Essä

Så hotas Wikipedia av AI

AI-verktyg som ChatGPT är beroende av Wikipedia – men de kan samtidigt göra att både pengar och de viktiga redigerande volontärerna försvinner. "Skulle AI-verktygen ofrivilligt strypa syretillförseln till Wikipedia kan det vara som att slänga gift i den brunn där man hämtar sitt vatten", skriver Johan Jönsson på svenskspråkiga Wikipedia.

12 apr 2023 • 6 min

Essä

"Bibliotekarier har ett särskilt ansvar"

Globala spänningar med krig, ekonomisk instabilitet, klimathot – dessutom egna interna utmaningar. Men en historisk återblick visar att Ifla också vid tidigare kriser har klarat att upprätthålla fri forskning, sanning och tillgång till information och yttrandefrihet, skriver Alex Byrne.

21 dec 2022 • 7 min

Essä

Fostran, styrning och en växande välvilja

Läsfrämjandets historia handlar om politik – och om människor som ändå läser på sitt eget sätt. Man kan välja att se det som något hotfullt, eller som en given förutsättning för förändring, skriver Linnéa Lindsköld.

4 nov 2022 • 7 min

Essä

Kunskapen bör styra biblioteksverksamheten

Regering och riksdag håller sig på avstånd. Men lämnar kommunpolitikerna folk­biblioteken i fred? Svårt att veta, skriver Anders Frenander och rekommenderar att kunskap, inte politiska idéer, ska styra verksam­heter.

17 jun 2022 • 7 min

Essä

Vådan av blind källtillit

Hur ska "bekräftad myndighetsinformation" hanteras om den inte går att lita på? Satsa på mångfald och glöm rådet att vissa källor inte behöver granskas, skriver medievetaren Kajsa Klein.

24 feb 2022 • 10 min

1 2 3