Författarnas brev till regionerna

11 jun 2012 • < 1 min

Folkbiblioteken bör ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta läsfrämjande, med uppsökande verksamhet samt tillhandahålla tillgänglighet och bredd.  I slutet...

Folkbiblioteken bör ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta läsfrämjande, med uppsökande verksamhet samt tillhandahålla tillgänglighet och bredd.

 I slutet av maj gick Författarförbundet ut med ett brev till samtliga regioner i Sverige där man listar ett antal punkter som man tycker bör finnas i varje kulturplan.

Gunnar Ardelius. Foto: Sara Moritz

I de kommande kulturplanerna vill man bl a att det slås fast att det skrivna ordet är språk- och kulturbärande och en förutsättning för spridningen av demokratiska värden; att skolan ges utrymme och resurser för att arbeta aktivt med litteratur som ett pedagogiskt verktyg där lustläsning och eget skrivande står i centrum och bemannade skolbibliotek är självklara; att folkbiblioteken ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta med sitt läsfrämjande uppdrag. Man påtalar också vikten av att regionerna stödjer läsfrämjande och litteraturspridande projekt som bygger på bredd, kvalitet och tillgänglighet.

Gunnar Ardelius, nybliven ordförande för Sveriges Författarförbund:

– Våra medlemmar är mycket engagerade i framtagandet av kulturplaner inom olika län/regioner, som experter inom vårt konstområde men också med stort engagemang för hela kulturlivet. Vi ser mycket fram emot att ta del av alla regioners kommande kulturplaner och hoppas att vi med gemensamma krafter kan verka för ett rikt utbud av kultur som är skapad på rimliga villkor och som är tillgänglig för alla.

Se hela brevet här

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min