Forskare: Regeringens angiveriförslag ett hot

8 dec 2022 • < 1 min

Enligt Tidöavtalet ska kommunal verksamhet bli skyldig att anmäla personer som är papperslösa. Det skulle skada förtroendet för folkbiblioteken, hävdar biblioteksforskare vid Lunds universitet.

Regeringspartiernas överenskommelse med Sverigedemokraterna har redan kritiserats i bibliotekssammanhang.

”Vi vägrar ange”, skrev bibliotekarien Moa Stockstad i en debattartikel i Biblioteksbladet.

– Det krockar med att biblioteken är till för alla, sa Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson i en nyhetsartikel.

I riksdagen har Lawen Redar (S), ordförande i kulturutskottet, ställt en skriftlig fråga till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M):

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt?

Svaret från ministern gick ut på att saken måste utredas.

Nu har ännu mer kritik kommit mot Tidöavtalets formuleringar. I en debattartikel i Sydsvenskan ifrågasätts regeringens och Sverigedemokraternas idé av biblioteksforskarna Lisa Engström, Lisa Olsson Dahlquist och Johanna Rivano Eckerdal, alla knutna till Lunds universitet.

De tre forskarna tydliggör banden mellan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och bibliotekslagen. ”Införs anmälningsplikt för bibliotekspersonal får det allvarliga konsekvenser för bibliotekens demokratiska roll och därmed de mänskliga rättigheterna.”

De framhåller folkbibliotekens betydelse för många människor på flykt som sökte sig till Sverige 2015 och att samma mönster har upprepats i år när flyende från Ukraina kommer hit.

”Bibliotekens roll som öppna och tillgängliga platser är central i tider av kris och oro. I sådana lägen är det också viktigt att det finns platser dit alla kan vända sig för att få information oavsett om de är medborgare i landet eller ej.”

Forskarna konstaterar att de inte är ensamma om sin kritik och skriver att de också anser att Tidöavtalets anmälningsplikt är en angiveriverksamhet som hotar förtroendet för bibliotek och grundläggande demokratiska värden.

”Om vissa personer nekas tillgång till bibliotekens verksamhet, eller inte vågar ta del av den för att de är rädda för att bli anmälda, har Sverige inte längre en informations- och yttrandefrihet som omfattar alla.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min