Firar 25 år med jubileumsbok

6 mar 2024 • 3 min

Google, Malmö högskola och därmed även det som numera heter Malmö universitetsbibliotek, alla föddes de 1998. Boken om det jubilerande biblioteket fungerar som ett kollektivt minne för medarbetarna.

Den före detta journalisten Eva Tornbjer jobbar sedan snart femton år tillbaka med kommunikation på Malmö universitetsbibliotek. Hon är bibliotekarie och en av de fyra redaktörer som arbetat med den lekfulla boken Allas bibliotek – vår berättelse.

– Ja, vi är inte så anrika i Malmö som i Lund eller Uppsala utan högskolan fyllde 25 och universitetet fyllde 5 år förra året. Dessutom fyllde Tandvårdshögskolan 75, den tillhörde Lunds universitet tidigare men gick över till oss när vi bildades. Så det passade bra att göra en jubileumsantologi, säger Eva Tornbjer.

Hon och kollegorna visste en sak, att de ville göra det på sitt sätt, en bok som speglar vad Malmö universitetsbibliotek är. Efter några workshops kokades alla idéer ner till ett antal teman. Det handlar om biblioteket och studenterna, biblioteket i staden och biblioteket och forskarna, men också om ”böcker, medier och sånt” och om att utvärdera och förändra. Även serietecknaren (och biblioteksassistenten) Berit Kurttila Viklund finns med, hon skildrar biblioteket under covid.

Eva Tornbjer, bibliotekarie på Malmö universitets bibliotek.

Allt har gjorts in-house, som Eva Tornbjer uttrycker det, och det har gjort att de har haft kontroll över processen. Kompetens finns i huset, de har inte bara en serietecknare och en före detta journalist utan också en grafisk formgivare, Åsa Tosting.

– Vi har, under arbetets gång, sett det lite som ett kollektivt minne, som att skapa en gemensam historia, men har väl också tänkt att det kan vara bra att ha något att sätta i händerna på nya medarbetare, berättar Eva Tornbjer som poängterar att boken har haft en sammansvetsande effekt.

I efterordet skriver hon även att det kanske kan vara intressant för framtida biblioteksforskare att veta hur det gick till på ett akademiskt bibliotek i början av 2020-talet. Att skriva om och reflektera kring sitt arbete, det är något som de gjort länge och mycket på Malmö universitetsbibliotek. Till exempel har de använt sig av något som kallas för Shut up and write.

– De stunderna var för att skapa tid till att skriva. Alla kom till samma ställe, till samma rum och så satt de och skrev. Ville man diskutera något så kunde man göra det. Det blev ett sätt att boka in skrivtid i kalendern, säger Eva Tornbjer och lägger till att en tredjedel av alla medarbetare har varit direkt inblandade i boken.

Här finns många olika sorters texter: kåserier, en saga, lägesbeskrivningar och historiska tillbakablickar. Själv har Eva Tornbjer bland annat skrivit kapitlet som har döpts till Medier till kaffet, tillsammans med Karin Ericson Lagerås. Texten är skriven i dialogform.

– Även Ola Tengstams text, Från oansenlig rabatt till blommande äng, är spännande. Han skriver om bokbeståndets utveckling och skönlitteraturens betydelse. Vi är inget folkbibliotek men har ändå en hel del skönlitteratur hos oss.

Eva Tornbjer understryker att boken inte är ämnad att ge en heltäckande bild av verksamheten som är mycket större och bredare än så.

Boken går att ladda ner här.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min