Flytt för Kista bibliotek

1 feb 2013 • < 1 min

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya...

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya upprustade lokaler i Kista galleria.

 Det nya biblioteket blir mer än dubbelt så stort som det gamla och kommer att vara ett s k fullskalebibliotek, dvs ett bibliotek som genom sin profil, sitt öppethållande och sin storlek skall erbjuda ett komplett biblioteksutbud. När det nya biblioteket tas i bruk väntas besöksantalet öka till en halv miljon besökare – en fördubbling av dagens nivå.

Ambitionen är att det nya biblioteket i Kista ska bli Sveriges mest digitalt utvecklade bibliotek.

Invigning väntas kunna ske i augusti 2014. Kostnaden för det nya biblioteket beräknas till 8,5 miljoner kronor.

Stockholms stad har också släppt siffrorna för e-boksutlånen förra året på Stockholms stadsbibliotek: en ökning med 85 procent och nära fördubbling av antal e-boksutlån vid Stockholms samtliga bibliotek. 2011 uppgick e-boksutlånen till drygt 97 000, motsvarande siffra för 2012 var drygt 180 000.

När det gäller tryckta böcker lånade stockholmarna över 3,2 miljoner böcker 2012, ungefär lika mycket som 2011.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min