MIK-tema lyfter fram betydelsen av bibliotek

24 sep 2019 • 2 min

Årets mässa kretsar kring Sydkorea, jämställdhet och MIK. Besökande bibliotekarier ska kunna förkovra sig – och bli påminda om hur viktiga de är.

Bokmässan 2017
Foto: Niklas Maupoix

Parallellt med jämställdhet och Sydkorea är Medie- och informationskunnighet, MIK, huvudtema på årets bokmässa. Temat har döpts till Medievetenhet och riktar sig i hög grad till besökande bibliotekarier.

Det handlar om att ge möjlighet till kompetensutveckling, samtal och diskussioner, säger Annica Anderson, projektledare med ansvar för skola och bibliotek.

Hon framhåller samtidigt att det i lika stor utsträckning handlar om att rikta ljuset mot bibliotekariernas och bibliotekens betydelse för spridandet av MIK.

– I samhället tror jag generellt att bibliotekarierna är underskattade resurser, att man inte förstår deras roll och yrkesutövning. Det vill vi lyfta fram för att öka insikten om hur viktiga de är och att det demokratiska ­samtalet kan utvecklas med biblioteken som nav. Det har mycket med den här tiden att göra: det har inte alltid funnits en så här spännande möjlighet att spegla det som biblioteken kan bidra med, säger Annica Anderson. [fakta id=”20558″]

Temat invigs av kultur- och demokrati­minister Amanda Lind på mässans första dag, torsdagen den 26 september, under programpunkten ”Kraftsamling för MIK”.

Mässan arrangerar temat i samarbete med bland andra Svensk Biblioteksförening och Västra Götalandsregionen, VGR.

– Rollen som biblioteken kan spela vill vi se i ett större samhällsperspektiv, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i VGR:s kulturnämnd.

Under flera år har VGR haft egna MIK-­dagar, arrangerat seminarier i ämnet under Almedalsveckan och står dessutom som värd för konferensen ”The Unesco Global Media and Information Literacy Feature Conference” parallellt med året mässa.

Enligt conny Brännberg finns det en förhoppning om att politiker i andra delar av Sverige ska ta intryck av ansträngningarna i landets största region med 49 kommuner.

– Det vi har sett att vi som region kan göra för att stärka arbetet, det vill vi gärna sprida till andra.

Conny Brännberg är även vice ordförande i Sveriges Kommuners och Landstings ­beredning för kultur och fritid och möter alltså andra lokala och regionala politiker från hela landet.

– Det finns ett stort intresse för MIK där, kanske inte för att begära mer pengar till biblio­tekssektorn men att använda pengarna som redan finns bättre än vad vi gör idag, säger han.

Vid sidan av MIK-satsningen är en annan nyhet i år den tematiska indelningen av mässans yta. Detta innebär att det finns ett särskilt rum för bland annat bibliotek där de flesta seminarier med anknytning till området kommer att arrangeras.

– Det är för att skapa tydlighet, förklarar Annica Anderson.

För att fortsätta utveckla mässans utbud riktat till bibliotekarier utesluter hon inte att nästa steg blir att inrätta referensgrupper.

– Deras uppdrag skulle kunna vara att jobba fram vad som är relevant inom olika fält. Det handlar ju inte bara om personer som jobbar inom folk- och skolbibliotek. Det finns så många specialinriktningar med sina egna frågor. Referensgrupperna har ännu inte blivit verklighet, men det vore spännande och det är mer än en tanke, men vi vet inte när det ­kommer att ske.

Bokmässan hette tidigare Bok- och
biblioteksmässan – kommer det gamla namnet att göra comeback?

– Det är ingen diskussion som förs nu, säger Annica Anderson.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min