Flytt för Kista bibliotek

1 feb 2013 • < 1 min

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya...

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya upprustade lokaler i Kista galleria.

 Det nya biblioteket blir mer än dubbelt så stort som det gamla och kommer att vara ett s k fullskalebibliotek, dvs ett bibliotek som genom sin profil, sitt öppethållande och sin storlek skall erbjuda ett komplett biblioteksutbud. När det nya biblioteket tas i bruk väntas besöksantalet öka till en halv miljon besökare – en fördubbling av dagens nivå.

Ambitionen är att det nya biblioteket i Kista ska bli Sveriges mest digitalt utvecklade bibliotek.

Invigning väntas kunna ske i augusti 2014. Kostnaden för det nya biblioteket beräknas till 8,5 miljoner kronor.

Stockholms stad har också släppt siffrorna för e-boksutlånen förra året på Stockholms stadsbibliotek: en ökning med 85 procent och nära fördubbling av antal e-boksutlån vid Stockholms samtliga bibliotek. 2011 uppgick e-boksutlånen till drygt 97 000, motsvarande siffra för 2012 var drygt 180 000.

När det gäller tryckta böcker lånade stockholmarna över 3,2 miljoner böcker 2012, ungefär lika mycket som 2011.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min