Nedskärningsnytt

6 mar 2019 • 2 min

Det tog ovanligt lång tid att få till de politiska styrena efter valet 2018 – i riket liksom i regioner och kommuner. Sverigedemokraternas tillväxt har tvingat fram nya lösningar och på många håll fanns inga klara överenskommelser förrän i januari. 

Annika Persson. Foto: Sandra Johnson

Nu när det är klart ser man två tydliga trender. Först en skarp högersväng. Efter 2014 års val styrdes 99  kommuner med röd eller rödgrön politik och 90 med blå. Den här gången sköter vänsterkoalitioner bara 38 kommuner och de borgerliga 133. Och bara en enda region styrs av röda eller rödgröna alternativ. Det andra nya är att allt fler kommuner fått minoritetsstyre. I tre kommuner, Sölvesborg, Hörby och Staffanstorp sitter Sverigedemokraterna nu med i ledningen.

På Biblioteksbladet var vi nyfikna på vad det här betyder för bibliotekens ­verksamhet. Hur det ­påverkar ­resurserna, men också ­riktlinjerna. Så vi ­gjorde en enkät där vi ­frågade biblioteks­cheferna i landets alla ­kommuner.

238 av 290 svarade. Och det visar sig att minst 23 procent av dem har fått mindre pengar i plånboken. Jag skriver ”minst” därför att också bland dem som fått uppräkningar finns det de som reellt blir av med pengar. Som till exempel fått mer pengar, fast ännu större hyresökning, eller som blivit av med något extrastöd som var större än budgethöjningen.

Nedskärningarna slår brett över ­landet. ­Storebror Stockholm drabbas, liksom ­lillasyster Hammarö. Läs mer om det i vårt tema Efter valet på sidorna 11-26.

Lite extra ville vi titta på de kommuner där Sverigedemokraterna klivit fram, eftersom deras kulturpolitik avviker från de andra ­partiernas och delvis står i konflikt med bibliotekslagen. Personer som inte har svenska som modersmål är en av bibliotekens prioriterade målgrupper, medan Sverigedemokraterna vill satsa på den kristna kyrkan och det nationella kulturarvet och hålla igen när det gäller kostnader för integration.[fakta id=”19369″]

Så här långt ser vi varken anmärkningsvärda nedprioriteringar eller nya riktlinjer i de ­kommuner där Sverigedemokraterna nu styr. Men i både Sölvesborg och Hörby väntar diskussioner om inriktningen under våren. Det ska vi ­fortsätta följa.

I Staffanstorp, där SD styr tillsammans med Moderaterna, råder det ­delade meningar om ­huruvida det ­satsas på ­kulturen. Moderaterna säger att de gör ett rejält kulturlyft. Men oppositionen säger tvärtom att de drar ner. Vi skickade dit en reporter för att bland annat träffa besökare på det nya biblio­teket – en del i ”lyftet”. Flera tyckte att det hade blivit trångt.

Några språkcaféer fick i alla fall inte plats längre. De hålls i stället i kyrkan, som ju är i statlig regi … eller himmelsk.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min