Elsebeth Tank slutar i Malmö

7 aug 2012 • 2 min

Stadsbibliotekarien i Malmö, Elsebeth Tank, har beslutat sig för att per den sista september i år lämna sin tjänst på...

Stadsbibliotekarien i Malmö, Elsebeth Tank, har beslutat sig för att per den sista september i år lämna sin tjänst på Malmö stadsbibliotek.

Elsebeth Tank har själv tagit initiativ till att avsluta sitt förordnande som stadsbibliotekarie. Kulturdirektör Elisabeth Lundgren och Elsebeth Tank har nått fram till en överenskommelse som båda parter är eniga om och som innebär att Elsebeth Tank slutar den 30 september i år. Presidiet informerades och godkände upplägget igår den 6 augusti. Stadsbibliotekets ledningsgrupp och personal informerades under idag (7 aug) på förmiddagen om beslutet.

Elsebeth Tank tillträdde tjänsten som stadsbibliotekarie i Malmö i januari 2008. Under åren har hon tillsammans med personalen på Stadsbiblioteket utvecklat den omdiskuterade och omdebatterade strategin ”The Darling Library in the World – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek.” Strategin har kritiserats både internt och externt – i början av året undertecknade 13 anställda vid Malmö stadsbibliotek en debattartikel (BBL nr 1/2012) i vilken de var kritiska till den förändrade verksamhetsstrategin.

Strategin har inneburit en stor förändring av bibliotekets publika ytor. Andra konkreta resultat är det Digitala BiblioteketInternationell författarscen och Balagan – en ny biblioteksavdelning utvecklad med och för Malmös 9-12 åringar. Strategiska partnerskap har varit en viktig del i utvecklingen och lett fram till bl a etablerandet av Malmö Lärcenter på Stadsbiblioteket. En satsning på höjd språkkompetens är ett annat exempel för att anpassa Stadsbiblioteket till de behov som Malmö har. Kvar på listan finns en ny biblioteksavdelning för de små barnen.

Igår meddelades även att Stadsbiblioteket i Malmö utökar helgöppettiderna från med den 20 augusti – något som Elsebeth Tank har varit emot eftersom hon velat prioritera andra frågor, t ex hur man når de som inte alls besöker biblioteket. Trots Elsebeth Tanks protester valde Kulturnämnden att gå på sin linje ifråga om öppettiderna.

När det gäller den egna framtiden säger Elsebeth Tank att hon i flera år lekt med tanken att utforska ett arbetsliv som egenföretagare. Nu är tiden mogen.

– Min ambition är att kunna bidra till utvecklingsarbetet inom kultur- och biblioteksverksamheten i Norden. Jag tror på kreativa processer, där man skapar tillsammans och därför vill jag gärna se mig som en ”utvecklingspartner och kulturell entreprenör”. Självklart är jag mycket spänd på att se om min kompetens kan användas i sådana nya sammanhang. Just nu känns det lite grand som att hoppa utan fallskärm. Det killar i magen!

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min