Varnar biblioteken för Tiktok

7 feb 2023 • 3 min

Stadsbibliotekarien i Stockholm, Daniel Forsman, uppmanar sina kollegor i Bibliotekssverige att fundera över hur man använder den kinesiska plattformen Tiktok.

– Det är djupt problematiskt om vi aktivt upprätthåller och driver trafik dit, i ljuset av säkerhetspolisens bedömning.

Journalisten och debattören Patrik Oksanen skrev den första februari en debattartikel i Expressen. Han lyfter att Tiktok har förbjudits på kulturdepartementets mobiler men att Nationalmuseum i Stockholm samtidigt samarbetar med Tiktok och att man dagen efter artikelpubliceringen arrangerade en workshop med rubriken ”Kulturkoll på Tiktok”. Oksanen skriver att han förstår att Nationalmuseum vill öka sin publik, precis som alla andra museer och scener.

Patrik Oksanen menar att Tiktok ses som en säkerhetsrisk av Säpo och till exempel flera universitet i USA och både Sveriges Radio och Sveriges Television liksom Regeringskansliet har uppmanat sina medarbetare att radera appen.

”Tiktok-appen samlar in data som FBI menar kan användas för traditionellt spioneri, som då är i händerna på en regering (Kina – red:s anm.) som Säpo återkommande pekar ut som ett av de tre största säkerhetshoten mot Sverige, jämte Ryssland och Iran”, skriver Patrik Oksanen.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm, är inne på samma spår. På sin Linkedin-sida konstaterade han häromdagen att ”booktok #booktok är fantastiska initiativ som ökar intresset och visar på glädjen med läsning. Men som kulturinstitutioner måste vi behandla frågorna om hur personuppgifter används och potentiellt missbrukas för att påverka oss, med stort allvar”.

När Biblioteksbladet ringer upp honom konstaterar Daniel Forsman att problemet i grund och botten är att Tiktok är ett kinesiskt företag och den kinesiska staten har tillgång till tekniken och potentiellt också personinformation och kan använda Tiktok för att påverka människor som använder den här tekniken.

– Svenska biblioteks närvaro på Tiktok är inte jättestor men när #booktok blev stort så var det många kulturinstitutioner, däribland biblioteken, som nyfiket började titta på om de skulle kunna använda det här för att nå ut till en prioriterad målgrupp. Vissa valde att gå med och aktivt skapa innehåll för att nå ut till barn och ungdomar, säger Daniel Forsman.

Han menar att de bibliotek som gör just det, aktivt skapar innehåll på Tiktok, agerar problematiskt i förhållande till desinformation, påverkansmöjligheter och personuppgiftsbehandlingen.

– Jag tycker att när vi talar om bibliotekens roll i totalförsvaret till exempel, och att biblioteken har en uppgift att hjälpa människor att förstå hur vi blir utsatta för desinformation och påverkanskampanjer, då rimmar det illa med att vi aktivt skapar innehåll och bidrar med trafik till Tiktok, förklarar Daniel Forsman.

Han tror att de aktuella biblioteken så gärna vill nå ut till barn och unga, så gärna vill vara där människor finns, att det ”kanske går lite för fort”.

– Vi behöver förhålla oss till att människor använder en plattform som Tiktok. Jag tycker att vi kan bevaka vad som händer, vilka trender som är där och vi kan lära oss av och knyta an till det, utan att skambelägga användarna. Det är inte produktivt, säger Daniel Forsman och fortsätter:

– Vi kan också skylta med böcker som trendar på Tiktok och vi kan jobba med snabba format precis som man gör på Tiktok, men det är djupt problematiskt om vi aktivt upprätthåller och driver trafik till den här plattformen i ljuset av säkerhetspolisens bedömning.

Stockholms stadsbibliotek har inga Tiktok-konton och Daniel Forsman påpekar att deras satsning på Biblioteket Play, en digital programscen, bland annat görs för att man ska kunna verka utanför Facebook som han kallar för en exkluderande plattform.

– Det är dags att vi har en problematiserande diskussion om det här. För #booktok är ett fantastiskt initiativ som pekar på glädjen i läsningen och att vilja dela med sig av det man har läst. Det vill vi bejaka och det är en form av medskapande i läsfrämjandet som vi skulle vilja utveckla i våra egna kanaler, men där våra egna kanaler inte är tillräckligt snabba eller inte anpassade för det här formatet, säger Daniel Forsman.

Han poängterar att det inte är någon nyhet att personuppgifter används av kommersiella företag i USA och i marknadsföringssyften. Men den avgörande skillnaden här, menar han, är att det är Kina som ligger bakom.

– Det jag säger är att andra bibliotek behöver tänka igenom detta noga och problematisera sin närvaro. Vad är det man bidrar till och vad är det man är en del av när man använder den här plattformen? Sedan får de göra sina egna risk- och konsekvensanalyser, understryker Daniel Forsman.

1 kommentarer

  1. Helt rätt att ifrågasätta användandet av Tiktok. Jag frapperas närmast dagligen över bibliotekspersonal (både i verkliga livet och i diverse fora) som menar att det ”inte är någon idé” att motsätta sig Tiktok eftersom alla kidsen redan använder plattformen. Att det är ett verktyg som har utformats, samt kan och förmodligen används till vår nackdel, av en stenhård kommunistdiktatur tycks inte ha registrerats alls i deras sinnen. Ej heller att Tiktok använder helt andra algoritmer för den kinesiska hemmapubliken än de som används i det demokratiska väst.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min