I E-tuna säger FP nej

26 jan 2012 • 2 min

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i...

Eskilstunas stadsbibliotek. Foto: Anna Hållams

I Eskilstuna säger Folkpartiet nej till att driften av stadsbiblioteket ska läggas ut i privat regi. I en debattartikel i Eskilstunakuriren (26.1.2012) skriver Niklas Frykman (FP) och Maria Buco (FP) och andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden att man visserligen inte är främmande för konkurrens och alternativ inom kommunal verksamhet men att man inte kan se hur en upphandling av biblioteket skulle leda till någon konkurrens som i sin tur skulle ge ett ökat utbud och större kvalitet för Eskilstunas invånare.

Bakgrunden till debattartikeln är en motion från moderaterna om upphandling av driften av stadsbiblioteket som ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

”Det enda bibliotek vi känner till som i dag drivs av en privat entreprenör är Dieselverkstaden i Nacka. Dieselverkstaden har snarare karaktären av en social mötesplats än ett bibliotek. Det är inte en utveckling som vi önskar, skriver Niklas Frykman och Maria Buco.

Och vidare: ”Biblioteket ska vara ett rum för bildning, studier, forskning och förkovran. Det ska genomsyras av kvalitet och ett bildningssyfte.

Dieselverkstaden tilldelas pengar beroende bland annat av antal utlånade böcker. Man har därför verkat för att människor ska låna flera böcker som de kan lämna tillbaka direkt. Detta för att öka antal utlåningar och därmed få mer pengar. Ett sådant fördelningssystem riskerar att styra bort från kvalitet och mot kvantitet. Någon annan form av ersättningssystem har ännu inte synts till.”

De avslutar sin artikel med att konstatera att privat drift inte med nödvändighet behöver leda till negativ utveckling och sämre kvalitet – men att risken finns. Och den vill man då alltså inte ta.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min