Och det här med infrastruktur…

25 nov 2015 • 2 min

Arbetet med nationell biblioteksstrategi har smygstartat. Och nu börjar väl alla komma in med sina önskningar till jultomtarna Fichtelius, Hansson...

Maria Ehrenberg är regionbibliotekarie i Halland och krönikör i Biblioteksbladet.
Maria Ehrenberg är regionbibliotekarie
i Halland och krönikör i Biblioteksbladet.

Arbetet med nationell biblioteksstrategi har smygstartat. Och nu börjar väl alla komma in med sina önskningar till jultomtarna Fichtelius, Hansson och Linder. Självklart har jag en egen: Nationell infrastruktur på utvecklade idéer. Eller kort sagt; vem tar hand om nationella angelägenheter efter projekttidens slut?


Att få prova nya idéer är lätt i bibliotekssverige. Kulturrådet och Kungliga biblioteket är frikostiga med medel för att ta fram nya metoder. Många söker, framför allt regionbibliotek och större kommunbibliotek. Vi får pengar, utvecklar lustfyllt och ihärdigt. Konstaterar ofta att idén fungerar, får tack och applåd. Visst kan idén leva vidare om det är ett enskilt bibliotek/region som äger den och kan låta den inkorporeras i egen verksamhet. Nationellt övergripande projekt riskerar däremot att gå ett annat öde till mötes. Efter redovisning hamnar det i en projektkyrkogård. Och dör. Eller ligger farligt nära att göra det.

Jag kan räkna upp många sådana goda idéer. Bokcirklar.se till exempel. Som det utvecklats! Nu tillsammans med Litteraturbanken och Bokpuffen är det hur användbart som helst. Många kopplar sina cirklar till en digital sådan. SLB äger och stöttar, Regionbibliotek Stockholm driftar men framtiden är synnerligen osäker.

Bibblan svarar är en annan tjänst som hela nationen använder. Driftas av Malmö stadsbibliotek och IB och med medverkan från bibliotekarier runt om i Sverige. Gott så. Men finns medel avsatta för ett långsiktigt drivande?
Kultur i Väst äger Boktips.net och Bokpuffen.
Två utomordentliga idéer men sajterna låg under Öppna bibliotek, ett projekt som är avslutat och ingen teknisk utveckling sker längre.

Ett sista exempel, Stockholm stadsbiblioteks spännande Digitala biblioteket. Många vill växla upp till Nationellt digitalt bibliotek – men frågan är vem ska bekosta, hur ska det organiseras och vem driftar?
Det står klart för mig att det saknas en övergripande nationell nivå som handhar sådana tjänster åt biblioteken i Sverige.
Kommer detta månne att finnas under julklappsgranen 2017?

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min