Flytt för Kista bibliotek

1 feb 2013 • < 1 min

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya...

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya upprustade lokaler i Kista galleria.

 Det nya biblioteket blir mer än dubbelt så stort som det gamla och kommer att vara ett s k fullskalebibliotek, dvs ett bibliotek som genom sin profil, sitt öppethållande och sin storlek skall erbjuda ett komplett biblioteksutbud. När det nya biblioteket tas i bruk väntas besöksantalet öka till en halv miljon besökare – en fördubbling av dagens nivå.

Ambitionen är att det nya biblioteket i Kista ska bli Sveriges mest digitalt utvecklade bibliotek.

Invigning väntas kunna ske i augusti 2014. Kostnaden för det nya biblioteket beräknas till 8,5 miljoner kronor.

Stockholms stad har också släppt siffrorna för e-boksutlånen förra året på Stockholms stadsbibliotek: en ökning med 85 procent och nära fördubbling av antal e-boksutlån vid Stockholms samtliga bibliotek. 2011 uppgick e-boksutlånen till drygt 97 000, motsvarande siffra för 2012 var drygt 180 000.

När det gäller tryckta böcker lånade stockholmarna över 3,2 miljoner böcker 2012, ungefär lika mycket som 2011.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min