I E-tuna säger FP nej

26 jan 2012 • 2 min

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i...

Eskilstunas stadsbibliotek. Foto: Anna Hållams

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i Eskilstunakuriren (26.1.2012) skriver Niklas Frykman (FP) och Maria Buco (FP) och andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden att man visserligen inte är främmande för konkurrens och alternativ inom kommunal verksamhet men att man inte kan se hur en upphandling av biblioteket skulle leda till någon konkurrens som i sin tur skulle ge ett ökat utbud och större kvalitet för Eskilstunas invånare.

Bakgrunden till debattartikeln är en motion från moderaterna om upphandling av driften av stadsbiblioteket som ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

”Det enda bibliotek vi känner till som i dag drivs av en privat entreprenör är Dieselverkstaden i Nacka. Dieselverkstaden har snarare karaktären av en social mötesplats än ett bibliotek. Det är inte en utveckling som vi önskar, skriver Niklas Frykman och Maria Buco.

Och vidare: ”Biblioteket ska vara ett rum för bildning, studier, forskning och förkovran. Det ska genomsyras av kvalitet och ett bildningssyfte.

Dieselverkstaden tilldelas pengar beroende bland annat av antal utlånade böcker. Man har därför verkat för att människor ska låna flera böcker som de kan lämna tillbaka direkt. Detta för att öka antal utlåningar och därmed få mer pengar. Ett sådant fördelningssystem riskerar att styra bort från kvalitet och mot kvantitet. Någon annan form av ersättningssystem har ännu inte synts till.”

De avslutar sin artikel med att konstatera att privat drift inte med nödvändighet behöver leda till negativ utveckling och sämre kvalitet – men att risken finns. Och den vill man då alltså inte ta.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min