Fritt fram för avhandlingar på webben

4 jan 2017 • < 1 min

Från och med den 1 januari 2017 kan doktorsavhandlingar från Stockholms universitet publiceras i sin helhet på universitetets webbplats. De årslånga förhandlingarna med Bonus copyright access avslutades i december.

Avtalet mellan universitetet och Bonus Copyright Access innebär att 7 000 avhandlingar kan tillgängliggöras inte bara för andra forskare utan för hela allmänheten.

– Det här är ett genombrott, säger Stockholms universitets jurist Jonas Holm. Det är första gången som Bonus licensierat om att tillgängliggöra hela verk på internet.

Vad betyder det för andra ­lärosäten? 

– Det innebär att det är fritt fram för andra universitet och högskolor att skriva liknande avtal. Det här avtalet blir normerande.

Forskarna kommer enligt Jonas Holm att få ersättning enligt sina avtal med upphovsrättorganisationen. Det finns också möjlighet att begära att ett enskilt verk tas bort. Det kan till exempel finnas forskare som ingått kommersiella avtal som inte tillåter dubbelpublicering eller av andra skäl inte vill ha sina verk tillgängliga.

Jonas Holm, som skött förhandlingarna för Stockholms universitet, får nu också en ny roll i den nationella biblioteksstrategin: att skriva avsnittet om upphovsrätt.

– Det kommer att handla om att kunna tillgängliggöra verk likvärdigt
i hela landet. Open access blir viktigt liksom det man kallar text- och data­utvinning. Och även dataskyddsfrågorna.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min