Debatt

Dags att prata om AI

Domedagsprofetior om AI skymmer det samtalet egentligen borde handla om, skriver Tommy Bildström. "Vi måste diskutera hur vi förhåller oss till det nya och på vilket sätt vår verksamhet och vårt uppdrag påverkas."

22 jun 2023 • 3 min

Debatt

Hög tid att stärka infrastrukturen av tryckta samlingar

Det brådskar med en struktur för bevarande och gallring av forsknings- och specialbibliotekens samlingar, skriver arbetsgruppen för bevarande och gallring. Inte minst när oron i omvärlden påminner om att allt som förvaras i städernas skyddsrum plötsligt kan behöva ge plats för människor. "Ska vi på 48 timmar hitta ett nationellt system för bevarande och gallring?"

11 maj 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Missriktad uppläxning av journalister

Dokumentären om Estonia sprider konspirationsteorier och är så spekulativ att det vore konstigt om journalistkåren skulle stå bakom den, skriver Lotten Kalenius, sekreterare i styrelsen för Vetenskap och Folkbildning, i en replik till Thord Erikssons ledare om pressfrihet.

9 maj 2023 • 3 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Debatt

Fem elefanter i Iflas rum

Iflas kris handlar inte bara om en sparkad generalsekretare och havererat förtroende mellan ledning och medarbetare. Ytterligare fyra stora problem måste lösas innan alla kan återgå till det normala, skriver Ifla-medlemmen och biblioteksdebattören Mikael Böök.

1 dec 2022 • 2 min

Debatt

"Friskolor som har bibliotek, har det med geist"

Magdalena Ivarsson är biblioteksutvecklare i ett friskoleföretag och skriver att hon för första gången jobbar i en organisation som ”i stället för att diskutera receptet faktiskt lägger äpplena i pajskalet”. ”Här vill de ha valuta för sina pengar på riktigt.”

10 nov 2022 • 4 min

Debatt

Från informationsspecialister till angivare?

Enligt Tidöavtalet ska kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. "Vi som arbetar på biblioteken måste lova varandra detta: Vi vägrar ange", skriver bibliotekarien Moa Stockstad.

31 okt 2022 • 3 min

1 2 3 13