Nedskärningsnytt

6 mar 2019 • 2 min

Det tog ovanligt lång tid att få till de politiska styrena efter valet 2018 – i riket liksom i regioner och kommuner. Sverigedemokraternas tillväxt har tvingat fram nya lösningar och på många håll fanns inga klara överenskommelser förrän i januari. 

Annika Persson. Foto: Sandra Johnson

Nu när det är klart ser man två tydliga trender. Först en skarp högersväng. Efter 2014 års val styrdes 99  kommuner med röd eller rödgrön politik och 90 med blå. Den här gången sköter vänsterkoalitioner bara 38 kommuner och de borgerliga 133. Och bara en enda region styrs av röda eller rödgröna alternativ. Det andra nya är att allt fler kommuner fått minoritetsstyre. I tre kommuner, Sölvesborg, Hörby och Staffanstorp sitter Sverigedemokraterna nu med i ledningen.

På Biblioteksbladet var vi nyfikna på vad det här betyder för bibliotekens ­verksamhet. Hur det ­påverkar ­resurserna, men också ­riktlinjerna. Så vi ­gjorde en enkät där vi ­frågade biblioteks­cheferna i landets alla ­kommuner.

238 av 290 svarade. Och det visar sig att minst 23 procent av dem har fått mindre pengar i plånboken. Jag skriver ”minst” därför att också bland dem som fått uppräkningar finns det de som reellt blir av med pengar. Som till exempel fått mer pengar, fast ännu större hyresökning, eller som blivit av med något extrastöd som var större än budgethöjningen.

Nedskärningarna slår brett över ­landet. ­Storebror Stockholm drabbas, liksom ­lillasyster Hammarö. Läs mer om det i vårt tema Efter valet på sidorna 11-26.

Lite extra ville vi titta på de kommuner där Sverigedemokraterna klivit fram, eftersom deras kulturpolitik avviker från de andra ­partiernas och delvis står i konflikt med bibliotekslagen. Personer som inte har svenska som modersmål är en av bibliotekens prioriterade målgrupper, medan Sverigedemokraterna vill satsa på den kristna kyrkan och det nationella kulturarvet och hålla igen när det gäller kostnader för integration.[fakta id=”19369″]

Så här långt ser vi varken anmärkningsvärda nedprioriteringar eller nya riktlinjer i de ­kommuner där Sverigedemokraterna nu styr. Men i både Sölvesborg och Hörby väntar diskussioner om inriktningen under våren. Det ska vi ­fortsätta följa.

I Staffanstorp, där SD styr tillsammans med Moderaterna, råder det ­delade meningar om ­huruvida det ­satsas på ­kulturen. Moderaterna säger att de gör ett rejält kulturlyft. Men oppositionen säger tvärtom att de drar ner. Vi skickade dit en reporter för att bland annat träffa besökare på det nya biblio­teket – en del i ”lyftet”. Flera tyckte att det hade blivit trångt.

Några språkcaféer fick i alla fall inte plats längre. De hålls i stället i kyrkan, som ju är i statlig regi … eller himmelsk.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min