Författarnas brev till regionerna

11 jun 2012 • < 1 min

Folkbiblioteken bör ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta läsfrämjande, med uppsökande verksamhet samt tillhandahålla tillgänglighet och bredd.  I slutet...

Folkbiblioteken bör ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta läsfrämjande, med uppsökande verksamhet samt tillhandahålla tillgänglighet och bredd.

 I slutet av maj gick Författarförbundet ut med ett brev till samtliga regioner i Sverige där man listar ett antal punkter som man tycker bör finnas i varje kulturplan.

Gunnar Ardelius. Foto: Sara Moritz

I de kommande kulturplanerna vill man bl a att det slås fast att det skrivna ordet är språk- och kulturbärande och en förutsättning för spridningen av demokratiska värden; att skolan ges utrymme och resurser för att arbeta aktivt med litteratur som ett pedagogiskt verktyg där lustläsning och eget skrivande står i centrum och bemannade skolbibliotek är självklara; att folkbiblioteken ges tillräckliga resurser för att kunna arbeta med sitt läsfrämjande uppdrag. Man påtalar också vikten av att regionerna stödjer läsfrämjande och litteraturspridande projekt som bygger på bredd, kvalitet och tillgänglighet.

Gunnar Ardelius, nybliven ordförande för Sveriges Författarförbund:

– Våra medlemmar är mycket engagerade i framtagandet av kulturplaner inom olika län/regioner, som experter inom vårt konstområde men också med stort engagemang för hela kulturlivet. Vi ser mycket fram emot att ta del av alla regioners kommande kulturplaner och hoppas att vi med gemensamma krafter kan verka för ett rikt utbud av kultur som är skapad på rimliga villkor och som är tillgänglig för alla.

Se hela brevet här

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min