Varnar biblioteken för Tiktok

7 feb 2023 • 3 min

Stadsbibliotekarien i Stockholm, Daniel Forsman, uppmanar sina kollegor i Bibliotekssverige att fundera över hur man använder den kinesiska plattformen Tiktok.

– Det är djupt problematiskt om vi aktivt upprätthåller och driver trafik dit, i ljuset av säkerhetspolisens bedömning.

Journalisten och debattören Patrik Oksanen skrev den första februari en debattartikel i Expressen. Han lyfter att Tiktok har förbjudits på kulturdepartementets mobiler men att Nationalmuseum i Stockholm samtidigt samarbetar med Tiktok och att man dagen efter artikelpubliceringen arrangerade en workshop med rubriken ”Kulturkoll på Tiktok”. Oksanen skriver att han förstår att Nationalmuseum vill öka sin publik, precis som alla andra museer och scener.

Patrik Oksanen menar att Tiktok ses som en säkerhetsrisk av Säpo och till exempel flera universitet i USA och både Sveriges Radio och Sveriges Television liksom Regeringskansliet har uppmanat sina medarbetare att radera appen.

”Tiktok-appen samlar in data som FBI menar kan användas för traditionellt spioneri, som då är i händerna på en regering (Kina – red:s anm.) som Säpo återkommande pekar ut som ett av de tre största säkerhetshoten mot Sverige, jämte Ryssland och Iran”, skriver Patrik Oksanen.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm, är inne på samma spår. På sin Linkedin-sida konstaterade han häromdagen att ”booktok #booktok är fantastiska initiativ som ökar intresset och visar på glädjen med läsning. Men som kulturinstitutioner måste vi behandla frågorna om hur personuppgifter används och potentiellt missbrukas för att påverka oss, med stort allvar”.

När Biblioteksbladet ringer upp honom konstaterar Daniel Forsman att problemet i grund och botten är att Tiktok är ett kinesiskt företag och den kinesiska staten har tillgång till tekniken och potentiellt också personinformation och kan använda Tiktok för att påverka människor som använder den här tekniken.

– Svenska biblioteks närvaro på Tiktok är inte jättestor men när #booktok blev stort så var det många kulturinstitutioner, däribland biblioteken, som nyfiket började titta på om de skulle kunna använda det här för att nå ut till en prioriterad målgrupp. Vissa valde att gå med och aktivt skapa innehåll för att nå ut till barn och ungdomar, säger Daniel Forsman.

Han menar att de bibliotek som gör just det, aktivt skapar innehåll på Tiktok, agerar problematiskt i förhållande till desinformation, påverkansmöjligheter och personuppgiftsbehandlingen.

– Jag tycker att när vi talar om bibliotekens roll i totalförsvaret till exempel, och att biblioteken har en uppgift att hjälpa människor att förstå hur vi blir utsatta för desinformation och påverkanskampanjer, då rimmar det illa med att vi aktivt skapar innehåll och bidrar med trafik till Tiktok, förklarar Daniel Forsman.

Han tror att de aktuella biblioteken så gärna vill nå ut till barn och unga, så gärna vill vara där människor finns, att det ”kanske går lite för fort”.

– Vi behöver förhålla oss till att människor använder en plattform som Tiktok. Jag tycker att vi kan bevaka vad som händer, vilka trender som är där och vi kan lära oss av och knyta an till det, utan att skambelägga användarna. Det är inte produktivt, säger Daniel Forsman och fortsätter:

– Vi kan också skylta med böcker som trendar på Tiktok och vi kan jobba med snabba format precis som man gör på Tiktok, men det är djupt problematiskt om vi aktivt upprätthåller och driver trafik till den här plattformen i ljuset av säkerhetspolisens bedömning.

Stockholms stadsbibliotek har inga Tiktok-konton och Daniel Forsman påpekar att deras satsning på Biblioteket Play, en digital programscen, bland annat görs för att man ska kunna verka utanför Facebook som han kallar för en exkluderande plattform.

– Det är dags att vi har en problematiserande diskussion om det här. För #booktok är ett fantastiskt initiativ som pekar på glädjen i läsningen och att vilja dela med sig av det man har läst. Det vill vi bejaka och det är en form av medskapande i läsfrämjandet som vi skulle vilja utveckla i våra egna kanaler, men där våra egna kanaler inte är tillräckligt snabba eller inte anpassade för det här formatet, säger Daniel Forsman.

Han poängterar att det inte är någon nyhet att personuppgifter används av kommersiella företag i USA och i marknadsföringssyften. Men den avgörande skillnaden här, menar han, är att det är Kina som ligger bakom.

– Det jag säger är att andra bibliotek behöver tänka igenom detta noga och problematisera sin närvaro. Vad är det man bidrar till och vad är det man är en del av när man använder den här plattformen? Sedan får de göra sina egna risk- och konsekvensanalyser, understryker Daniel Forsman.

1 kommentarer

  1. Helt rätt att ifrågasätta användandet av Tiktok. Jag frapperas närmast dagligen över bibliotekspersonal (både i verkliga livet och i diverse fora) som menar att det ”inte är någon idé” att motsätta sig Tiktok eftersom alla kidsen redan använder plattformen. Att det är ett verktyg som har utformats, samt kan och förmodligen används till vår nackdel, av en stenhård kommunistdiktatur tycks inte ha registrerats alls i deras sinnen. Ej heller att Tiktok använder helt andra algoritmer för den kinesiska hemmapubliken än de som används i det demokratiska väst.

Senaste nytt

Internationellt

Wlic i Dubai inställt

Biblioteksfederationen Ifla har fått hård kritik för beslutet att förlägga nästa års världskongress till Förenade Arabemiraten. Nu har landet dragit tillbaka sitt erbjudande att genomföra arrangemanget.

3 okt 2023 • < 1 min

Debatt

Hotet mot bibliotekens demokratiska uppdrag

En stark polarisering i samhället kastar en mörk skugga över bibliotekets verksamhet. Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö, pekar på tre lokala exempel och lyfter vilka förändringar han ser för biblioteket i ett allt hårdare samhällsklimat.

3 okt 2023 • 2 min

Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min