Nordisk barnlitteratur i fokus

18 sep 2013 • < 1 min

I samband med att Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris delas ut för första gången den 30 oktober, arrangerar norska Centrum...

I samband med att Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris delas ut för första gången den 30 oktober, arrangerar norska Centrum för barnlitteratur och Norska barnboksinstitutet ett seminarium om nordisk samtida barnlitteratur.

Nordiska ministerrådet finansierar seminariet som kommer att fungera som ett ”side-event” till Nordiska Rådets höstsession. Seminariet äger rum den 29-30 oktober i Nationalbiblioteket i Oslo.

Syftet är att synliggöra nordisk barnlitteratur och Nordiska rådets nya barn- och ungdomslitteraturpris, bidra till en bred och kritisk diskussion om den nordiska barnlitteraturens ställning i de nordiska länderna samt skapa ett tvärvetenskapligt nordiskt forum för sådana diskussioner.

I programmet medverkar bl a Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet och Magnus Öhrn, forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet medlem i bedömningskommittén för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, 2013-2016.

Interfolierat i seminarieprogrammet finns presentationer av de nominerade titlarna till det nya barn- och ungdomspriset.

Det finns begränsat med platser till seminariet och anmälan ska ske före 1 oktober på adress post@barnebokinstituttet.no

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min