Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Essä

Finns det en lösning på frågan om de vetenskapliga tidskrifterna?

De akademiska förlagens dominans förblir obruten. Biblioteken värjer sig med open access som ska pressa kostnaderna. Men många forskare föredrar ändå det prestigefulla, traditionella – och dyra och inlåsta. ”Debatten har pågått så länge jag minns”, skriver tidigare riksbibliotekarien Tomas Lidman.

18 jul 2023 • 7 min

Essä

Så hotas Wikipedia av AI

AI-verktyg som ChatGPT är beroende av Wikipedia – men de kan samtidigt göra att både pengar och de viktiga redigerande volontärerna försvinner. "Skulle AI-verktygen ofrivilligt strypa syretillförseln till Wikipedia kan det vara som att slänga gift i den brunn där man hämtar sitt vatten", skriver Johan Jönsson på svenskspråkiga Wikipedia.

12 apr 2023 • 6 min

1 2 3 4