Vetenskaplig information

23 aug 2012 • < 1 min

Forskare och företag ska enklare och billigare kunna använda resultatet av offentligt finansierad forskning. I EU:s finansieringsprogram för forskning och...

Forskare och företag ska enklare och billigare kunna använda resultatet av offentligt finansierad forskning. I EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, som gäller för 2014-2020, är fri tillgång till vetenskapliga rapporter en allmän princip.

Tillgången till vetenskaplig information som producerats i Europa ska säkras brett och snabbt. Från och med 2014 måste alla artiklar som publicerats med finansiering från Horizon 2020 göras fritt tillgängliga. Det ska ske på två sätt: ”Gold Open Access”, vilket innebär omedelbar tillgång online av utgivaren eller ”Green Open Access”, vilket innebär att forskare gör sina artiklar tillgängliga via öppna arkiv senast sex månader efter publicering, med undantag av artiklar inom samhällsvetenskap och humaniora som får tolv månader på sig.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min