Biblioteksupprop: Ge amnesti för ensamkommande barn och unga

3 maj 2017 • 5 min

260 biblioteksanställda har undertecknat uppropet om amnesti för ensamkommande barn och unga. "Vi på biblioteken står inte längre ut, och vi vill inte bevittna denna utveckling mer", skriver författarna.

Bibliotekens kärnuppgift grundas i demokratiuppdraget och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, liksom i barnkonventionen.

På biblioteket har alla samma värde, biblioteket är allas rum och i våra rum har vi under snart två år träffat många ensamkommande barn och unga. Vi har dem hos oss på en rad olika sätt – de finns på våra språkcaféer, de använder bibliotekets medier och tjänster. Ibland organiserat men ofta på egen hand vid en mängd olika tidpunkter. Vi ser många ambitiösa och målinriktade unga med en stor kunskapstörst och hunger att lära sig ett nytt språk, svenska, och hur ett nytt samhälle fungerar. Vi ser unga som söker sammanhang och människor att samtala med.

Numera ser vi dem också slockna. De tidigare så målmedvetna är trötta, slitna och inte längre lika intresserade av livet, kunskapen och framtiden. I stället händer det att de kommer in till biblioteken rakt från gatan, där de numera bor. De har just förlorat stor del av sitt hopp och sin framtidstro, kanske har de också just förlorat den sociala trygghet de hade. En rättsosäker asylprocess med åldersuppskrivningar som ofta leder till att den unga tvingas flytta från sitt nätverk får, tillsammans med en stor mängd avslag, barn och unga att tappa fotfästet och ge upp. Somliga blir suicidala medan andra väljer att avvika och gå under jorden. Vi är på väg mot ett skuggsamhälle där allt fler ensamkommande unga finns i samhällets utkant. Vi på biblioteken vet sedan tidigare att det är just de som ofta blir regelbundna biblioteksbesökare, använder toaletterna för hygien, sittgrupperna för sömn och fritt wi-fi för att kommunicera.

Vi på biblioteken står inte längre ut, och vi vill inte bevittna denna utveckling mer. Vi ber regeringen om nåd, om amnesti för de ensamkommande barn och unga som varit här längre än ett år.

Vi är 260 biblioteksanställda som ställer oss bakom rörelsen #Vistårinteut och nätverket ILA – I Lindgrens Anda som skriver:

”Vi är mitt i samhället, och kan inte blunda för det som sker omkring oss. Det nybildade nätverket ILA – I Lindgrens Anda, består i dagsläget av 80 författare och illustratörer som vill hålla liv i det ännu fladdrande skenet från Astrid Lindgrens fackla; den som brann för barns och ungas rätt i samhället, för de svaga och utsatta, för dem i ytterkanten. Hon lät sin stämma höras, och den hördes. Ingen av oss är Astrid Lindgren, men vi är många, och vi blir fler, och nu vill vi i ILA, att ni en gång för alla lyssnar till oss som inte längre står ut. Vi tycker att vi inte behöver upprepa information om tillståndet i de länderna som de ensamkommande flytt från, inte heller påminna er om paragrafer från barnkonventionen för att ni ska förstå oss – allt det där vet vi att ni vet.”

Vi ställer oss bakom kraven som formulerats av rörelsen #Vistårinteut

 1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.
 2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
 3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Vi står bakom uppropet: 

 1. Elisabet Rundqvist, bibliotekarie
 2. Sofie Samuelsson, utvecklingsledare
 3. Victoria Lagerkvist, biblioteksutvecklare
 4. Cecilia Herdenstam, biblioteksutvecklare
 5. Anna Carlén, bibliotekarie
 6. Johanna Berglind, bibliotekarie
 7. Leonor Wastesson, barnbibliotekarie och gymnasielärare
 8. Lisa Gottschalk, bibliotekarie
 9. Maria Norkvist, informatör
 10. Ulf Hölke, bibliotekschef
 11. Marianne Castellano, bibliotekarie
 12. Karin Cellton, bibliotekarie
 13. Sara Wijk, biblioteksutvecklare
 14. Anette Helgesson, bibliotekarie
 15. Elisabet Risberg, bibliotekarie
 16. Peter Assar Monsen, biblioteksassistent
 17. Henrik Bylund, enhetschef
 18. Carina Norderäng, bibliotekarie
 19. Helena Nilsson, bibliotekskonsulent
 20. Anna Hällgren, bibliotekskonsulent
 21. Anita Widén, filialföreståndare
 22. Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie
 23. Tanja Nilsson, bibliotekarie
 24. Ann Östman bibliotekskonsulent
 25. Åsa Lindsmyr, bibliotekarie
 26. Anette T Sundblad, barn- och ungdomsbibliotekarie
 27. Anne Ljungdahl, skolbibliotekarie
 28. Linda Wagenius, bibliotekarie
 29. Karin Skoog, bibliotekarie
 30. Francisca Beckert, producent
 31. Marie Johansen, enhetschef
 32. Lina Berglund, bibliotekarie
 33. Max Elnerud, barn- och ungdomsbibliotekarie
 34. Åsa Forsberg, bibliotekarie
 35. Charlotte Goobar, biblioteksutvecklare
 36. Charlotta Simonsson, bibliotekarie
 37. Britt Marie Bergquist, 1:e bibliotekarie
 38. Anna-Stina Takala, bibliotekarie
 39. Bitte Holm, bibliotekarie
 40. Anja Dahlstedt, bibliotekschef
 41. Jenny Meyer, bibliotekarie
 42. Judit Blom, bibliotekarie
 43. Paulina Sjöberg, gymnasiebibliotekarie
 44. Caroline Åberg, bibliotekarie
 45. Gabriella Johansson, bibliotekarie
 46. Inga-Lill Faijersson, bibliotekarie
 47. Pernilla Fröjdh, bibliotekarie
 48. Gustaf Källvik, bibliotekarie
 49. Nina Ney, bibliotekarie
 50. Eva Petri, bibliotekarie
 51. Åke Nygren, projektledare
 52. Maria Johansson, bibliotekarie
 53. Jill Blomqvist, kultursekreterare
 54. Sebastian Gunnesson, biblioteksassistent
 55. Hanna Wikman, biblioteksassistent
 56. Ida Holmlund, bibliotekarie
 57. Ingrid Ohlsson, bibliotekschef
 58. Christina Nilsson, biblioteksassistent
 59. Katarina Petersson, biblioteksassistent
 60. Maria Törnfeldt, länsbibliotekschef
 61. Sofia Larsson, bibliotekarie
 62. Pia Borrman, utvecklingsledare
 63. Pernilla Wakman Sjögren, barnbibliotekarie
 64. Eva Öhgren, bibliotekarie
 65. Sara Britta Jadelius, IT-bibliotekarie
 66. Rose-Marie Larsson Cedendahl, barn- och ungdomsbibliotekarie
 67. Frida Rönnbäck, barn- och ungdomsbibliotekarie
 68. Micke Borrman, bibliotekarie
 69. Malin Skön, bibliotekarie
 70. Peter Sjögårde, doktorand biblioteks- och informationsvetenskap
 71. Klara März, bibliotekarie
 72. Katarzyna Kasprzyk, barn- och ungdomsbibliotekarie
 73. Maria Andersson Nyquist, biblioteksarbetare
 74. Karin Ramnerö, biträdande bibliotekschef
 75. Anna Norvell, biblioteksassistent
 76. Karin Hane, bibliotekschef
 77. Ann Catrine Eriksson, bibliotekskonsulent
 78. Örjan Hellström, konsulent
 79. Anna Lundén, bibliotekarie
 80. Amanda Stenberg, bibliotekspedagog
 81. Anders Olsson, bibliotekschef
 82. Maria Juthberg, bibliotekarie
 83. Helena Reinedahl, bibliotekarie
 84. Annika Einarsson, bibliotekarie
 85. Jo Barker, kommunikatör
 86. Mirza Zjajo, bibliotekarie
 87. Susanne Hägglund, bibliotekarie
 88. Mattias Axén, bibliotekarie
 89. Anette Ek, studiebibliotekarie
 90. Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie
 91. Karolina Bohlin, skolbibliotekarie
 92. Martina Olsson, bibliotekarie
 93. Maria Åsberg, bibliotekarie
 94. Nina Sundberg, IT-bibliotekarie
 95. Karin Axelsson, bibliotekarie
 96. Eleonor Pavlov, barnbibliotekarie
 97. Veronica Gran, bibliotekarie
 98. Muhammad Asif, bibliotekarie
 99. Fanny Halling, biblioteksassistent
 100. Astrid Wiezell, bibliotekarie
 101. Maria Tunek, bibliotekarie
 102. Susanna Larsson, bibliotekarie
 103. Kajsa Bergh, bibliotekarie
 104. Louisa Hatamian, bibliotekarie
 105. Mikael Wikman, gymnasiebibliotekarie
 106. Sanna Barsk, barnbibliotekarie
 107. Malin Lilja, bibliotekarie integration
 108. Carin Carlsson, bibliotekarie
 109. Aslaug Myhrberg, bibliotekarie
 110. Marina Seinert Ricciuti, sjukhusbibliotekarie
 111. Eva Abrahamsson-Göthe, biblioteksassistent
 112. Josefine Fritsch, bibliotekarie
 113. Elisabet Brandberg, bibliotekarie
 114. Ann Nilsson, bibliotekarie
 115. Karolina Rochling, bibliotekarie
 116. Barbro Bolonassos
 117. Alma Taavo, IT-bibliotekarie
 118. Maria Brolin, bibliotekarie
 119. Sara Mårtensson, bibliotekarie
 120. Amie Jobe, bibliotekarie
 121. Roland Jernberg, bibliotekschef
 122. Malin Rydell, studiebibliotekarie
 123. Peter Alsbjer, regionbibliotekarie
 124. Anna Persson, biblioteksutvecklare
 125. Annika Liljengren, bibliotekarie
 126. Elin Nord, bibliotekarie
 127. Katrin Strindevall, bibliotekarie
 128. Christer Edeholt, bibliotekarie
 129. Clara Bruno, bibliotekarie
 130. Kalle Tännerus, bibliotekarie
 131. Isabelle Nesterud, bibliotekarie
 132. Andreas Frick, bibliotekarie
 133. Kristin Olofsson, bibliotekarie och UX-designer
 134. Mona Kristoffersson, biblioteksassistent
 135. Åsa Österlöf, bibliotekarie
 136. Åsa Hagman, bibliotekarie
 137. Helena Pennlöv Smedberg, ungdomsbibliotekarie
 138. Hanna Johansson, bibliotekarie och utvecklingsledare
 139. Sarah Meier, bibliotekarie
 140. Pernilla Holmkvist, bibliotekarie
 141. Ida Hedin, bibliotekarie
 142. Jenny Lagensjö, webbredaktör
 143. Inga-Lill Embretsen, bibliotekschef
 144. Ewa Wahlgren, biblioteksassistent
 145. Maria Ohlsson, bibliotekarie
 146. Marie Holmqvist, enhetschef Kultur och Bibliotek
 147. Esther Thegel, bibliotekarie
 148. Magdalena Bjarnehall, bibliotekarie
 149. Pia Brinkfeldt, bibliotekskonsulent
 150. Malena Jäder, bibliotekarie
 151. Ingrid Anderson, bibliotekarie
 152. Karin Westeman, bibliotekarie
 153. Anneli Lidström, bibliotekarie och f.d. bibliotekskonsulent
 154. Britta Smångs, bibliotekarie
 155. Anna Nilson, barnbibliotekarie och kultursamordnare för barn och unga
 156. Emma Lindgren, barn- och ungdomsbibliotekarie
 157. Eva K Nilsson, bibliotekarie
 158. Mimmi Söderlund, kulturpedagog
 159. Stina Thomson, bibliotekarie
 160. Sofia Wirström, bibliotekarie
 161. Sara Mårtensson, bibliotekarie
 162. Aili Lindkvist, bibliotekarie
 163. Pia Malmgren, bibliotekarie
 164. Kerstin Sagnert, bibliotekarie
 165. Tone Karlsen, bibliotekarie
 166. Ulrika Rydberg Wirdebo, barnbibliotekarie
 167. Siska Humlesjö, bibliotekarie
 168. Linda Göth, bibliotekarie
 169. Margareta Gustafsdotter, barnbibliotekarie
 170. Linda Sävhammar, bibliotekskonsulent
 171. Marika Alneng, bibliotekarie
 172. Malin Gillberg, bibliotekarie
 173. Sara Johansson, bibliotekarie
 174. Jennie Olofsson, bibliotekskonsulent
 175. Lisa Lorentzon, bibliotekarie
 176. Lisa Ångman, länsbibliotekarie
 177. Gunilla Brinck, bibliotekarie
 178. Ulrika Wahlström, gymnasiebibliotekarie
 179. Annsofie Lindberg, bibliotekarie
 180. Ann-Helen Johansson, bibliotekschef
 181. Ann-Kristin Olsson Flodin, bibliotekarie
 182. Andrea Hofmann, bibliotekarie
 183. Åsa Ström, fokusbibliotekarie
 184. Monika Staub Halling, bibliotekarie
 185. Eva Bergius, bibliotekarie
 186. Marie Eriksdotter, filialföreståndare och bibliotekarie
 187. Tina Hedegård, bibliotekarie
 188. Marie Björk, bibliotekarie
 189. Katarina Blom, biblioteksassistent och biblioteksstudent
 190. Birgitta Groundstroem, bibliotekarie
 191. Helena Schyller, bibliotekarie
 192. Lillemor Åkerman, bibliotekarie
 193. Anita Höglund, bibliotekarie
 194. Tinalina Karlsson Glöde, bibliotekarie
 195. Maria Falk, biblioteksadministratör
 196. Johanna Bejbom, bibliotekarie
 197. Cecilia Billsdotter Jonsson, bibliotekarie
 198. Eva Östergren, bibliotekarie
 199. Josefine Möller, bibliotekarie
 200. Linda Andresén, bibliotekarie
 201. Anngerd Thegel, bibliotekarie
 202. Cilla Dalén, bibliotekarie
 203. Marion Vogel, bibliotekarie
 204. Peter Björkman, bibliotekarie
 205. Anna Fogelberg, ungdoms- och mångspråksbibliotekarie
 206. Christina Johansson, bibliotekarie
 207. Caroline Sandberg, skolbibliotekarie
 208. Anja Bigrell, bibliotekarie
 209. Fia Idegård, skolbibliotekarie
 210. Karina Nilsson, bibliotekarie
 211. Linda Berg Ottosson, bibliotekarie och utvecklingsledare
 212. Anngerd Johansson, bibliotekarie
 213. Martina Strolz, barn- och ungdomsbibliotekarie
 214. Karin Blomquist, bibliotekarie
 215. Karin Lyberg, bibliotekarie
 216. Catharina Haqvinsson, bibliotekarie
 217. Karolina Jonson, bibliotekarie
 218. Kristina Schön, bibliotekarie
 219. Harriet Aagaard, bibliotekarie
 220. Charlotte Högberg, bibliotekarie
 221. Pia Heidrich, e-pliktshandläggare
 222. Johanna Norén, systemutvecklare
 223. Ingrid Loeld Rasch, bibliotekarie
 224. Hilda Androls, bibliotekarie
 225. Andrea Berge, bibliotekarie
 226. Karolina Thyne, bibliotekarie
 227. Annika Hermele, utvecklingsledare
 228. Pernilla Ragnarsson, barn- och ungdomsbibliotekarie
 229. Amelie Schenström, bibliotekarie
 230. Ann Skagerling, bibliotekarie
 231. Johan Thilander, bibliotekarie
 232. Cajsa Broström, kulturutvecklare – läsfrämjande, bibliotek, barn och ung
 233. Tin Carleson, litteraturpedagog
 234. Sara Lafolie, barn – och ungdomsbibliotekarie
 235. Paula Högström, bibliotekarie
 236. Pethra Öster, bibliotekarie
 237. Elizabeth Carlson, bibliotekarie
 238. Carolina Brodin Yousef, barn- och ungdomsbibliotekarie
 239. Malin Klintholm, bibliotekskonsulent
 240. Anna-Klara Ehn Ericson, bibliotekarie
 241. Towe Frankow Crivellaro, barnbibliotekarie
 242. Krister Hansson, bibliotekarie
 243. Lena Lundgren, bibliotekarie
 244. Johanna Ljunggren, bibliotekarie
 245. Mauricio Rogat, bibliotekarie
 246. Katarina Grelsson, barn- och ungdomsbibliotekarie
 247. Marina Lundkvist, skolbibliotekarie
 248. Elisabet Aronsson, skolbibliotekarie
 249. Anna Ahlberg, skolbibliotekarie
 250. Ylva Rosen, bibliotekarie
 251. Saga Alexandersson, biblioteksassistent
 252. Ingela Karlsson, bibliotekarie
 253. Lisa Lundqvist, bibliotekarie
 254. Carina Ljung, bibliotekarie
 255. Inger Hollström Flis, bibliotekarie
 256. Anna Sofia Perotti, bibliotekarie
 257. Eva Georgson bibliotekarie
 258. Karolina Andersdotter, bibliotekarie
 259. Jesper Hausel, bibliotekarie och gymnasielärare
 260. Linnéa Sjögårde, bibliotekarie

 

http://biblioteksbladet.test/initiativtagare-till-uppropet-vi-orkade-inte-vara-tysta-langre/

7 kommentarer

 1. Sverige har råd att leva upp till de behov och de förhoppningar om ett bättre liv som dessa unga människor har. Sverige har inte råd att inte ta dem tillvara.
  Biblioteken är en väg till frihet, läskunnighet, kunskap och demokratiska verktyg och en symbol för det öppna, mänskliga samhället. Låt oss i resten av samhället visa samma öppenhet.

 2. Jag ställer mig till 100% bakom idéen om amnesti för de som har varit i Sverige i mer än ett år. Många har varit på flykt nästan hela livet. Ge dem en chans att landa och utvecklas till aktiva drivna medborgare!

 3. Har alltid upplevt biblioteken som en plats som är öppen för alla. En plats som står för jämlikhet. Nu visar det sig att dess personal också står för solidaritet och jämlikhet. Dessa ungdomar bör få vara en del av Sveriges framtid. Sverige behöver dem för sin framtida utveckling. Moratorium nu, amnesti sen

 4. Ja, amnesti nu för afghaner. Inhumana utvisningar måste få ett slut!

 5. Ett sånt utmärkt upprop i dessa hårda tider. Om man har väntat på beslut från Migrationsverket i mer än ett år är det enda rimliga att man får stanna. Sverige behöver de ensamkommande ungdomarna. Det är ovärdigt att inte ta hand om dem som välkomnades med öppna armar när de kom hit efter att på egen hand tagit sig hit på de farligaste av sätt.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min