Avtalen klara i Nacka

5 dec 2012 • < 1 min

Kultur- och utbildningsdirektören i Nacka har på uppdrag av Nackas kulturnämnd träffat avtal om drift av tre bibliotek i Nacka:...

Kultur- och utbildningsdirektören i Nacka har på uppdrag av Nackas kulturnämnd träffat avtal om drift av tre bibliotek i Nacka: Dieselverkstadens bibliotek AB om drift av Dieselverkstadens bibliotek, Bibliotek Saltsjöbaden och Älta bibliotek. Avtalet träder i kraft med start 1 januari 2013. Avtalet är ett resultat av den konkurrenspräglade dialog i enlighet med LOU där två anbudsgivare vann upphandlingen; Dieselverkstadens bibliotek AB och Förskola, Fritid och skola, Nacka kommun. Avtalet innebär nu att en privat aktör dvs Dieselverkstadens bibliotek AB, tar över driften av tre bibliotek i Nacka.

Förskola, Fritid och Skola, Nacka kommun –  den andra parten som vann upphandlingen, väntas framöver skriva avtal om drift av Fisksätra bibliotek, Nacka Forum bibliotek och Orminge bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min