Forskare: Regeringens angiveriförslag ett hot

8 dec 2022 • < 1 min

Enligt Tidöavtalet ska kommunal verksamhet bli skyldig att anmäla personer som är papperslösa. Det skulle skada förtroendet för folkbiblioteken, hävdar biblioteksforskare vid Lunds universitet.

Regeringspartiernas överenskommelse med Sverigedemokraterna har redan kritiserats i bibliotekssammanhang.

”Vi vägrar ange”, skrev bibliotekarien Moa Stockstad i en debattartikel i Biblioteksbladet.

– Det krockar med att biblioteken är till för alla, sa Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson i en nyhetsartikel.

I riksdagen har Lawen Redar (S), ordförande i kulturutskottet, ställt en skriftlig fråga till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M):

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt?

Svaret från ministern gick ut på att saken måste utredas.

Nu har ännu mer kritik kommit mot Tidöavtalets formuleringar. I en debattartikel i Sydsvenskan ifrågasätts regeringens och Sverigedemokraternas idé av biblioteksforskarna Lisa Engström, Lisa Olsson Dahlquist och Johanna Rivano Eckerdal, alla knutna till Lunds universitet.

De tre forskarna tydliggör banden mellan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och bibliotekslagen. ”Införs anmälningsplikt för bibliotekspersonal får det allvarliga konsekvenser för bibliotekens demokratiska roll och därmed de mänskliga rättigheterna.”

De framhåller folkbibliotekens betydelse för många människor på flykt som sökte sig till Sverige 2015 och att samma mönster har upprepats i år när flyende från Ukraina kommer hit.

”Bibliotekens roll som öppna och tillgängliga platser är central i tider av kris och oro. I sådana lägen är det också viktigt att det finns platser dit alla kan vända sig för att få information oavsett om de är medborgare i landet eller ej.”

Forskarna konstaterar att de inte är ensamma om sin kritik och skriver att de också anser att Tidöavtalets anmälningsplikt är en angiveriverksamhet som hotar förtroendet för bibliotek och grundläggande demokratiska värden.

”Om vissa personer nekas tillgång till bibliotekens verksamhet, eller inte vågar ta del av den för att de är rädda för att bli anmälda, har Sverige inte längre en informations- och yttrandefrihet som omfattar alla.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min