Elsebeth Tank slutar i Malmö

7 aug 2012 • 2 min

Stadsbibliotekarien i Malmö, Elsebeth Tank, har beslutat sig för att per den sista september i år lämna sin tjänst på...

Stadsbibliotekarien i Malmö, Elsebeth Tank, har beslutat sig för att per den sista september i år lämna sin tjänst på Malmö stadsbibliotek.

Elsebeth Tank har själv tagit initiativ till att avsluta sitt förordnande som stadsbibliotekarie. Kulturdirektör Elisabeth Lundgren och Elsebeth Tank har nått fram till en överenskommelse som båda parter är eniga om och som innebär att Elsebeth Tank slutar den 30 september i år. Presidiet informerades och godkände upplägget igår den 6 augusti. Stadsbibliotekets ledningsgrupp och personal informerades under idag (7 aug) på förmiddagen om beslutet.

Elsebeth Tank tillträdde tjänsten som stadsbibliotekarie i Malmö i januari 2008. Under åren har hon tillsammans med personalen på Stadsbiblioteket utvecklat den omdiskuterade och omdebatterade strategin ”The Darling Library in the World – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek.” Strategin har kritiserats både internt och externt – i början av året undertecknade 13 anställda vid Malmö stadsbibliotek en debattartikel (BBL nr 1/2012) i vilken de var kritiska till den förändrade verksamhetsstrategin.

Strategin har inneburit en stor förändring av bibliotekets publika ytor. Andra konkreta resultat är det Digitala BiblioteketInternationell författarscen och Balagan – en ny biblioteksavdelning utvecklad med och för Malmös 9-12 åringar. Strategiska partnerskap har varit en viktig del i utvecklingen och lett fram till bl a etablerandet av Malmö Lärcenter på Stadsbiblioteket. En satsning på höjd språkkompetens är ett annat exempel för att anpassa Stadsbiblioteket till de behov som Malmö har. Kvar på listan finns en ny biblioteksavdelning för de små barnen.

Igår meddelades även att Stadsbiblioteket i Malmö utökar helgöppettiderna från med den 20 augusti – något som Elsebeth Tank har varit emot eftersom hon velat prioritera andra frågor, t ex hur man når de som inte alls besöker biblioteket. Trots Elsebeth Tanks protester valde Kulturnämnden att gå på sin linje ifråga om öppettiderna.

När det gäller den egna framtiden säger Elsebeth Tank att hon i flera år lekt med tanken att utforska ett arbetsliv som egenföretagare. Nu är tiden mogen.

– Min ambition är att kunna bidra till utvecklingsarbetet inom kultur- och biblioteksverksamheten i Norden. Jag tror på kreativa processer, där man skapar tillsammans och därför vill jag gärna se mig som en ”utvecklingspartner och kulturell entreprenör”. Självklart är jag mycket spänd på att se om min kompetens kan användas i sådana nya sammanhang. Just nu känns det lite grand som att hoppa utan fallskärm. Det killar i magen!

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min