Ministern om anmälningsplikten: måste utredas, men kontroll viktigt

23 nov 2022 • < 1 min

Vad skulle Tidöavtalets anmälningsplikt innebära för biblioteken? Frågan ställdes nyligen av Lawen Redar (S), ordförande i riksdagens kulturutskott. I dag kom ett svar från migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Det måste utredas vilka undantag som ska göras från Tidöavtalets punkt om att personal inom kommuner och myndigheter ska bli skyldiga att anmäla papperslösa människor till polisen och Migrationsverket.

Det skriver migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) i sitt svar på den skriftliga fråga som Lawen Redar (S), ordförande i riksdagens kulturutskott, ställde härom veckan.

Anmälningsplikten skulle, om den blir verklighet, strida mot bibliotekslagens portalparagraf om att bibliotek ska vara en plats för alla, hävdar Lawen Redar. Hon befarar också att förtroendet för biblioteken skulle minska. Även Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson, bibliotekarien Moa Stockstad och Dik-ordföranden Anna Troberg har kritiserat de följder som Tidöavtalet skulle ha för bibliotekens verksamhet.

I sitt svar betonar Maria Malmer Stenergard bibliotekens ”nyckelroll i att stärka litteraturens ställning och förmedla intresset för bildning och upplysning i det svenska samhället”. Samtidigt, hävdar hon, är det viktigt med kontroll över vilka som befinner sig i Sverige för att hindra framväxten av ett skuggsamhälle. ”Det är en fråga om förtroendet för svensk migrationslagstiftning, rättvisa och att vara lika inför lagen: har man fått ett beslut som säger att man inte har rätt att stanna i Sverige ska det följas.”

1 kommentarer

  1. Tidöavtalet är absurt. Rasismen går som en röd tråd genom hela innehållet där 1/3 berör invandring integration, asyl, rätten till PUT och medborgarskap, mänskligs rättigheter, FN:s barnkonvention och andra inskränkningar för att göra skillnad på människor och människor. Demokratin hotas allvarligt och risken för en stor fattigdom som framför allt drabbar barnen är överhängande.
    Hela Tidöavtalet är i mina ögon vidrigt och kränkande för människor som lever i gränslandet mot eller i fattigdom redan idag. Man skapar en befolkning med ett A och ett B -lag och kanske t.o.m. en stor grupp som inte platsar i någondera av dessa.

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min