MIK-tema lyfter fram betydelsen av bibliotek

24 sep 2019 • 2 min

Årets mässa kretsar kring Sydkorea, jämställdhet och MIK. Besökande bibliotekarier ska kunna förkovra sig – och bli påminda om hur viktiga de är.

Bokmässan 2017
Foto: Niklas Maupoix

Parallellt med jämställdhet och Sydkorea är Medie- och informationskunnighet, MIK, huvudtema på årets bokmässa. Temat har döpts till Medievetenhet och riktar sig i hög grad till besökande bibliotekarier.

Det handlar om att ge möjlighet till kompetensutveckling, samtal och diskussioner, säger Annica Anderson, projektledare med ansvar för skola och bibliotek.

Hon framhåller samtidigt att det i lika stor utsträckning handlar om att rikta ljuset mot bibliotekariernas och bibliotekens betydelse för spridandet av MIK.

– I samhället tror jag generellt att bibliotekarierna är underskattade resurser, att man inte förstår deras roll och yrkesutövning. Det vill vi lyfta fram för att öka insikten om hur viktiga de är och att det demokratiska ­samtalet kan utvecklas med biblioteken som nav. Det har mycket med den här tiden att göra: det har inte alltid funnits en så här spännande möjlighet att spegla det som biblioteken kan bidra med, säger Annica Anderson. [fakta id=”20558″]

Temat invigs av kultur- och demokrati­minister Amanda Lind på mässans första dag, torsdagen den 26 september, under programpunkten ”Kraftsamling för MIK”.

Mässan arrangerar temat i samarbete med bland andra Svensk Biblioteksförening och Västra Götalandsregionen, VGR.

– Rollen som biblioteken kan spela vill vi se i ett större samhällsperspektiv, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i VGR:s kulturnämnd.

Under flera år har VGR haft egna MIK-­dagar, arrangerat seminarier i ämnet under Almedalsveckan och står dessutom som värd för konferensen ”The Unesco Global Media and Information Literacy Feature Conference” parallellt med året mässa.

Enligt conny Brännberg finns det en förhoppning om att politiker i andra delar av Sverige ska ta intryck av ansträngningarna i landets största region med 49 kommuner.

– Det vi har sett att vi som region kan göra för att stärka arbetet, det vill vi gärna sprida till andra.

Conny Brännberg är även vice ordförande i Sveriges Kommuners och Landstings ­beredning för kultur och fritid och möter alltså andra lokala och regionala politiker från hela landet.

– Det finns ett stort intresse för MIK där, kanske inte för att begära mer pengar till biblio­tekssektorn men att använda pengarna som redan finns bättre än vad vi gör idag, säger han.

Vid sidan av MIK-satsningen är en annan nyhet i år den tematiska indelningen av mässans yta. Detta innebär att det finns ett särskilt rum för bland annat bibliotek där de flesta seminarier med anknytning till området kommer att arrangeras.

– Det är för att skapa tydlighet, förklarar Annica Anderson.

För att fortsätta utveckla mässans utbud riktat till bibliotekarier utesluter hon inte att nästa steg blir att inrätta referensgrupper.

– Deras uppdrag skulle kunna vara att jobba fram vad som är relevant inom olika fält. Det handlar ju inte bara om personer som jobbar inom folk- och skolbibliotek. Det finns så många specialinriktningar med sina egna frågor. Referensgrupperna har ännu inte blivit verklighet, men det vore spännande och det är mer än en tanke, men vi vet inte när det ­kommer att ske.

Bokmässan hette tidigare Bok- och
biblioteksmässan – kommer det gamla namnet att göra comeback?

– Det är ingen diskussion som förs nu, säger Annica Anderson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min