Intervju

En outsider med uppdrag att förändra på insidan

Pamela Schultz Nybacka hade ett särskilt uppdrag när bibliotekarieutbildningen på Södertörns högskola startades: bredda rekryteringen. Men hittills har de nya studenterna varit svåra att locka.

31 maj 2023 • 7 min