MP: Bemannade skolbibliotek måste prioriteras

22 aug 2022 • 2 min

Tillgången till bemannade skolbibliotek är en viktig pusselbit för att vända lästrenden och ge alla barn möjlighet att upptäcka böckernas magiska värld. Miljöpartiet går till val på att genomföra reformen för bemannade skolbibliotek och hoppas nu att övriga partier sluter upp.

Vi har en längre tid kunnat följa hur ungas läsande minskat och hur barns läsförmåga blivit allt sämre. Det är djupt oroväckande. Läsningen är en grund för lärande och bildning, den stimulerar fantasin och ger möjlighet till nya perspektiv och världar. Att kunna läsa är en grundpelare för deltagande i samhällsdebatten. Läsningens betydelse för vår demokrati och för vår framtid kan därför inte överskattas.

Miljöpartiet har under åren i regering drivit på hårt för att stärka barns läsning. Vi införde en läsa-skriva-räkna-garanti för att säkra att inget barn går igenom lågstadiet utan att skolan vidtagit åtgärder om problem med läsningen finns. Vi har genomfört ett stort paket för läsfrämjande med tidiga läsinsatser för små barn och deras föräldrar och böcker till förskolan. Vi har inrättat ett läsråd och stärkt folkbiblioteken runt om i landet. Läsdelegationens förslag är nu nästan helt genomförda.

Lärare, bibliotekarier, föreningar och föräldrar har ansträngt sig för att vända trenden med att unga läser allt mindre och vi ser nu positiva tecken. På bara ett år har läsning av tryckta böcker ökat med sex procentenheter. Det är glädjande, men vi har långt kvar tills vi kan tala om vi har lyckats.

Därför får vi i politiken inte släppa taget om läsfrågan. Nu behöver vi ta nästa steg och införa bemannade skolbibliotek, för alla elever i hela landet.

Vi vet att det krävs läsning utöver tiden i klassrummet för att träna upp läskondition nog för att kunna läsa för att lära. Därför är skolbiblioteken och dess bibliotekarier så viktiga. Idag ser tillgången till bemannade skolbibliotek mycket olika ut för Sveriges elever och det är oacceptabelt. Det räcker inte, som Friskolornas riksförbund menar, med lite böcker som ställs fram i en korridor för att lotsa eleverna till läslust. En bibliotekarie har med sin kompetens helt andra möjligheter att stimulera till läsning och kan dessutom vara en tillgång för hela skolverksamheten.

Miljöpartiet i regering var starkt pådrivande bakom att en utredning om bemannade skolbibliotek tillsattes. Nu har den färdiga utredningen Skolbibliotek för bildning och lärande legat på bordet i över ett år, utan att något hänt. Förslagen är remitterade och Miljöpartiet såg till att pengar finns med i årets budget för att sätta igång arbetet. Men S-regeringen har ännu inte lagt fram någon proposition och nu lyser frågan med sin frånvaro i valrörelsen.

Vi i Miljöpartiet anser att barns och ungas likvärdiga tillgång till bemannade skolbibliotek måste prioriteras. Menar övriga partier allvar med att vilja stärka barns läsförmåga räcker det inte med ord. Vi i Miljöpartiet går till val på att genomföra skolbiblioteksutredningens förslag och avsätta pengar för att det det ska bli verklighet.

Att säkerställa en likvärdig tillgång till bemannade skolbibliotek är en av såväl kultur- som utbildningspolitikens viktigaste uppgifter. Frågan om bemannade skolbibliotek får inte försvinna från årets valrörelse. Därför utmanar vi samtliga andra partier att ta ställning för läsningen och bemannade skolbibliotek i hela Sverige.

Amanda Lind
Kulturpolitisk talesperson och riksdagskandidat (MP)

Annika Hirvonen
Utbildningspolitisk talesperson och riksdagskandidat (MP)

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min