Alla parter nöjda – Nacka fortsätter med entreprenad

9 jan 2023 • 3 min

Efter fyra år på entreprenad väljer Nacka att fortsätta driva folkbiblioteken i privat regi. När avtalstiden löpte ut vid årsskiftet var alla parter inställda på en fortsättning.

– Det har gått som förväntat, vi upplever att vi har väldigt bra folkbibliotek, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka.

Anders Mebius, kultur- och fritidschef i Nacka kommun.

– De är väldigt välbesökta och de gjorde ett bra arbete med bra lösningar under pandemin.

Axiell driver tre av Nackas sex folkbibliotek sedan 2019. Driften av Dieselverkstadens bibliotek togs över av personalen redan 2004 och 2013 anslöts ytterligare två bibliotek. Till årsskiftet löpte avtalen ut med samtliga, men valmöjligheten att fortsätta ytterligare två år fanns om ingen part sagt upp avtalen. Och därefter ytterligare två år.

Ingen part har alltså sagt upp avtalet och därmed fortsätter folkbiblioteken att drivas på entreprenad i minst två år till.

– Vad gäller kvalitetsbegreppet så kan man generellt inte säga att det har att göra med själva driftformen som sådan. Men enligt min bedömning håller Nackas bibliotek en hög kvalitetsnivå, säger Anders Mebius.

När beslutet fattades att lägga ut alla biblioteken på entreprenad var Hans Peters (C) ordförande i kulturnämnden i Nacka. Han minns farhågorna som fanns.

– Det var väldigt mycket diskussioner innan. Många trodde att biblioteken skulle gå under och att de skulle förvandlas till pocketshopar.

Så blev det inte och Hans Peters är nöjd med utfallet och att entreprenörerna fortsätter.

– Ja, det funkar bra, så det är bra att de fortsätter.

Biblioteksstatistiken för 2021 visar att antalet fysiska besök ligger över rikssnittet på Nackas bibliotek: 6,6 besök per invånare jämfört med 2,9 i hela landet. Drygt var fjärde Nackabo är aktiv låntagare på biblioteken, jämfört med endast var femte i riket. Andelen fysiska lån per invånare i Nacka ligger på 3,9. Det är något under riksgenomsnittet som ligger på 4,3. Samtidigt är driftskostnaden per invånare lägre i Nacka: 414 kronor per invånare, jämfört med 445 som är genomsnittet för hela landets folkbibliotek.

En undersökning som kommunen har gjort med biblioteksbesökarna visar att tre av fyra är nöjda med sitt bibliotek och skulle rekommendera det till andra. Många är flitiga biblioteksbesökare och av dem som använder sig av biblioteket går drygt fyra av tio dit varje vecka och nästan lika många minst en gång i månaden.

För Axiells del råder inte någon tvekan om att de vill fortsätta att driva bibliotek i Nacka.

Maria Wasing, Axiell.
Foto: Daniel Nilsson

– För oss är det självklart att fortsätta. Vi tycker att det är en spännande utveckling som vi har lyckats få till, säger Maria Wasing, vice vd och operativ chef på Axiell group.

– Precis som för andra bibliotek har pandemin gjort att det inte har varit en normal verksamhet, men vi är glada när vi ser resultaten som personalen har jobbat fram. Vi sticker faktiskt ut i statistiken. Vi har exempelvis generösare öppettider än många andra och bra siffror för utlån.

Är ni intresserade av att driva bibliotek i fler kommuner?

– Om det politiska stödet finns ser vi möjligheter till det, men det är inget vi jobbar aktivt med i nuläget. Det är upp till kommunerna i så fall, säger Maria Wasing.

Under året som kommer ser Axiell fram emot att fortsätta arbeta med biblioteksverksamheten i något som är mer av ett normalläge jämfört med pandemin.

– Vi har ett särskilt fokus på hållbarhet, ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek när det handlar om Biblioteket Play och ett nyrenoverat bibliotek i Fisksätra som vi ska flytta in i. Det är vad vi ser fram emot nästa år.

Även personalen på Dieselbiblioteken är nöjda med upplägget och tvekade inte över fortsättningen.

– Nej, det fanns ingen tvekan. Vi har drivit biblioteken ganska länge nu och det har varit ungefär likadant denna period som de tidigare, svarar Robert Ulvede, bibliotekarie vid Dieselbiblioteken, via mejl.

De hoppas kunna fortsätta driva biblioteken i framtiden också, men är inte intresserade av att expandera till andra kommuner.

Fakta Biblioteken i Nacka

  • Sedan 2019 drivs alla Nacka kommuns folkbibliotek av privata företag.
  • Alla tre Dieselbiblioteken drivs i privat regi sedan 2013. De är tre personaldrivna bibliotek: Dieselverkstadens bibliotek (sedan 2004), Saltsjöbadens bibliotek och Älta bibliotek.
  • Forumbiblioteken drivs av den internationella bibliotekstjänstkoncernen Axiell sedan 2019. De är Fisksätra bibliotek, Orminge bibliotek och Nacka forum bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min