Fler nyheter

Kommentar

Embarrassing silence from IFLA

The board of the International Federation of Libraries IFLA have indulgence with Dubai's violation of several human rights — and refuses to answer questions about it. Many expect more from an organization with freedom of information as one of its core values, writes Biblioteksbladet's editor-in-chief Thord Eriksson.

19 okt 2023 • 2 min

Kommentar

Iflas tystnad är genant

Styrelsen för den internationella biblioteksfederationen Ifla har haft överseende med att Dubai kränker flera mänskliga rättigheter – och vägrar svara på frågor om det. Många förväntar sig mer av en organisation med informationsfrihet som ett av sina kärnvärden, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 okt 2023 • 2 min

Debatt

"Det är nödvändigt att vara anställningsbar"

Ingen skaffar sig en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap av ren nyfikenhet och kunskapstörst. Merparten bibliotekariestudenter ser sina studier som en ren yrkesutbildning, skriver Tobias Nordberg i en replik på Ola Pilerots essä om bibliotekariers kompetens.

5 okt 2023 • 3 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

1 2 3 37