Socionom ska få bukt med stöket på biblioteket

10 aug 2021 • 4 min

Jenny Hector har jobbat på socialtjänsten med hemlösa i flera år. Nu ska hon hjälpa Stockholms stadsbibliotek att minska stöket.

Jenny Hector har jobbat i flera år med hemlösa, men för socialtjänsten. Nu hjälper hon Stockholms stadsbibliotek att förhindra stök. Foto: Annika Clemens

– Jag har lite andra glasögon, jag har jobbat med hemlösa i Stockholm i sex år. Det är en komplex problematik. Det finns en del av det här också, men de är inte lika stökiga som jag är van vid.

Det säger Jenny Hector som under ett års tid jobbar på Stockholms stadsbibliotek. Hon har anställts för att arbeta speciellt med att minska stök och bråk.

– Trygghet och säkerhet har varit frågor som varit i fokus på folkbibliotek de senaste åren. Det är mer synligt på biblioteken i dag – och i samhället. Samhället har förändrats, säger Cecilia Svanberg, enhetschef på Stockholms stadsbibliotek.

Att oroligheter och stök på bibliotek har ökat under senare år har lyfts flera gånger. I fackförbundet Diks undersökning hösten 2019 uppgav hälften av de tillfrågade bibliotekarierna att det förekom droghandel på biblioteket och var femte skol- och folkbibliotekarie funderade på att byta jobb. När Tidningen Vision frågade biblioteksanställda medlemmar i slutet av förra året svarade var femte att de kände sig otrygga minst en gång i veckan.

Vi har alla olika saker som vi går i gång på och ämnen som kan vara extra känsliga. Om man är medveten om det hos sig själv kan det vara lättare att undvika en konflikt

Jenny Hector
På vissa håll kommer ungdomsgäng in på biblioteken och påverkar stämningen genom att vara allmänt högljudda och stökiga och ibland även genom att uppträda hotfullt.

På huvudbiblioteket i Asplund-huset i Stockholm handlar det inte så mycket om ungdomsgäng som stör, utan mer om personer som lever i social utsatthet och mår dåligt på olika sätt. Alla är inte stökiga, men en del är det. I ett försök att minska stöket har Stockholms stadsbibliotek anställt en socionom i ett projekt under ett år.

– Vi har jobbat på olika sätt mot det. Efter det här året ska vi utvärdera projektet och se om det här är ett sätt vi ska arbeta vidare på, säger Cecilia Svanberg.

Jenny Hector blev tipsad av en kollega som tyckte att hon skulle passa. Hon trivdes bra med sitt jobb på socialtjänsten och hade inte för avsikt att byta jobb, men bestämde sig för att pröva. Hennes erfarenhet av bibliotek sträckte sig till att låna böcker och det var mycket nytt att lära sig för henne de första månaderna på stadsbiblioteket. Men hon har desto mer erfarenhet av att jobba med personer i social utsatthet. Därför är hennes bild av stöket också lite annorlunda än för övriga bibliotekspersonalen.

I hennes kartläggning av stöket som förekommer visar det sig att det mest handlar om social utsatthet; hemlösa, missbrukare, personer som lider av psykisk ohälsa.

– Det handlar mycket om bråk mellan besökare och det förekommer mycket otrevligheter mot personalen. Ibland sover de här, ibland kissas det på fel platser, berättar Jenny Hector.

Hennes uppdrag består av tre delar: Jobba uppsökande mot de stökiga personer som kommer till biblioteket, handleda och vägleda personalen i hur de ska hantera jobbiga och stökiga situationer samt att nätverka med andra aktörer, exempelvis socialtjänst och frivilligorganisationer där de som mår dåligt kan få hjälp.

Inspirationen kommer från San Francisco i USA, där en socionom har jobbat länge på biblioteket, med goda resultat. Jenny Hector har varit i kontakt med San Francisco och fått flera goda tips.

– Men det finns skillnader också. Där är socionomen fortfarande anställd av socialkontoret och har viss myndighetsutövning. Det har inte jag alls.

Och det är en av de stora skillnaderna för Jenny Hector sedan hon började jobba på biblioteket. Hon möter många gånger samma typ av personer och ibland faktiskt också samma individer som när hon arbetade med hemlösa. Men att se dem i ett annat sammanhang gör att hon får en bredare bild av dem som personer, tycker hon.

– Jag ser lite mer av vad de kan och hur de fungerar. I socialtjänsten är det mycket fokus på vad som inte fungerar, här ser jag tydligt vad som fungerar. De tar sig hit, sitter och läser.

För att ta reda på hur problematiken ser ut har hon gjort en kartläggning bland personalen. Hon tar också regelbundet pass i informationsdisken och utför enklare bibliotekssysslor för att möta samma problem som kollegorna gör.

Även om pandemin har försvårat tycker Jenny Hector att hon har kunnat börja skapa relationer med personer som lever i social utsatthet och kommer till biblioteket.

– Men munskydd och avstånd gör det svårt att bygga relationer, så jag hoppas att det fortsätter att komma fler lättnader.

Det är mer synligt på biblioteken i dag – och i samhället. Samhället har förändrats

Cecilia Svanberg
En annan del av arbetet handlar om att stötta och hjälpa bibliotekspersonalen som inte är utbildad för att ta hand om socialt utsatta människor. Jenny Hector ska vidareutbilda dem i konflikthantering och ge dem mer kunskap om social utsatthet.

– Om man vet mer om till exempel neuropsykiatrisk problematik är det lättare att bemöta de här personerna. Och bara vetskapen om att de kan ringa mig eller väktare kan vara en trygghet. Ibland kan det vara mer avväpnande om jag kommer än en person i uniform.

Hittills har hon pratat med en grupp om konflikthantering och tipsar bibliotekarierna hur man kan tänka för att hålla sig lugn.

– Vi har pratat mycket om triggers. Vi har alla olika saker som vi går i gång på och ämnen som kan vara extra känsliga. Om man är medveten om det hos sig själv kan det vara lättare att undvika en konflikt.

Kollegorna är också mycket viktiga, både som stöd i själva situationen och för att prata med i efterhand. Hon påpekar att det är tillåtet att tycka att visa situationer är jobbiga. Och det är tillåtet att prata om det tillsammans för att sedan kunna ge ett bra bemötande.

Det har varit en stor omställning för Jenny Hector att börja jobba på biblioteket, men hittills har det varit roligt.

– Jättekul, jag har lärt mig så mycket nytt.

Är det här lösningen för att komma till rätta med stöket på bibliotek?

– Det skulle kunna vara det, det får det här projektet visa.

Jenny Hector gillar sitt nya jobb, även om det innebär att hon är ensam i sin roll som socionom. Foto: Annika Clemens

Läs mer ››

”Skönt med vakt på biblioteket”

Bushra mötte tacksamhet under pandemin

Droger såldes på toaletterna

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min