Över 23 miljoner i inköpsstöd till bibliotek

2 jun 2017 • < 1 min

Nu delar Kulturrådet ut dryga 23 miljoner kronor i inköpsstöd till folk- och skolbibliotek i över 230 kommuner. Myndigheten ger också pengar för att stötta läs- och litteraturfrämjande insatser.

Kulturrådet tycker att det finns ett ökat behov av att köpa in litteratur på andra språk än svenska, och särskilt litteratur som riktar sig till nyanlända och asylsökande barn- och ungdomar. Därför fördelas nu 23,7 miljoner kronor i inköpsstöd till folk- och skolbibliotek i 236 kommuner i landet.

Myndigheten delar också ut drygt 8,3 miljoner i stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser. Det kan röra sig om satsningar på uppsökande verksamheter, insatser där hela familjen involveras, publika seminarier eller författarträffar. Pengarna fördelas ut på 70 projekt i 14 olika län, läs mer om ansökningarna här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min