Ministern om anmälningsplikten: måste utredas, men kontroll viktigt

23 nov 2022 • < 1 min

Vad skulle Tidöavtalets anmälningsplikt innebära för biblioteken? Frågan ställdes nyligen av Lawen Redar (S), ordförande i riksdagens kulturutskott. I dag kom ett svar från migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Det måste utredas vilka undantag som ska göras från Tidöavtalets punkt om att personal inom kommuner och myndigheter ska bli skyldiga att anmäla papperslösa människor till polisen och Migrationsverket.

Det skriver migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) i sitt svar på den skriftliga fråga som Lawen Redar (S), ordförande i riksdagens kulturutskott, ställde härom veckan.

Anmälningsplikten skulle, om den blir verklighet, strida mot bibliotekslagens portalparagraf om att bibliotek ska vara en plats för alla, hävdar Lawen Redar. Hon befarar också att förtroendet för biblioteken skulle minska. Även Malmös stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson, bibliotekarien Moa Stockstad och Dik-ordföranden Anna Troberg har kritiserat de följder som Tidöavtalet skulle ha för bibliotekens verksamhet.

I sitt svar betonar Maria Malmer Stenergard bibliotekens ”nyckelroll i att stärka litteraturens ställning och förmedla intresset för bildning och upplysning i det svenska samhället”. Samtidigt, hävdar hon, är det viktigt med kontroll över vilka som befinner sig i Sverige för att hindra framväxten av ett skuggsamhälle. ”Det är en fråga om förtroendet för svensk migrationslagstiftning, rättvisa och att vara lika inför lagen: har man fått ett beslut som säger att man inte har rätt att stanna i Sverige ska det följas.”

1 kommentarer

  1. Tidöavtalet är absurt. Rasismen går som en röd tråd genom hela innehållet där 1/3 berör invandring integration, asyl, rätten till PUT och medborgarskap, mänskligs rättigheter, FN:s barnkonvention och andra inskränkningar för att göra skillnad på människor och människor. Demokratin hotas allvarligt och risken för en stor fattigdom som framför allt drabbar barnen är överhängande.
    Hela Tidöavtalet är i mina ögon vidrigt och kränkande för människor som lever i gränslandet mot eller i fattigdom redan idag. Man skapar en befolkning med ett A och ett B -lag och kanske t.o.m. en stor grupp som inte platsar i någondera av dessa.

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min