Fritt fram för avhandlingar på webben

4 jan 2017 • < 1 min

Från och med den 1 januari 2017 kan doktorsavhandlingar från Stockholms universitet publiceras i sin helhet på universitetets webbplats. De årslånga förhandlingarna med Bonus copyright access avslutades i december.

Avtalet mellan universitetet och Bonus Copyright Access innebär att 7 000 avhandlingar kan tillgängliggöras inte bara för andra forskare utan för hela allmänheten.

– Det här är ett genombrott, säger Stockholms universitets jurist Jonas Holm. Det är första gången som Bonus licensierat om att tillgängliggöra hela verk på internet.

Vad betyder det för andra ­lärosäten? 

– Det innebär att det är fritt fram för andra universitet och högskolor att skriva liknande avtal. Det här avtalet blir normerande.

Forskarna kommer enligt Jonas Holm att få ersättning enligt sina avtal med upphovsrättorganisationen. Det finns också möjlighet att begära att ett enskilt verk tas bort. Det kan till exempel finnas forskare som ingått kommersiella avtal som inte tillåter dubbelpublicering eller av andra skäl inte vill ha sina verk tillgängliga.

Jonas Holm, som skött förhandlingarna för Stockholms universitet, får nu också en ny roll i den nationella biblioteksstrategin: att skriva avsnittet om upphovsrätt.

– Det kommer att handla om att kunna tillgängliggöra verk likvärdigt
i hela landet. Open access blir viktigt liksom det man kallar text- och data­utvinning. Och även dataskyddsfrågorna.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min