Nedskärningsnytt

6 mar 2019 • 2 min

Det tog ovanligt lång tid att få till de politiska styrena efter valet 2018 – i riket liksom i regioner och kommuner. Sverigedemokraternas tillväxt har tvingat fram nya lösningar och på många håll fanns inga klara överenskommelser förrän i januari. 

Annika Persson. Foto: Sandra Johnson

Nu när det är klart ser man två tydliga trender. Först en skarp högersväng. Efter 2014 års val styrdes 99  kommuner med röd eller rödgrön politik och 90 med blå. Den här gången sköter vänsterkoalitioner bara 38 kommuner och de borgerliga 133. Och bara en enda region styrs av röda eller rödgröna alternativ. Det andra nya är att allt fler kommuner fått minoritetsstyre. I tre kommuner, Sölvesborg, Hörby och Staffanstorp sitter Sverigedemokraterna nu med i ledningen.

På Biblioteksbladet var vi nyfikna på vad det här betyder för bibliotekens ­verksamhet. Hur det ­påverkar ­resurserna, men också ­riktlinjerna. Så vi ­gjorde en enkät där vi ­frågade biblioteks­cheferna i landets alla ­kommuner.

238 av 290 svarade. Och det visar sig att minst 23 procent av dem har fått mindre pengar i plånboken. Jag skriver ”minst” därför att också bland dem som fått uppräkningar finns det de som reellt blir av med pengar. Som till exempel fått mer pengar, fast ännu större hyresökning, eller som blivit av med något extrastöd som var större än budgethöjningen.

Nedskärningarna slår brett över ­landet. ­Storebror Stockholm drabbas, liksom ­lillasyster Hammarö. Läs mer om det i vårt tema Efter valet på sidorna 11-26.

Lite extra ville vi titta på de kommuner där Sverigedemokraterna klivit fram, eftersom deras kulturpolitik avviker från de andra ­partiernas och delvis står i konflikt med bibliotekslagen. Personer som inte har svenska som modersmål är en av bibliotekens prioriterade målgrupper, medan Sverigedemokraterna vill satsa på den kristna kyrkan och det nationella kulturarvet och hålla igen när det gäller kostnader för integration.[fakta id=”19369″]

Så här långt ser vi varken anmärkningsvärda nedprioriteringar eller nya riktlinjer i de ­kommuner där Sverigedemokraterna nu styr. Men i både Sölvesborg och Hörby väntar diskussioner om inriktningen under våren. Det ska vi ­fortsätta följa.

I Staffanstorp, där SD styr tillsammans med Moderaterna, råder det ­delade meningar om ­huruvida det ­satsas på ­kulturen. Moderaterna säger att de gör ett rejält kulturlyft. Men oppositionen säger tvärtom att de drar ner. Vi skickade dit en reporter för att bland annat träffa besökare på det nya biblio­teket – en del i ”lyftet”. Flera tyckte att det hade blivit trångt.

Några språkcaféer fick i alla fall inte plats längre. De hålls i stället i kyrkan, som ju är i statlig regi … eller himmelsk.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min