Essä

Finns det en lösning på frågan om de vetenskapliga tidskrifterna?

De akademiska förlagens dominans förblir obruten. Biblioteken värjer sig med open access som ska pressa kostnaderna. Men många forskare föredrar ändå det prestigefulla, traditionella – och dyra och inlåsta. ”Debatten har pågått så länge jag minns”, skriver tidigare riksbibliotekarien Tomas Lidman.

18 jul 2023 • 7 min

Essä

Så hotas Wikipedia av AI

AI-verktyg som ChatGPT är beroende av Wikipedia – men de kan samtidigt göra att både pengar och de viktiga redigerande volontärerna försvinner. "Skulle AI-verktygen ofrivilligt strypa syretillförseln till Wikipedia kan det vara som att slänga gift i den brunn där man hämtar sitt vatten", skriver Johan Jönsson på svenskspråkiga Wikipedia.

12 apr 2023 • 6 min

Essä

"Bibliotekarier har ett särskilt ansvar"

Globala spänningar med krig, ekonomisk instabilitet, klimathot – dessutom egna interna utmaningar. Men en historisk återblick visar att Ifla också vid tidigare kriser har klarat att upprätthålla fri forskning, sanning och tillgång till information och yttrandefrihet, skriver Alex Byrne.

21 dec 2022 • 7 min

1 2 3