Flytt för Kista bibliotek

1 feb 2013 • < 1 min

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya...

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya upprustade lokaler i Kista galleria.

 Det nya biblioteket blir mer än dubbelt så stort som det gamla och kommer att vara ett s k fullskalebibliotek, dvs ett bibliotek som genom sin profil, sitt öppethållande och sin storlek skall erbjuda ett komplett biblioteksutbud. När det nya biblioteket tas i bruk väntas besöksantalet öka till en halv miljon besökare – en fördubbling av dagens nivå.

Ambitionen är att det nya biblioteket i Kista ska bli Sveriges mest digitalt utvecklade bibliotek.

Invigning väntas kunna ske i augusti 2014. Kostnaden för det nya biblioteket beräknas till 8,5 miljoner kronor.

Stockholms stad har också släppt siffrorna för e-boksutlånen förra året på Stockholms stadsbibliotek: en ökning med 85 procent och nära fördubbling av antal e-boksutlån vid Stockholms samtliga bibliotek. 2011 uppgick e-boksutlånen till drygt 97 000, motsvarande siffra för 2012 var drygt 180 000.

När det gäller tryckta böcker lånade stockholmarna över 3,2 miljoner böcker 2012, ungefär lika mycket som 2011.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min