"En skolklass och en dam 70+ – vem ber vi lämna lokalen?"

18 mar 2020 • 2 min

Sverige stänger ner – men biblioteken har öppet. Hur ska personalen agera när några besökare är förkylda och andra tillhör grupper som måste skyddas? Det är en fråga för arbetsgivaren, skriver Sofia Wirström, bibliotekarie i Håbo.

Sofia Wirström jobbar på biblioteket i Håbo. Foto: privat.

När samhället stänger ned allt mer håller biblioteken fortfarande öppet. En ganska bekant fras vid det här laget, men just nu går den att avvända i en ny kontext. Den 17 mars meddelade regeringen att alla gymnasieskolor och högre utbildningar ska stänga och övergå till distansundervisning. Man kan ana att grundskolor och förskolor snart följer efter. Kulturinstitutioner bommar igen för att värna om besökare och personal. Men vad händer på våra bibliotek? Dessa öppna platser där alla olika åldersgrupper delar på ytor, datorer och medier.

Jag och mina kollegor som arbetar på folkbibliotek ser att det fortfarande kommer en hel del besökare till biblioteken. Det är så klart något som kan förändras bara på en dag. En del besökare uppvisar förkylningssymptom. Häromdagen mötte min kollega en förälder med ett väldigt snuvigt barn i släptåg inne på biblioteket. Efteråt diskuterade huruvida vi ska be uppenbart sjuka personer att lämna lokalen? Hur gör vi det på ett bra sätt? Får vi göra det? Vad finns för alternativ till att porta sjuka personer? En hel skolklass kan komma in samtidigt som en dam på 70+, vem ber vi lämna lokalen? Eller ska man resonera så att de är här på egen risk? Behovet av litteratur och social samvaro verkar ibland trumfa risken för att bli svårt sjuk. Visserligen kan man notera att det är färre besökare på biblioteket nu, men det dyker ändå upp personer i riskgruppen. De äldre är ju våra trognaste besökare, en klippa att lita på när de gäller lån av medier och besök under arrangemang. Men i det här läget, när den äldre och mer utsatta målgruppen möter en yngre och (förhoppningsvis) mer tålig generation, vad gör man då?

Hos oss är våra åtgärder att ställa in arrangemang tills vidare och att sätta upp information om att man helst inte ska besöka biblioteket om man uppvisar förkylningssymptom. Vi har även plockat bort leksaker och lite möbler på barnavdelningen. Det känns klent och jag känner mig vilse i min roll som bibliotekarie och som skyddsombud. Vi vill hjälpa våra besökare, ge dem service och litteratur, men hur utsatta blir vi utan rutiner, skyddsutrustning och med begränsade resurser? Även om jag själv inte är rädd för att få viruset så vill jag inte bli en smittspridare som utsätter andra för fara. Det känns som att trolla med de där ökända knäna och hitta kreativa lösningar för att ge våra låntagare böcker och annan service. Begränsade öppettider då man bara kan hämta reservationer och böcker som personalen har plockat fram? Utökad Boken kommer-verksamhet? Marknadsföra e-medier och andra digitala tjänster (trots de extra kostnader det innebär)?

Varje dag är ett nytt äventyr i coronans tid där ens idéer och tankar är helt irrelevanta nästa dag. Det finns inga enkla svar just nu och total nedstängning av biblioteken är nödvändigtvis inte den enda lösningen. Vi har redan arbetssätt och digitala verktyg som kan hjälpa oss att nå människor ändå. Jag undrar också hur orolig man ska vara och vilka åtgärder som är rimliga och vilka som är överdrivna. Men personalens arbetsmiljö och smittorisken bland besökarna måste beaktas av arbetsgivaren, och det måste göras nu.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min