I E-tuna säger FP nej

26 jan 2012 • 2 min

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i...

Eskilstunas stadsbibliotek. Foto: Anna Hållams

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i Eskilstunakuriren (26.1.2012) skriver Niklas Frykman (FP) och Maria Buco (FP) och andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden att man visserligen inte är främmande för konkurrens och alternativ inom kommunal verksamhet men att man inte kan se hur en upphandling av biblioteket skulle leda till någon konkurrens som i sin tur skulle ge ett ökat utbud och större kvalitet för Eskilstunas invånare.

Bakgrunden till debattartikeln är en motion från moderaterna om upphandling av driften av stadsbiblioteket som ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

”Det enda bibliotek vi känner till som i dag drivs av en privat entreprenör är Dieselverkstaden i Nacka. Dieselverkstaden har snarare karaktären av en social mötesplats än ett bibliotek. Det är inte en utveckling som vi önskar, skriver Niklas Frykman och Maria Buco.

Och vidare: ”Biblioteket ska vara ett rum för bildning, studier, forskning och förkovran. Det ska genomsyras av kvalitet och ett bildningssyfte.

Dieselverkstaden tilldelas pengar beroende bland annat av antal utlånade böcker. Man har därför verkat för att människor ska låna flera böcker som de kan lämna tillbaka direkt. Detta för att öka antal utlåningar och därmed få mer pengar. Ett sådant fördelningssystem riskerar att styra bort från kvalitet och mot kvantitet. Någon annan form av ersättningssystem har ännu inte synts till.”

De avslutar sin artikel med att konstatera att privat drift inte med nödvändighet behöver leda till negativ utveckling och sämre kvalitet – men att risken finns. Och den vill man då alltså inte ta.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min