Forskare: Regeringens angiveriförslag ett hot

8 dec 2022 • < 1 min

Enligt Tidöavtalet ska kommunal verksamhet bli skyldig att anmäla personer som är papperslösa. Det skulle skada förtroendet för folkbiblioteken, hävdar biblioteksforskare vid Lunds universitet.

Regeringspartiernas överenskommelse med Sverigedemokraterna har redan kritiserats i bibliotekssammanhang.

”Vi vägrar ange”, skrev bibliotekarien Moa Stockstad i en debattartikel i Biblioteksbladet.

– Det krockar med att biblioteken är till för alla, sa Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson i en nyhetsartikel.

I riksdagen har Lawen Redar (S), ordförande i kulturutskottet, ställt en skriftlig fråga till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M):

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt?

Svaret från ministern gick ut på att saken måste utredas.

Nu har ännu mer kritik kommit mot Tidöavtalets formuleringar. I en debattartikel i Sydsvenskan ifrågasätts regeringens och Sverigedemokraternas idé av biblioteksforskarna Lisa Engström, Lisa Olsson Dahlquist och Johanna Rivano Eckerdal, alla knutna till Lunds universitet.

De tre forskarna tydliggör banden mellan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och bibliotekslagen. ”Införs anmälningsplikt för bibliotekspersonal får det allvarliga konsekvenser för bibliotekens demokratiska roll och därmed de mänskliga rättigheterna.”

De framhåller folkbibliotekens betydelse för många människor på flykt som sökte sig till Sverige 2015 och att samma mönster har upprepats i år när flyende från Ukraina kommer hit.

”Bibliotekens roll som öppna och tillgängliga platser är central i tider av kris och oro. I sådana lägen är det också viktigt att det finns platser dit alla kan vända sig för att få information oavsett om de är medborgare i landet eller ej.”

Forskarna konstaterar att de inte är ensamma om sin kritik och skriver att de också anser att Tidöavtalets anmälningsplikt är en angiveriverksamhet som hotar förtroendet för bibliotek och grundläggande demokratiska värden.

”Om vissa personer nekas tillgång till bibliotekens verksamhet, eller inte vågar ta del av den för att de är rädda för att bli anmälda, har Sverige inte längre en informations- och yttrandefrihet som omfattar alla.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min