Firar 25 år med jubileumsbok

6 mar 2024 • 3 min

Google, Malmö högskola och därmed även det som numera heter Malmö universitetsbibliotek, alla föddes de 1998. Boken om det jubilerande biblioteket fungerar som ett kollektivt minne för medarbetarna.

Den före detta journalisten Eva Tornbjer jobbar sedan snart femton år tillbaka med kommunikation på Malmö universitetsbibliotek. Hon är bibliotekarie och en av de fyra redaktörer som arbetat med den lekfulla boken Allas bibliotek – vår berättelse.

– Ja, vi är inte så anrika i Malmö som i Lund eller Uppsala utan högskolan fyllde 25 och universitetet fyllde 5 år förra året. Dessutom fyllde Tandvårdshögskolan 75, den tillhörde Lunds universitet tidigare men gick över till oss när vi bildades. Så det passade bra att göra en jubileumsantologi, säger Eva Tornbjer.

Hon och kollegorna visste en sak, att de ville göra det på sitt sätt, en bok som speglar vad Malmö universitetsbibliotek är. Efter några workshops kokades alla idéer ner till ett antal teman. Det handlar om biblioteket och studenterna, biblioteket i staden och biblioteket och forskarna, men också om ”böcker, medier och sånt” och om att utvärdera och förändra. Även serietecknaren (och biblioteksassistenten) Berit Kurttila Viklund finns med, hon skildrar biblioteket under covid.

Eva Tornbjer, bibliotekarie på Malmö universitets bibliotek.

Allt har gjorts in-house, som Eva Tornbjer uttrycker det, och det har gjort att de har haft kontroll över processen. Kompetens finns i huset, de har inte bara en serietecknare och en före detta journalist utan också en grafisk formgivare, Åsa Tosting.

– Vi har, under arbetets gång, sett det lite som ett kollektivt minne, som att skapa en gemensam historia, men har väl också tänkt att det kan vara bra att ha något att sätta i händerna på nya medarbetare, berättar Eva Tornbjer som poängterar att boken har haft en sammansvetsande effekt.

I efterordet skriver hon även att det kanske kan vara intressant för framtida biblioteksforskare att veta hur det gick till på ett akademiskt bibliotek i början av 2020-talet. Att skriva om och reflektera kring sitt arbete, det är något som de gjort länge och mycket på Malmö universitetsbibliotek. Till exempel har de använt sig av något som kallas för Shut up and write.

– De stunderna var för att skapa tid till att skriva. Alla kom till samma ställe, till samma rum och så satt de och skrev. Ville man diskutera något så kunde man göra det. Det blev ett sätt att boka in skrivtid i kalendern, säger Eva Tornbjer och lägger till att en tredjedel av alla medarbetare har varit direkt inblandade i boken.

Här finns många olika sorters texter: kåserier, en saga, lägesbeskrivningar och historiska tillbakablickar. Själv har Eva Tornbjer bland annat skrivit kapitlet som har döpts till Medier till kaffet, tillsammans med Karin Ericson Lagerås. Texten är skriven i dialogform.

– Även Ola Tengstams text, Från oansenlig rabatt till blommande äng, är spännande. Han skriver om bokbeståndets utveckling och skönlitteraturens betydelse. Vi är inget folkbibliotek men har ändå en hel del skönlitteratur hos oss.

Eva Tornbjer understryker att boken inte är ämnad att ge en heltäckande bild av verksamheten som är mycket större och bredare än så.

Boken går att ladda ner här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min