Alla parter nöjda – Nacka fortsätter med entreprenad

9 jan 2023 • 3 min

Efter fyra år på entreprenad väljer Nacka att fortsätta driva folkbiblioteken i privat regi. När avtalstiden löpte ut vid årsskiftet var alla parter inställda på en fortsättning.

– Det har gått som förväntat, vi upplever att vi har väldigt bra folkbibliotek, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka.

Anders Mebius, kultur- och fritidschef i Nacka kommun.

– De är väldigt välbesökta och de gjorde ett bra arbete med bra lösningar under pandemin.

Axiell driver tre av Nackas sex folkbibliotek sedan 2019. Driften av Dieselverkstadens bibliotek togs över av personalen redan 2004 och 2013 anslöts ytterligare två bibliotek. Till årsskiftet löpte avtalen ut med samtliga, men valmöjligheten att fortsätta ytterligare två år fanns om ingen part sagt upp avtalen. Och därefter ytterligare två år.

Ingen part har alltså sagt upp avtalet och därmed fortsätter folkbiblioteken att drivas på entreprenad i minst två år till.

– Vad gäller kvalitetsbegreppet så kan man generellt inte säga att det har att göra med själva driftformen som sådan. Men enligt min bedömning håller Nackas bibliotek en hög kvalitetsnivå, säger Anders Mebius.

När beslutet fattades att lägga ut alla biblioteken på entreprenad var Hans Peters (C) ordförande i kulturnämnden i Nacka. Han minns farhågorna som fanns.

– Det var väldigt mycket diskussioner innan. Många trodde att biblioteken skulle gå under och att de skulle förvandlas till pocketshopar.

Så blev det inte och Hans Peters är nöjd med utfallet och att entreprenörerna fortsätter.

– Ja, det funkar bra, så det är bra att de fortsätter.

Biblioteksstatistiken för 2021 visar att antalet fysiska besök ligger över rikssnittet på Nackas bibliotek: 6,6 besök per invånare jämfört med 2,9 i hela landet. Drygt var fjärde Nackabo är aktiv låntagare på biblioteken, jämfört med endast var femte i riket. Andelen fysiska lån per invånare i Nacka ligger på 3,9. Det är något under riksgenomsnittet som ligger på 4,3. Samtidigt är driftskostnaden per invånare lägre i Nacka: 414 kronor per invånare, jämfört med 445 som är genomsnittet för hela landets folkbibliotek.

En undersökning som kommunen har gjort med biblioteksbesökarna visar att tre av fyra är nöjda med sitt bibliotek och skulle rekommendera det till andra. Många är flitiga biblioteksbesökare och av dem som använder sig av biblioteket går drygt fyra av tio dit varje vecka och nästan lika många minst en gång i månaden.

För Axiells del råder inte någon tvekan om att de vill fortsätta att driva bibliotek i Nacka.

Maria Wasing, Axiell.
Foto: Daniel Nilsson

– För oss är det självklart att fortsätta. Vi tycker att det är en spännande utveckling som vi har lyckats få till, säger Maria Wasing, vice vd och operativ chef på Axiell group.

– Precis som för andra bibliotek har pandemin gjort att det inte har varit en normal verksamhet, men vi är glada när vi ser resultaten som personalen har jobbat fram. Vi sticker faktiskt ut i statistiken. Vi har exempelvis generösare öppettider än många andra och bra siffror för utlån.

Är ni intresserade av att driva bibliotek i fler kommuner?

– Om det politiska stödet finns ser vi möjligheter till det, men det är inget vi jobbar aktivt med i nuläget. Det är upp till kommunerna i så fall, säger Maria Wasing.

Under året som kommer ser Axiell fram emot att fortsätta arbeta med biblioteksverksamheten i något som är mer av ett normalläge jämfört med pandemin.

– Vi har ett särskilt fokus på hållbarhet, ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek när det handlar om Biblioteket Play och ett nyrenoverat bibliotek i Fisksätra som vi ska flytta in i. Det är vad vi ser fram emot nästa år.

Även personalen på Dieselbiblioteken är nöjda med upplägget och tvekade inte över fortsättningen.

– Nej, det fanns ingen tvekan. Vi har drivit biblioteken ganska länge nu och det har varit ungefär likadant denna period som de tidigare, svarar Robert Ulvede, bibliotekarie vid Dieselbiblioteken, via mejl.

De hoppas kunna fortsätta driva biblioteken i framtiden också, men är inte intresserade av att expandera till andra kommuner.

Fakta Biblioteken i Nacka

  • Sedan 2019 drivs alla Nacka kommuns folkbibliotek av privata företag.
  • Alla tre Dieselbiblioteken drivs i privat regi sedan 2013. De är tre personaldrivna bibliotek: Dieselverkstadens bibliotek (sedan 2004), Saltsjöbadens bibliotek och Älta bibliotek.
  • Forumbiblioteken drivs av den internationella bibliotekstjänstkoncernen Axiell sedan 2019. De är Fisksätra bibliotek, Orminge bibliotek och Nacka forum bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min