Flytt för Kista bibliotek

1 feb 2013 • < 1 min

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya...

När Stockholms kulturnämnd sammanträder nästa vecka den 7 februari, väntas man fatta beslut om att flytta Kista bibliotek till nya upprustade lokaler i Kista galleria.

 Det nya biblioteket blir mer än dubbelt så stort som det gamla och kommer att vara ett s k fullskalebibliotek, dvs ett bibliotek som genom sin profil, sitt öppethållande och sin storlek skall erbjuda ett komplett biblioteksutbud. När det nya biblioteket tas i bruk väntas besöksantalet öka till en halv miljon besökare – en fördubbling av dagens nivå.

Ambitionen är att det nya biblioteket i Kista ska bli Sveriges mest digitalt utvecklade bibliotek.

Invigning väntas kunna ske i augusti 2014. Kostnaden för det nya biblioteket beräknas till 8,5 miljoner kronor.

Stockholms stad har också släppt siffrorna för e-boksutlånen förra året på Stockholms stadsbibliotek: en ökning med 85 procent och nära fördubbling av antal e-boksutlån vid Stockholms samtliga bibliotek. 2011 uppgick e-boksutlånen till drygt 97 000, motsvarande siffra för 2012 var drygt 180 000.

När det gäller tryckta böcker lånade stockholmarna över 3,2 miljoner böcker 2012, ungefär lika mycket som 2011.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min