Allt fler bibliotek satsar på take-away-böcker

29 mar 2020 • 3 min

När smittspridningen ska begränsas och 70-plussare helst ska hålla sig hemma har alltfler bibliotek satsat på take-away-verksamhet. I Mariehamn på Åland är det enda sättet att nå ut med böcker till låntagarna.

 

För äldre låntagare som inte har använt bibliotekets digitala tjänster än fungar take away bra för biblioteket i Essunga. Foto: Jenny Pettersson

I Essunga kommun i Västra Götaland har biblioteket erbjudit medborgarna att komma och hämta böcker i kassar i en veckas tid. Biblioteket håller fortfarande öppet, men antalet besök har minskat med coronasmittans framfart. Som på många bibliotek var det givet att satsa mer på digitala tjänster i Essunga, men personalen funderade också på hur de skulle nå dem som inte vanligtvis använder sig av digitala tjänster.

– De som är lite äldre är inte så vana vid våra digitala tjänster och brukar komma hit och låna böcker i vanliga fall. Då blev det detta, säger Jenny Pettersson, kultursamordnare i Essunga.

Jenny Pettersson, kultursamordnare i Essunga. Foto: Privat

Essunga är en liten kommun och personalen försöker anpassa sig till rådande situation så gott det går. När låntagarna ringer och säger att de är på väg plockar personalen ihop böckerna de vill låna och ställer en kasse utanför biblioteket.

Responsen har varit bra och flera låntagare om dagen har hört av sig och vill hämta böcker. Och idén med take away har spridit sig.

Biblioteken i Mjölby, Habo, Gävle och Karlstad är några andra som också har börjat eller planerar att börja med samma typ av service.

Och så Mariehamn på Åland. Men där är situationen en annan. Alla bibliotek i Finland har stängt helt och hållet för att begränsa spridningen av coronaviruset. Take-away-verksamheten är nu enda sättet att ha någon kontakt med låntagarna. Det har också gjort det möjligt för personalen att kunna fortsätta jobba.

– Vi har högskolebibliotek här också och många som studerar behöver få sin litteratur. Det var det som fick oss att tänka på hur vi skulle få ut de här reservationerna, säger Teresa Westmark, bibliotekarie med samordningsansvar i Mariehamn.

Teresa Westmark är verksamhetsansvarig för biblioteket i Mariehamn. I Finland gäller helt andra förutsättningar än för biblioteken i Sverige. Foto: Mariehamns stad

Lösningen blev take away i kassar. När det erbjöds till några kunde det också erbjudas till alla.

Sagt och gjort. I en dryg vecka har verksamheten pågått och papperskassar med böcker ställs ut två gånger om dagen för hämtning.

Biblioteksbesökarna blev glatt överraskade, berättar Teresa Westmark, och initiativet har fått positiv respons. Vissa har använt tjänsten flera gånger redan.

Men personalen på biblioteket har också haft funderingar över om det är helt i sin ordning, då andra bibliotek i Finland har stängt och inte ens bibliotekspersonalen kommer till jobbet längre till följd av undantagstillståndet.

– Andra bibliotek har ingen verksamhet alls och ingen personal i huset ens. Men vi tolkar det som att det här är ett sätt vi kan fortsätta verksamheten och vi önskar fortsätta så länge ingen säger att det är absolut förbjudet.

Bibliotekspersonalen i Mariehamn är noga med att torka alla böcker med spritdukar före och efter utlån. Alla jobbar också med handskar för att vara på den säkra sidan.

– Än så länge är det ingen som har uttryckt oro, men det kan finnas ändå. Man har också rätt att vara rädd och försiktig. Men i det här skedet hanterar all personal alla böcker, säger Teresa Westmark.

Biblioteken i Finland är stängda till den 13 april, men många tror att det kan förlängas. Så här långt har take-away-verksamheten skapat möjligheter för personalen på biblioteket i Mariehamn. När biblioteket stänger behövs inte längre all personal och staden har meddelat att alla som har innestående semester måste ta ut den. Därefter kan man tvingas vara tjänstledig.

Men som det är nu behövs en del personal på plats för att hantera reservationer och take-away-verksamheten.

– Det säkerställer att vi behöver ha folk på plats också. Det kan jag se som en fördel, alternativet är tjänstledighet utan lön eller omplacering, säger Teresa Westmark.

Take away har blivit populärt i Essunga och prövas på flera andra håll. Foto: Jenny Pettersson

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min