Och det här med infrastruktur…

25 nov 2015 • 2 min

Arbetet med nationell biblioteksstrategi har smygstartat. Och nu börjar väl alla komma in med sina önskningar till jultomtarna Fichtelius, Hansson...

Maria Ehrenberg är regionbibliotekarie i Halland och krönikör i Biblioteksbladet.
Maria Ehrenberg är regionbibliotekarie
i Halland och krönikör i Biblioteksbladet.

Arbetet med nationell biblioteksstrategi har smygstartat. Och nu börjar väl alla komma in med sina önskningar till jultomtarna Fichtelius, Hansson och Linder. Självklart har jag en egen: Nationell infrastruktur på utvecklade idéer. Eller kort sagt; vem tar hand om nationella angelägenheter efter projekttidens slut?


Att få prova nya idéer är lätt i bibliotekssverige. Kulturrådet och Kungliga biblioteket är frikostiga med medel för att ta fram nya metoder. Många söker, framför allt regionbibliotek och större kommunbibliotek. Vi får pengar, utvecklar lustfyllt och ihärdigt. Konstaterar ofta att idén fungerar, får tack och applåd. Visst kan idén leva vidare om det är ett enskilt bibliotek/region som äger den och kan låta den inkorporeras i egen verksamhet. Nationellt övergripande projekt riskerar däremot att gå ett annat öde till mötes. Efter redovisning hamnar det i en projektkyrkogård. Och dör. Eller ligger farligt nära att göra det.

Jag kan räkna upp många sådana goda idéer. Bokcirklar.se till exempel. Som det utvecklats! Nu tillsammans med Litteraturbanken och Bokpuffen är det hur användbart som helst. Många kopplar sina cirklar till en digital sådan. SLB äger och stöttar, Regionbibliotek Stockholm driftar men framtiden är synnerligen osäker.

Bibblan svarar är en annan tjänst som hela nationen använder. Driftas av Malmö stadsbibliotek och IB och med medverkan från bibliotekarier runt om i Sverige. Gott så. Men finns medel avsatta för ett långsiktigt drivande?
Kultur i Väst äger Boktips.net och Bokpuffen.
Två utomordentliga idéer men sajterna låg under Öppna bibliotek, ett projekt som är avslutat och ingen teknisk utveckling sker längre.

Ett sista exempel, Stockholm stadsbiblioteks spännande Digitala biblioteket. Många vill växla upp till Nationellt digitalt bibliotek – men frågan är vem ska bekosta, hur ska det organiseras och vem driftar?
Det står klart för mig att det saknas en övergripande nationell nivå som handhar sådana tjänster åt biblioteken i Sverige.
Kommer detta månne att finnas under julklappsgranen 2017?

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min