningsbibliotekens olika IT-system inte alltid ”pratat med” varandra, vilket medfört onödigt dubbelarbete. 

Läs mer BBL nr 5

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min