Virtuellt möte om e-böcker

3 dec 2013 • < 1 min

Fler än 700 bibliotekarier, förläggare och mediefolk deltog i American Library Associations ”Virtual Town Hall on Ebooks” i slutet av...

Fler än 700 bibliotekarier, förläggare och mediefolk deltog i American Library Associations ”Virtual Town Hall on Ebooks” i slutet av oktober. ALA har under de senaste åren ihärdigt arbetat för att lösa konflikten med förläggarna. Under 2013 tinade de frostiga relationerna till de största förläggarna upp, det kunde Digital Content Working Group (DCWG) rapportera. 

Ändå finns mycket kvar att lösa. Höga kostnader och begränsad tillgång från en del förlag kvarstår. Både förläggare och bibliotekarier behöver lära sig mer om varandras världar, idéer, behov och snabba förändringar i den digitala omgivningen. Uppgifterna för biblioteken är mångsidiga: digitalt bevarande, utvecklad bibliotekstillgång till privat publicerade verk, biblioteken som förläggare, tillgänglighet för personer med handikapp etc.

ALA kommer att under nästa år erbjuda en serie ”webinars” där en mängd ämnen behandlas till hjälp för biblioteken.

 Bibliotekens framtid

Innan man startar någon omvandling av biblioteket bör man ställa sig följande frågor, påpekar Barbara K Stripling i American Libraries nov/dec-nummer:

• Vad tror vi våra användare önskar? Vad händer om motsatsen sker?

• Vilken kärnverksamhet måste vi behålla även när vi omvandlar våra bibliotek för att möta ändrade krav och ett förändrat informationslandskap?

• Vilka unika tjänster och unika möjligheter erbjuder vi våra samhällen?

• Om vi bara kunde arbeta i en riktning nästa år, vilken skulle den bli och varför?

 ALA:s nystartade Center for the Future of Libraries kommer att erbjuda resurser och verktyg för att förstå de tendenser som dyker upp.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min