Författarnas brev till regionerna

11 jun 2012 • < 1 min

Folkbiblioteken bör ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta läsfrämjande, med uppsökande verksamhet samt tillhandahålla tillgänglighet och bredd.  I slutet...

Folkbiblioteken bör ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta läsfrämjande, med uppsökande verksamhet samt tillhandahålla tillgänglighet och bredd.

 I slutet av maj gick Författarförbundet ut med ett brev till samtliga regioner i Sverige där man listar ett antal punkter som man tycker bör finnas i varje kulturplan.

Gunnar Ardelius. Foto: Sara Moritz

I de kommande kulturplanerna vill man bl a att det slås fast att det skrivna ordet är språk- och kulturbärande och en förutsättning för spridningen av demokratiska värden; att skolan ges utrymme och resurser för att arbeta aktivt med litteratur som ett pedagogiskt verktyg där lustläsning och eget skrivande står i centrum och bemannade skolbibliotek är självklara; att folkbiblioteken ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta med sitt läsfrämjande uppdrag. Man påtalar också vikten av att regionerna stödjer läsfrämjande och litteraturspridande projekt som bygger på bredd, kvalitet och tillgänglighet.

Gunnar Ardelius, nybliven ordförande för Sveriges Författarförbund:

– Våra medlemmar är mycket engagerade i framtagandet av kulturplaner inom olika län/regioner, som experter inom vårt konstområde men också med stort engagemang för hela kulturlivet. Vi ser mycket fram emot att ta del av alla regioners kommande kulturplaner och hoppas att vi med gemensamma krafter kan verka för ett rikt utbud av kultur som är skapad på rimliga villkor och som är tillgänglig för alla.

Se hela brevet här

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min