Elsebeth Tank slutar i Malmö

7 aug 2012 • 2 min

Stadsbibliotekarien i Malmö, Elsebeth Tank, har beslutat sig för att per den sista september i år lämna sin tjänst på...

Stadsbibliotekarien i Malmö, Elsebeth Tank, har beslutat sig för att per den sista september i år lämna sin tjänst på Malmö stadsbibliotek.

Elsebeth Tank har själv tagit initiativ till att avsluta sitt förordnande som stadsbibliotekarie. Kulturdirektör Elisabeth Lundgren och Elsebeth Tank har nått fram till en överenskommelse som båda parter är eniga om och som innebär att Elsebeth Tank slutar den 30 september i år. Presidiet informerades och godkände upplägget igår den 6 augusti. Stadsbibliotekets ledningsgrupp och personal informerades under idag (7 aug) på förmiddagen om beslutet.

Elsebeth Tank tillträdde tjänsten som stadsbibliotekarie i Malmö i januari 2008. Under åren har hon tillsammans med personalen på Stadsbiblioteket utvecklat den omdiskuterade och omdebatterade strategin ”The Darling Library in the World – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek.” Strategin har kritiserats både internt och externt – i början av året undertecknade 13 anställda vid Malmö stadsbibliotek en debattartikel (BBL nr 1/2012) i vilken de var kritiska till den förändrade verksamhetsstrategin.

Strategin har inneburit en stor förändring av bibliotekets publika ytor. Andra konkreta resultat är det Digitala BiblioteketInternationell författarscen och Balagan – en ny biblioteksavdelning utvecklad med och för Malmös 9-12 åringar. Strategiska partnerskap har varit en viktig del i utvecklingen och lett fram till bl a etablerandet av Malmö Lärcenter på Stadsbiblioteket. En satsning på höjd språkkompetens är ett annat exempel för att anpassa Stadsbiblioteket till de behov som Malmö har. Kvar på listan finns en ny biblioteksavdelning för de små barnen.

Igår meddelades även att Stadsbiblioteket i Malmö utökar helgöppettiderna från med den 20 augusti – något som Elsebeth Tank har varit emot eftersom hon velat prioritera andra frågor, t ex hur man når de som inte alls besöker biblioteket. Trots Elsebeth Tanks protester valde Kulturnämnden att gå på sin linje ifråga om öppettiderna.

När det gäller den egna framtiden säger Elsebeth Tank att hon i flera år lekt med tanken att utforska ett arbetsliv som egenföretagare. Nu är tiden mogen.

– Min ambition är att kunna bidra till utvecklingsarbetet inom kultur- och biblioteksverksamheten i Norden. Jag tror på kreativa processer, där man skapar tillsammans och därför vill jag gärna se mig som en ”utvecklingspartner och kulturell entreprenör”. Självklart är jag mycket spänd på att se om min kompetens kan användas i sådana nya sammanhang. Just nu känns det lite grand som att hoppa utan fallskärm. Det killar i magen!

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min