Universitets- och högskolebibliotekens framtida roll

18 jun 2013 • < 1 min

En ögonblicksbild, en temperaturtagning. Så definierar Jakob Harnesk EBSCO:s undersökning ”White Papers on The Future of the Academic Supply Chain”, sammanlagt...

En ögonblicksbild, en temperaturtagning. Så definierar Jakob Harnesk EBSCO:s undersökning ”White Papers on The Future of the Academic Supply Chain”, sammanlagt fem rapporter som är ett resultat av intervjuer med 97 ”branschföreträdare”, bibliotekarier, förläggare, agenter, konsortierepresentanter och andra inom informationsindustrin inom vilken EBSCO är en av aktörerna som arbetar med informationslösningar.  

I den första rapporten, The Future Role of the Academic Library, återfinns frågan om de akademiska biblioteken kommer att finnas kvar inom de kommande tre till fem åren. Det dominerande svaret är ja, samtidigt som de intervjuade förutser eller snarare konstaterar förändringar i bibliotekens roll och uppgifter.

Samlingarna kommer att minska i volym och betydelse, tillgängligheten blir det viktigaste. Biblioteket kommer att bli platser för utbildning, grupparbeten och individuella studier. Informanterna tror på en utveckling av sin egen kompetens inom sådant som bibliometriska analyser och Open Access. Svar som känns igen från andra diskussioner om lärosätesbibliotekens framtid.

– Nej, resultatet är inte förvånande, säger Jakob Harnesk, nordisk försäljningschef vid EBSCO och med erfarenhet från en rad olika positioner i biblioteksvärlden, och understryker vidare att förändringen av biblioteken pågår och att ”onlineifieringen” långt ifrån är färdig”. 

– Hittills har det handlat mycket om att digitalisera böcker och tidskrifter, framöver kommer vi att se ännu mer av att knyta samman innehållet med tekniken: sökverktyg, länkningstjänster och databaser.

Han menar att forskningsbibliotekens olika IT-system inte alltid ”pratat med” varandra, vilket medfört onödigt dubbelarbete. 

Läs mer BBL nr 5

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min