I E-tuna säger FP nej

26 jan 2012 • 2 min

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i...

Eskilstunas stadsbibliotek. Foto: Anna Hållams

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i Eskilstunakuriren (26.1.2012) skriver Niklas Frykman (FP) och Maria Buco (FP) och andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden att man visserligen inte är främmande för konkurrens och alternativ inom kommunal verksamhet men att man inte kan se hur en upphandling av biblioteket skulle leda till någon konkurrens som i sin tur skulle ge ett ökat utbud och större kvalitet för Eskilstunas invånare.

Bakgrunden till debattartikeln är en motion från moderaterna om upphandling av driften av stadsbiblioteket som ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

”Det enda bibliotek vi känner till som i dag drivs av en privat entreprenör är Dieselverkstaden i Nacka. Dieselverkstaden har snarare karaktären av en social mötesplats än ett bibliotek. Det är inte en utveckling som vi önskar, skriver Niklas Frykman och Maria Buco.

Och vidare: ”Biblioteket ska vara ett rum för bildning, studier, forskning och förkovran. Det ska genomsyras av kvalitet och ett bildningssyfte.

Dieselverkstaden tilldelas pengar beroende bland annat av antal utlånade böcker. Man har därför verkat för att människor ska låna flera böcker som de kan lämna tillbaka direkt. Detta för att öka antal utlåningar och därmed få mer pengar. Ett sådant fördelningssystem riskerar att styra bort från kvalitet och mot kvantitet. Någon annan form av ersättningssystem har ännu inte synts till.”

De avslutar sin artikel med att konstatera att privat drift inte med nödvändighet behöver leda till negativ utveckling och sämre kvalitet – men att risken finns. Och den vill man då alltså inte ta.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min