Uppsala bygger för möten

11 apr 2016 • 4 min

Ny modell. På Uppsala stadsbibliotek har ny teknik och en växande befolkning ställt nya krav på funktion. I vinter har innergården...

Illustration: Lars Rehnberg
Illustration: Lars Rehnberg

Ny modell. På Uppsala stadsbibliotek har ny teknik och en växande befolkning ställt nya krav på funktion. I vinter har innergården byggts om till en lounge och entréerna flyttats för att möjliggöra meröppet.

Varje dag besöker 2 500 personer Uppsala stadsbibliotek eller det ofta knökfulla kafé Kardemumma som ligger i anslutning till det. För att göra byggnaden mer tillgänglig och skapa en mötesplats som går att använda även när biblioteket har stängt, har entrén till själva biblioteket flyttats in i huskroppen, medan det som tidigare var biblioteksentré – mot gågatan Svartbäcksgatan – har byggts om, så att besökarna kommer in i en mer social och öppen miljö innan de når biblioteket.

Den nya entrén innefattar kaféet, hörsal och utställningsrum samt en lounge där besökare kan läsa på skärm eller papper även utanför bibliotekets ordinarie öppettider. Kanske är författaren Lena Andersson i hörsalen och talar om sin senaste bok medan några studenter sitter och gör ett grupparbete på kafét intill och läsglada Uppsalabor roar sig med att ta del av tidningarna i hyllorna utanför – om de inte tar en sväng in i utställningsrummet för att se på konst.

– Det finns en stark trend i hela Bibliotekssverige i dag. Det är att allt fler vill mötas och föra samtal kring litteratur, säger Karin Runevad, enhetschef inom Uppsala bibliotek.se modell

Hon tror att det hänger ihop med bibliotekens viktiga demokratiska roll, att de fungerar som en neutral arena som välkomnar fri åsiktsbildning, där det går att samtala eller debattera.

– Min tolkning är att det är en följd av dagens samhällsförändringar, att många värnar om biblioteken och bibliotekens roll, säger samordnaren och mångspråksbibliotekarien Anna Sofia Perotti. Det är bakgrunden till att vi vill att hörsalen ska kunna användas oftare och även på kvällar.

Det rum som hörsalen ligger i tjänade förut som tidningsrum. Efter ombyggnaden har hörsalen 90 platser och en scen som kan bli en filmduk vid behov. När inget särskilt händer i hörsalen går det att sitta och läsa där, och det behövs eftersom Uppsala är en studentstad med ständigt behov av studieplatser. Vissa av hörsalens stolar har upp-fällbara bord så att besökaren kan sitta och skriva, med eller utan dator. Intill hörsalen finns ett annat, helt nytt rum: en utställningssal.

– Tidigare hade vi utställningar i biblioteksutrymmet, men nu går det att titta på konst även när biblioteket är stängt. Förutom traditionella konstutställningar ställer vi ut resultaten av barnverksamhet, konst som skapats i samarbete med förskolor och pedagoger, säger Karin Runevad.

Genom att ha en mer öppen entré mot gågatan utanför ville arkitektkontoret Werket arkitekter göra biblioteket mer välkomnande. Kaféet har blivit större och kan ta emot fler gäster, eftersom det fått ta över rum där bibliotekets lokalsamling Uppsala- och Upplandssamling tidigare fanns. Samlingen i sin tur har flyttat ihop med folkrörelsearkivet och stadsarkivet en trappa ner.

– Arkivdelen byter namn till Fyriskällan. Det är en samlingsplats för arkivmaterial och där ska människor kunna sitta och släktforska, exempelvis. Det finns också en ny entré en trappa ner, så besökare kan nu komma in på biblioteket från två håll, säger Karin Runevad.

Den lounge-liknande delen utanför kaféet kallas ”glasgården”. Det är ett utrymme som byggts där den tidigare innergården fanns.

– Arkitekterna har tänkt mycket i termer av vinterträdgård när de gjorde glasgården. Även här går det att ha mindre program med debatter och sådant, annars rymmer glasgården tidskrifter, tidningar, läsplattor och databas för tidningar, säger Karin Runevad.

Hur har Uppsala byggt?

1 NY ENTRÉ

Tidigare fanns en ramp här, men den nya entrén går mer direkt in från gågatan, och tanken är att den ska fungera mer välkomnande.

2 EN TILL ENTRÉ

Nu finns ytterligare en entré till biblioteket, där besökaren kommer rakt in till Fyriskällan där arkiven finns. Härifrån går också en trappa upp till entréplan.

webbilder
Illustration: Lars Rehnberg

3 UTSTÄLLNINGSRUM

Ett helt nytt utställningsrum öppnas här, där konsten som ställs ut kan vara av traditionell art, men ibland
är det barnverksamheten som bidragit till utställningsföremålen. Rummet kan vara öppet även efter att biblioteket stängt.

4 HÖRSAL/LÄSESAL

Det tidigare tidskriftsrummet har blivit en hörsal som kan rymma 90 personer, men stolar kan tas bort för att få plats för rullstolar. Här finns också en scen där man kan ha författarsamtal eller visa film eller hålla debatter. När salen står tom går det bra att sitta här och studera. Vissa av stolarna har uppfällbara bord.

5 KAFÉ

Kaféet utökar antalet platser med en tredjedel. Det heter Kardemumma, och är inte bara kafé utan lunchställe med fullständiga rättigheter. Sådana kaféer kallas även för ”schweizeri”, ett slags finare konditori enligt schweizisk modell. Nu kommer kaféet att kunna ha öppet även efter kl 20, då biblioteket stänger på vardagar.

6 GLASGÅRDEN

Glasgården mellan kaféet och biblioteket fungerar som en lounge. Här går det bra att låna tidskrifter och tidningar och sitta och läsa i bekväma fåtöljer försedda med läslampa, alternativt ställa upp sin dator på något av borden. Förutom tidskrifterna finns ipads och besökare har tillgång till databasen Library pressdisplay. Det går att ta med sig fika ut hit. Ibland kommer mindre debatter eller sammankomster att hållas här.

Text: Ana Udovic

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min