S budgetförslag: skolsatsning och fortsatt stärkta bibliotek

14 sep 2021 • 2 min

Kulturen har genomgått sin kanske största kris någonsin och behoven är många. Därför vill Socialdemokraterna satsa 940 miljoner för kulturens återstart och stärka barns och ungas tillgång till kultur och litteratur, skriver partiets kulturpolitiska talesperson Lawen Redar och Hans Hoff, ledamot i kulturutskottet.

Socialdemokraterna vill förlänga satsningen på stärkta bibliotek, skriver partiets kulturpolitiska talesperson Lawen Redar och Hans Hoff, ledamot i kulturutskottet.  Foto: Riksdagen

I förra veckan besökte vi socialdemokrater i riksdagens kulturutskott Hässleholms kommun för att se hur de nationella kulturpolitiska satsningarna har använts på lokal nivå. Hässleholms bibliotek har tack vare kreativa medarbetare och den nationella satsningen Stärkta bibliotek byggt ut bibliotekets barnavdelning med inbjudande ljudisolerande möbler. Barn och unga får möta litteraturen genom lek och med stolthet kunde medarbetarna uppvisa hur de lyckats få fler besökare. Detta är ett av många exempel på hur biblioteksmedarbetare arbetar för att främja läsning och bildning i samhället med hjälp av nationella bibliotekssatsningar.

Efter ett år av coronapandemi, isolering och bristande tillgång till kulturens institutioner behövs rejäla kulturpolitiska satsningar. Därför presenterar vi i dag en kulturbudget som ska främja ökad kulturproduktion, förbättra konst- och kulturskapares villkor samt stärka barn och ungas tillgång till kultur och litteratur.

Att ta del av böcker, läsande och få möjlighet att utveckla sin egen skrivande förmåga är en fråga om jämlikhet. Såväl skolan som biblioteken är grundläggande för att alla barn ska få samma förutsättningar till läsande och att nå litteratur man inte visste fanns. Skollagen anger vad en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta. Trots detta saknar allt för många skolor bemannade skolbibliotek.

I höstens budget satsar vi därför 26 miljoner kronor som ska gå till kommunerna för uppbyggnaden av nya skolbibliotek samt permanenta medel som ska till Skolverket för stöd och uppföljning av skolbibliotek. Ambitionen är att öka anställningarna av yrkesutbildade bibliotekarier och säkra alla barns rätt till likvärdig tillgång till skolbibliotek. Avsikten är att stödet ska fortgå även 2023 och 2024.

Vi vill även förlänga satsningen Stärkta bibliotek om 75 miljoner kronor. Syftet med bidraget är att fortsätta öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Fokus avser bibliotekslagens prioriterade grupper så som barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål än svenska. Satsningarna gäller exempelvis utveckling av nya metoder eller förstärkning av befintlig verksamhet och kostnader i samband med detta.

Avslutningsvis ökar vi statens andel av kultursamverkansmodellen om 100 miljoner kronor som också syftar till att stärka folkbiblioteken i hela landet.

Med denna budget påbörjar vi arbetet att bygga ut nya skolbibliotek och förlänga insatserna för folkbiblioteken. På sikt kommer det dock att behövas ännu större insatser för både folkbiblioteken och skolbiblioteken. Vi socialdemokrater vill verka för att skollagen ska ange vad en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta med syftet att stärka skolbiblioteken och öka likvärdigheten. Vi vill även att bemanningen av yrkesutbildade bibliotekarier i skolbiblioteken och folkbiblioteken ska öka.

Som det heter på klassisk socialdemokratiska är vi stolta, men inte nöjda. Stegvis arbetar vi för att utveckla landets biblioteksinfrastruktur och skolbiblioteksväsende.

Lawen Redar
Kulturpolitisk talesperson (S)
Hans Hoff
Ledamot kulturutskottet (S)

2 kommentarer

  1. Hej Lawen och Hans! Vad är det tänkt att de 26 miljoner kronorna som ”ska gå till kommunerna för uppbyggnaden av nya skolbibliotek samt permanenta medel som ska till Skolverket för stöd och uppföljning av skolbibliotek” ska räcka till? Hur ska de fördelas? Hur ska det gå till att få alla kommuner och enskilda skolor, som inte ger eleverna tillgång till skolbibliotek med utbildad personal, att ta sitt ansvar? Kommer skrivningarna i skollagen att skärpas? Kommer förslagen i utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” att genomföras?

  2. Hej Lawen och Hans
    Tack för att ni besökte oss på biblioteket i Hässleholm och såg vad ett bidrag kan göra och hur det kan förändra en verksamhet. Vi på Hässleholm bibliotek uppskattar mycket att ni arbetar för att
    förlänga Stärkta bibliotek bidragen.
    Mvh Anette Mjöberg
    Bibl. chef Hässleholms kommun

Senaste nytt

Nyheter

Oro för hot och politisk inblandning

Medlemmar i fackförbundet Dik oroar sig för att allmänhetens förtroende för öppenhet och demokrati minskar. Många oroar sig också för att politiker inte ska värna principen om armlängds avstånd.  

6 dec 2022 • 2 min

Politik

Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

6 dec 2022 • 3 min

Internationellt

I otakt med tiden

Vittnesmål om hans ledarstil hörs även från hans förra arbetsplats. Ändå fick Gerald Leitner Iflas uppdrag att modernisera världens bibliotekssektor.

5 dec 2022 • 3 min

Nyheter

Ojämlika ekonomiska villkor påverkar läsningen hos unga

Sveriges förmånliga skatter på tillgångar har lett till stor ekonomisk ojämlikhet och riskerar att urholka välfärden. Hur många bibliotek skulle man kunna bygga om reglerna som har skapat flest dollarmiljardärer per capita i nästan hela västvärlden skulle förändras? Det frågar sig författare Andreas Cervenka.

2 dec 2022 • 3 min

Debatt

Fem elefanter i Iflas rum

Iflas kris handlar inte bara om en sparkad generalsekretare och havererat förtroende mellan ledning och medarbetare. Ytterligare fyra stora problem måste lösas innan alla kan återgå till det normala, skriver Ifla-medlemmen och biblioteksdebattören Mikael Böök.

1 dec 2022 • 2 min

Nyheter

Kultursektorn illa förberedd för krig

Det saknas planering för hur kulturverksamhet ska upprätthållas om det blir krig, konstaterar MSB. Mycket behöver göras, bland annat i bibliotekssektorn. "Vi har vaknat upp ganska bryskt", säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

29 nov 2022 • 3 min