Vad säger min biblioteksförening?

9 jan 2019 • 2 min

De mänskliga rättigheterna måste utgöra grunden för biblioteken och därmed också programverksamheten. Bibliotek Botkyrkas chef Marie Johansen efterlyser en större tydlighet hos Svensk biblioteksförening.

Marie Johansen, verksamhetschef Bibliotek Botkyrka. Foto: Privat.
Marie Johansen, verksamhetschef Bibliotek Botkyrka. Foto: Privat.

Johanna Hansson skrev den 19 december en julkrönika i Svensk biblioteksförenings namn, såsom ordförande i föreningen, bland annat om bibliotekens programverksamhet som en svår fråga. Hon exemplifierar med ett program på Hornstulls bibliotek i Stockholm, som med rätta väckt mycket uppmärksamhet här i vinter. Det ägde rum den 22 november, med rubriken ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Eller?” Programmets syfte var att lyfta upp och ringa in hot mot demokratin. En av grundidéerna var att det skulle finnas med en person vars ståndpunkter är ett hot mot demokratin. Ja, så hade det presenterats. Och så blev det. Den inbjudne antisemiten Jonas de Geer blev sjuk och ersattes av Patrik Forsén, förgrundsfigur i högerextrema Nordisk ungdom.

Frågan om bibliotekens programverksamhet menar Johanna Hansson handlar om att verkligen brottas med uppdraget ”att bidra till fri åsiktsbildning”. ”Det är vårt professionella ansvar att göra det, så brett och allsidigt som möjligt. Utan att på något sätt få det att handla om att vi, oavsett ståndpunkt, förringar uppdraget att arbeta demokratiskt och inkluderande.”

Men det var ju precis det som gjordes i Hornstull. Nog gjordes något felslut om vad det innebär att inkludera, i demokratisk anda! När vi inkluderar några riskerar vi alltid att exkludera andra. Men nog kan biblioteken erbjuda svåra men väl modererade samtal om demokrati utan att människor ska behöva känna sig hotade? Det är ett större uppdrag vi har: biblioteksverksamhet för alla! Med rätta invänder någon säkert: inte alla alltid samtidigt. Det är ju inte möjligt. Men det är möjligt att på biblioteken alltid stå för alla människors lika värde.

Som en del av Bibliotekssverige och medlem av Svensk biblioteksförening är det självklart att föreningen är viktig, även för Bibliotek Botkyrka. Den ska på medlemmarnas uppdrag verka för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funktioner, och för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter.

Jag undrar vad föreningen genom ordförande Johanna Hansson menar i krönikan? Inte kan det väl vara att godkänna arrangerande av program, som när de äger rum på bibliotek faktiskt hotar demokratin?

Svårt kan inte legitimera att skapa otrygga rum. Svårt innebär också att ibland fatta felaktiga beslut, trots aldrig så goda intentioner. Det är svårt att be om ursäkt och erkänna fel. Det gäller enskilda individer såväl som organisationer. Men det måste gå! Människor kände sig och var på riktigt hotade vid programtillfället, men också efter att det ägt rum, för att nu får det äga rum, och det i demokratins namn.

Det får det inte i Bibliotek Botkyrka. Vårt biblioteksprogram, vår biblioteksvision och också Botkyrka kommuns uttalade strategi för ett jämlikt Botkyrka, är alla styrdokument där mänskliga rättigheter är grunden varpå allting vilar. Vi får inte göra våra trygga rum otrygga, och skapa program som utesluter människor. Vi ska inte utsätta varken medborgare eller medarbetare för något liknande, vi är så många som vaktar alla människors lika värde.

Det är kallt ute. Det är en orolig tid. Men snön faller vackert, och alla människor önskas nu av alla in i värmen. När vi nu öppnat dörrarna på biblioteken efter helgerna är alla välkomna!

1 kommentarer

  1. Fint och insiktsfullt skrivet, att betona vikten av att långsiktigt bygga upp förtroendet för våra bibliotek. Att känna sig välkommen. Avgörande.

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min