I E-tuna säger FP nej

26 jan 2012 • 2 min

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i...

Eskilstunas stadsbibliotek. Foto: Anna Hållams

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i Eskilstunakuriren (26.1.2012) skriver Niklas Frykman (FP) och Maria Buco (FP) och andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden att man visserligen inte är främmande för konkurrens och alternativ inom kommunal verksamhet men att man inte kan se hur en upphandling av biblioteket skulle leda till någon konkurrens som i sin tur skulle ge ett ökat utbud och större kvalitet för Eskilstunas invånare.

Bakgrunden till debattartikeln är en motion från moderaterna om upphandling av driften av stadsbiblioteket som ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

”Det enda bibliotek vi känner till som i dag drivs av en privat entreprenör är Dieselverkstaden i Nacka. Dieselverkstaden har snarare karaktären av en social mötesplats än ett bibliotek. Det är inte en utveckling som vi önskar, skriver Niklas Frykman och Maria Buco.

Och vidare: ”Biblioteket ska vara ett rum för bildning, studier, forskning och förkovran. Det ska genomsyras av kvalitet och ett bildningssyfte.

Dieselverkstaden tilldelas pengar beroende bland annat av antal utlånade böcker. Man har därför verkat för att människor ska låna flera böcker som de kan lämna tillbaka direkt. Detta för att öka antal utlåningar och därmed få mer pengar. Ett sådant fördelningssystem riskerar att styra bort från kvalitet och mot kvantitet. Någon annan form av ersättningssystem har ännu inte synts till.”

De avslutar sin artikel med att konstatera att privat drift inte med nödvändighet behöver leda till negativ utveckling och sämre kvalitet – men att risken finns. Och den vill man då alltså inte ta.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min