Skolbibliotek

Replik: Skolbibliotek är ett gemensamt uppdrag

17 dec 2021 • 3 min

Även om inte skolbibliotekarier ensamma bär ansvaret behövs ett samspel mellan rektor, lärare och skolbibliotekarier, skriver Sofia Malmberg som svar på invändningarna mot hennes debattartikel.

Sofia Malmberg. Foto: Ylva Sundgren

Ansvaret för att skapa fungerande strukturer för skolbiblioteksverksamhet ligger inte enbart hos skolbibliotekarier eller huvudmän. Det är ett gemensamt ansvar där vi väntar på nödvändiga regerings- och riksdagsbeslut som resulterar i förändringar i skolans styrdokument. För många skolchefer och rektorer är den här frågan en ny punkt på dagordningen, man har i låg grad eller inte alls tidigare sett skolbiblioteket som en del av skolans pedagogiska verksamhet.

Många skolchefer och rektorer har ett omfattande arbete framför sig när det kommer förändrade direktiv, men det gäller även skolbibliotekarier. Vi måste våga prata om det, inte bara delegera uppåt och entydigt placera ansvaret hos andra. Om regering och riksdag beslutar enligt utredningens förslag kommer ansvaret att ligga såväl hos skolchef och rektorer som hos skolbibliotekarier. Många skolbibliotekarier gör idag ett fantastiskt arbete där de samarbetar med sina lärarkollegor i undervisningen. Men vi behöver också vara väl medvetna om att om man inte tidigare har haft uppdraget att utgöra en del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse så kan det vara en utmaning. Att ha ett systematiskt arbetssätt där man efter rektors direktiv samplanerar undervisning från ax till limpa tillsammans med lärare är något annat än att hålla bokpresentationer eller göra separata utbildningsinsatser i MIK.

Vi måste våga prata om det, inte bara delegera uppåt och entydigt placera ansvaret hos andra

Under många år som föreläsare, samordnare och skolbibliotekarie så har jag mött många skolbibliotekarier som ser detta som en utmaning. Inte för att de inte skulle vara kapabla till det, men hur det ska gå till. De finns ju så få välfungerande skolbiblioteksverksamheter i närområdet som man kan ha som förebilder. Jag har också mött en och annan skolbibliotekarie som under vägen kommit till insikt om att uppdraget, så som det utvecklas, inte riktigt stämde överens med den bild som hen hade av yrket när hen utbildade sig. Fair enough. De flesta av dessa personer har hittat andra uppdrag inom arkiv- och biblioteksvärlden som de trivs bra med och som förmodligen passar dem mycket bättre. Det är inget självändamål att människor ska bli eller fortsätta vara skolbibliotekarier, de måste förstås också trivas med uppdraget för att det i slutändan ska bli bra.

Ansvaret för att få till fungerande skolbibliotek ligger ingalunda på skolbibliotekariens axlar allena, som med allt annat är det ett samspel där alla i laget måste göra sin del. Skolchef och rektor måste ge förutsättningar och strukturer, skolbibliotekarie och lärare måste på ett tydligare och mer strukturerat sätt bli pedagogiska samarbetspartners. Jag tror att antalet personer som vill bli skolbibliotekarier kommer att öka om vi vågar vara tydliga med vad uppdraget innebär. För, oss emellan, om man ska arbeta i skolans värld så är skolbibliotekarieuppdraget det absolut vassaste yrket – man får göra allt det roliga som lärare gör, men slipper all administration, betygssättning och föräldrasamtal på sena kvällar. Jag har när jag föreläst på bibliotekarieutbildningar haft förmånen att få vara med och se många ögon börja tindra när de inser att skolbibliotekarieuppdraget skulle passa dem som hand i handske. De där tindrande ögonen, liksom det där oförtröttliga arbetet som Anette Widenberg Helgesson beskriver, behövs för att skolbiblioteken ska lyckas med det uppdrag som jag hoppas att regeringen snart beslutar om. Och jag hoppas hjärtinnerligt väl att Alva Franzon och andra nyutbildade skolbibliotekarier kommer att trivas i sin roll och visa det som Skolinspektionen redan konstaterat, att ett välfungerande samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är en framgångsfaktor för att öka undervisningens kvalitet.

Sofia Malmberg
Produktägare för skolbibliotekstjänster, BTJ

Författare till ”Skapa nya vägar : så kan lärare och skolbibliotekarier samarbeta”

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Sluta göra skillnad på barn!

När det gäller digitala litteraturtjänster måste bibliotekarien göra skillnad på barn beroende på vilket språk de vill läsa på. Det känns inte alls bra, skriver Peter Axelsson, chef för Regionbibliotek Stockholm.

25 maj 2022 • 2 min

Debatt

Fler samtal behövs om e-böcker på bibliotek

De senaste veckornas händelser verkar tyda på att lösningen på den knepiga frågan om digitala böcker på svenska folkbibliotek kan vara nära. Låt oss dock fortsätta diskutera utmaningar som bibliotekssektorn måste bemöta, skriver Maciej Liguzinski och Birgitta Wallin. Kanske kan Danmark visa oss vägen?

23 maj 2022 • 3 min

Nyheter

Digitala böcker – varför så komplext?

Inga fasta högstapriser, blandade affärsmodeller och framför allt: tro inte att det finns en enda lösning som är varaktig. Det är några av slutsatserna i rapporten om digitala böcker som Regionbibliotek Stockholm presenterade på torsdagen.

19 maj 2022 • 3 min

Nyheter

Statistik: stor minskning av fysiska lån

Pandemin påverkade de svenska biblioteken under 2021 men ändå anordnades det fler aktiviteter än under 2020. Det visar Kungliga bibliotekets officiella statistik som samtidigt avslöjar att de fysiska besöken minskade med 27 procent jämfört med året innan.

18 maj 2022 • 2 min

Nyheter

Polarbibblo ger status åt minoritetsspråken

Polarbibblo är inget vanligt bibliotek. Det är en växande digital plattform för barn där de kan spela, rita, läsa och skriva – inte bara på svenska utan även på samiska språk, meänkieli och i framtiden också finska och romani chib.

17 maj 2022 • 4 min

Nyheter

Stockholms stadsbibliotek kan lämna Ifla

Biblioteksbladet har i flera artiklar avslöjat anklagelser om mobbning och trakasserier inom den internationella biblioteksfederationen Ifla. Nu överväger Stockholms stadsbibliotek att säga upp sitt medlemskap i organisationen.

10 maj 2022 • 3 min