Studenter behöver alltmer stöd med läsning på högskolan

21 mar 2024 • 2 min

Allt fler universitetsstudenter behöver stöd med läsningen. Det berättar Maria Wiklund, språkpedagog vid SLU-biblioteket i Umeå. "Det verkar finnas ett glapp."

– Det behövs alltmer stöd till nya studenter. Inte för att vi ser mer dyslexi utan för att det verkar finnas ett glapp mellan gymnasieskolan och vad studenterna förväntas kunna på universitetet. Men det är en mycket komplex fråga och vi som är verksamma inom högre utbildning behöver reflektera mer över generella kompetenser och på vilket sätt ämnesspecifika textnormer möter studenterna.

Maria Wiklund och Ulrika Lindén, bibliotekarie och samordnare för läs- och skrivstödsgruppen vid Umeå universitet, berättade om vilka utmaningar de står inför på Marskonferensen på Folkets hus i centrala Umeå.

– Många studenter som kommer till oss vill ha talböcker, kanske för att de har en ADD-diagons. Men jag visar annat stöd som också finns. Pedagogiskt stöd, mentorsstöd, talsyntes på tentamen eller extra lärarstöd, säger Ulrika Lindén.

Maria Wiklund, SLU-biblioteket i Umeå och Ulrika Lindén, Umeå universitetsbibliotek talade om vilket stöd som finns för studenterna. Foto: Annika Clemens

De möter studenter med och utan diagnoser, men med det gemensamt att de behöver extra hjälp för att klara studierna. De bistår med lässtrategier och lästeknik. För den som inte kan läsa tillräckligt bra har svårt att klara studierna.

– Läsandet är essentiellt. Kan man inte läsa blir allt annat svårt, säger Maria Wiklund.

Trycket är högt. Och jämfört med tidigare är det alltså fler som behöver stöd med läsningen.

– Studenter som har upplevts som starka på gymnasiet kan gå rakt in i väggen när de kommer till universitetet, säger Maria Wiklund.

Även kunskaperna i engelska brister, berättar Ulrika Lindén.

– Att förstå talad engelska är en sak, det gör vi alla. Men att förstå texter, och till och med akademisk engelska i text är mycket svårare. Jag möter studenter i förtvivlan för att de inte förstår.

Studenterna som vänder sig till bibliotekens stödfunktioner gör det med all möjlig problematik, det behöver inte bara handla om läsande och skrivande. Maria Wiklund berättar att de emellanåt även får agera kurator.

– Det kommer ofta mycket mer. Vi är trygga personer och ska inte bedöma dem. Det gör att vi får höra mycket. Det kan handla om stress, eller de kan ha blivit kränkta av lärare till exempel. För oss gäller det att veta när det räcker med att träffa oss och när vi ska slussa dem vidare.

Umeå universitetsbibliotek. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min