Vetenskaplig information

23 aug 2012 • < 1 min

Forskare och företag ska enklare och billigare kunna använda resultatet av offentligt finansierad forskning. I EU:s finansieringsprogram för forskning och...

Forskare och företag ska enklare och billigare kunna använda resultatet av offentligt finansierad forskning. I EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, som gäller för 2014-2020, är fri tillgång till vetenskapliga rapporter en allmän princip.

Tillgången till vetenskaplig information som producerats i Europa ska säkras brett och snabbt. Från och med 2014 måste alla artiklar som publicerats med finansiering från Horizon 2020 göras fritt tillgängliga. Det ska ske på två sätt: ”Gold Open Access”, vilket innebär omedelbar tillgång online av utgivaren eller ”Green Open Access”, vilket innebär att forskare gör sina artiklar tillgängliga via öppna arkiv senast sex månader efter publicering, med undantag av artiklar inom samhällsvetenskap och humaniora som får tolv månader på sig.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min