Forskare: Regeringens angiveriförslag ett hot

8 dec 2022 • < 1 min

Enligt Tidöavtalet ska kommunal verksamhet bli skyldig att anmäla personer som är papperslösa. Det skulle skada förtroendet för folkbiblioteken, hävdar biblioteksforskare vid Lunds universitet.

Regeringspartiernas överenskommelse med Sverigedemokraterna har redan kritiserats i bibliotekssammanhang.

”Vi vägrar ange”, skrev bibliotekarien Moa Stockstad i en debattartikel i Biblioteksbladet.

– Det krockar med att biblioteken är till för alla, sa Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson i en nyhetsartikel.

I riksdagen har Lawen Redar (S), ordförande i kulturutskottet, ställt en skriftlig fråga till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M):

Kommer utredningen om rapporteringsplikten leda att bibliotekarier tvingas anmäla besökare som befinner sig i landet illegalt?

Svaret från ministern gick ut på att saken måste utredas.

Nu har ännu mer kritik kommit mot Tidöavtalets formuleringar. I en debattartikel i Sydsvenskan ifrågasätts regeringens och Sverigedemokraternas idé av biblioteksforskarna Lisa Engström, Lisa Olsson Dahlquist och Johanna Rivano Eckerdal, alla knutna till Lunds universitet.

De tre forskarna tydliggör banden mellan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och bibliotekslagen. ”Införs anmälningsplikt för bibliotekspersonal får det allvarliga konsekvenser för bibliotekens demokratiska roll och därmed de mänskliga rättigheterna.”

De framhåller folkbibliotekens betydelse för många människor på flykt som sökte sig till Sverige 2015 och att samma mönster har upprepats i år när flyende från Ukraina kommer hit.

”Bibliotekens roll som öppna och tillgängliga platser är central i tider av kris och oro. I sådana lägen är det också viktigt att det finns platser dit alla kan vända sig för att få information oavsett om de är medborgare i landet eller ej.”

Forskarna konstaterar att de inte är ensamma om sin kritik och skriver att de också anser att Tidöavtalets anmälningsplikt är en angiveriverksamhet som hotar förtroendet för bibliotek och grundläggande demokratiska värden.

”Om vissa personer nekas tillgång till bibliotekens verksamhet, eller inte vågar ta del av den för att de är rädda för att bli anmälda, har Sverige inte längre en informations- och yttrandefrihet som omfattar alla.”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min